Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/348

Bruxelles, 24 martie 2010

Comisia Europeană pregătește noi negocieri cu SUA privind transferul de date bancare în scopul combaterii terorismului

Comisia a adoptat astăzi un proiect de mandat pentru negocierea transferurilor de date bancare cu guvernul Statelor Unite în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (TFTP). Comisia vrea să finalizeze un acord în această vară pentru a limita deficiențele în ceea ce privește securitatea.

Terorismul rămâne una dintre principalele amenințări la adresa securității UE și trebuie să dezvoltăm instrumente care să poată face față acestei amenințări și care să permită o cooperare internațională eficace”, a declarat Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne. Aceasta a adăugat: „programul pe care ne propunem să-l susținem prin acest acord UE-SUA privind transferul de date de mesagerie financiară și-a dovedit eficacitatea și sunt convinsă că va continua să fie util, oferind în același timp cel mai înalt nivel de protecție posibil pentru datele cu caracter personal ale cetățenilor UE, permițându-le acestora să aibă dreptul la căi de atac administrative și judiciare, asigurând o monitorizare mai importantă datorită unui proces periodic de revizuire și garantând faptul că cererile de date trebuie să fie aprobate de o autoritate judiciară publică. Mă voi asigura că Parlamentul European va fi informat imediat și pe deplin în toate etapele procesului de negociere și că discuțiile cu interlocutorii noștri din SUA vor ține seama în mod corespunzător de aspectele considerate îngrijorătoare de Parlamentul European și de sugestiile formulate de acesta.”

Rolul nostru este de a ne asigura că drepturile cetățenilor sunt respectate și protejate în orice moment”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „La redactarea mandatului pentru noul acord, Cecilia și cu mine am ținut seama de aspectele considerate cele mai îngrijorătoare de Parlamentul European, care au fost exprimate în septembrie anul trecut, în special în legătură cu dreptul la viață privată și dreptul la căi de atac administrative și judiciare eficace și nediscriminatorii. Viitorul acord va asigura prezentarea de către Comisie a unor rapoarte periodice către Parlamentul European, asigurând astfel controlul democratic. În cele din urmă, dar nu mai puțin important, viitorul acord va prevedea în mod explicit condiții de reciprocitate din partea SUA în cazul în care UE își va crea propriul program de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste. Consider că, în aceste condiții, Uniunea Europeană poate deschide cu încredere o nouă rundă de negocieri cu partenerii noștri din SUA.”

Propunerea de astăzi îi dă Comisiei mandatul de a negocia un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal. De asemenea, prin această propunere, Comisia se va angaja să asigure informarea deplină a Parlamentului European cu privire la aspectele discutate în toate etapele negocierilor.

Conform propunerii Comisiei, proiectul de mandat include garanții suplimentare semnificative privind protecția datelor, ca de exemplu limitarea strictă a prelucrării datelor la obiectivul de combatere a terorismului, o interdicție totală a transferurilor masive de date către țări terțe (numai informații esențiale pot fi transferate). Mandatul vizează o eventuală limitare a cantității de date cu caracter personal care sunt transferate autorităților SUA.

În conformitate cu dreptul UE, mandatul propune un termen maxim general de păstrare a datelor de 5 ani. UE va avea dreptul să denunțe acordul în cazul unei încălcări a oricăreia dintre garanțiile oferite privind protecția datelor.

Context

În cadrul reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 25 februarie 2010, a existat un acord general între statele membre în legătură cu existența unei nevoi stringente de a încheia un nou acord TFTP UE-SUA pentru a menține acest program util de combatere a terorismului, după refuzul din 11 februarie al Parlamentului European de a aproba acordul interimar TFTP.

Ca urmare a votului Parlamentului European, o scrisoare semnată de președintele Consiliului i-a fost transmisă Secretarului de Stat al SUA, la 22 februarie, prin care se preciza că, având în vedere rezoluția Parlamentului, UE nu poate deveni parte la acordul interimar și se denunța aplicarea provizorie a acordului.

Pentru informații suplimentare:

MEMO/10/101


Side Bar