Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/348

V Bruseli 24. marca 2010

Európska komisia pripravuje nové rokovania s USA o prenose bankových údajov na účely boja proti terorizmu

Komisia dnes prijala návrh mandátu pre rokovanie s vládou USA o prenose bankových údajov v rámci programu na sledovanie financovania terorizmu (TFTP). Komisia chce dosiahnuť dohodu v lete tohto roku, aby obmedzila medzery v bezpečnosti.

„Terorizmus ostáva jednou z hlavných hrozieb, ktorým bezpečnosť EÚ musí čeliť a našou úlohou je zaviesť primerané nástroje umožňujúce účinnú medzinárodnú spoluprácu“, povedala Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti. Ďalej dodala: „Program, ktorý navrhujeme na podporu dohody medzi EÚ a USA o prenose zasielaných finančných informácií, preukázal v minulosti svoju účinnosť a som presvedčená, že sa na tom nič nezmení. Zároveň je potrebné zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň ochrany osobných údajov občanov EÚ, poskytnúť im právo na administratívnu a súdnu nápravu, zaistiť vďaka pravidelným kontrolám lepšie monitorovanie a zaručiť, aby žiadosti o poskytnutie údajov schvaľoval verejný súdny orgán. Postarám sa o to, aby Európsky parlament bol na všetkých stupňoch rokovacieho procesu v plnej miere informovaný a aby rozhovory s našimi americkými partnermi náležite zohľadňovali obavy a návrhy vyjadrené Európskym parlamentom.“

Podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingová povedala: „Našou úlohou je zabezpečiť, aby práva občanov boli vždy rešpektované a chránené. Pri navrhovaní mandátu pre novú dohodu, sme s Ceciliou zohľadňovali najdôležitejšie obavy Európskeho parlamentu, ktoré boli v septembri vyslovené, najmä v súvislosti s právom na súkromie a právom na účinnú a nediskriminačnú administratívnu a súdnu nápravu. Budúca dohoda zabezpečí, že Komisia bude pravidelne podávať správu Európskemu parlamentu, čím sa zaručí demokratická kontrola. V neposlednom rade je v budúcej dohode jasne zakotvená zásada reciprocity, ak by EÚ zriadila svoj vlastný program na sledovanie financovania terorizmu. Verím, že na tomto základe môže Európske únia s dôverou pristúpiť k novému kolu rokovaní s našimi americkými partnermi.“

Dnešný návrh dá Komisii mandát dojednať silnú úroveň ochrany osobných údajov. Takisto ju zaviaže, aby v plnej miere informovala Európsky parlament na všetkých stupňoch rokovaní.

Podľa návrhu Komisie návrh mandátu obsahuje ďalšie dôležité záruky ochrany údajov, ako sú prísne obmedzenie na účely boja proti terorizmu, absolútny zákaz prenosu hromadných údajov do tretích krajín (iba upozornenia sa môžu prenášať). Návrh sa zameriava na možné obmedzenie množstva osobných údajov, ktoré sa posielajú orgánom USA.

V súlade s právom EÚ sa v mandáte navrhuje všeobecná maximálne päťročná lehota uchovávania údajov. EÚ si ponecháva právo vypovedať dohodu v prípade porušenia akýchkoľvek záruk ochrany údajov.

Kontext

Na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci 25. februára 2010 sa členské štáty všeobecne dohodli na tom, že existuje naliehavá potreba vytvoriť novú dohodu medzi EÚ a USA v rámci TFTP s cieľom udržať tento hodnotný program boja proti terorizmu, potom ako Európsky parlament 11. februára odmietol schváliť dočasnú dohodu TFTP.

Po hlasovaní Európskeho parlamentu bol ministerke zahraničných vecí USA 22. februára doručený list podpísaný predsedom Rady, v ktorom sa uvádza, že v dôsledku rezolúcie Európskeho parlamentu sa EÚ nemôže stať zmluvnou stranou dočasnej dohody a ktorým sa vypovedá predbežné vykonávanie dohody.

Viac informácií vám poskytne

MEMO/10/101


Side Bar