Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/348

Bruksela, dnia 24 marca 2010 r.

Komisja Europejska przygotowuje nowe negocjacje z USA w sprawie przekazywania danych bankowych w celu zwalczania terroryzmu

W dniu dzisiejszym Komisja przyjęła projekt mandatu do podjęcia negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie przekazywania danych bankowych w ramach programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (TFTP). Komisja pragnie zakończyć prace nad umową latem bieżącego roku, aby zmniejszyć luki w systemie bezpieczeństwa.

Terroryzm w dalszym ciągu należy do głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa UE, dlatego musimy stworzyć narzędzia, które pozwolą nam skutecznie się z nim zmierzyć i umożliwią efektywną współpracę międzynarodową” oświadczyła Cecilia Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych. Dodała również: „program, który proponujemy utrzymać na mocy tej umowy między UE i USA w sprawie przekazywania danych z komunikatów finansowych, dowiódł swojej skuteczności już w przeszłości i jestem przekonana, że to się nie zmieni. Jednocześnie zapewnia on możliwie najwyższy poziom ochrony danych osobowych obywateli UE, umożliwiając im korzystanie z administracyjnych i sądowych środków odwoławczych, a także zapewnia lepsze monitorowanie dzięki procesowi regularnych przeglądów oraz obowiązkowi zatwierdzania wniosków o przekazanie danych przez sądowy organ publiczny. Zadbam o to, aby Parlament Europejski był niezwłocznie i w pełni informowany na wszystkich etapach procedury negocjacyjnej oraz aby w rozmowach z naszymi partnerami w Stanach Zjednoczonych w należyty sposób uwzględniano obawy i sugestie wyrażone przez Parlament Europejski”

„Naszym zadaniem jest zapewnić stałe przestrzeganie i ochronę praw obywateli,” powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Opracowując mandat dotyczący nowej umowy, Cecilia Malmström i ja wzięłyśmy pod uwagę najistotniejsze obawy Parlamentu Europejskiego, wyrażone we wrześniu 2009 r., które dotyczyły przede wszystkim prawa do prywatności oraz prawa do skutecznych oraz niedyskryminacyjnych administracyjnych i sądowych środków odwoławczych. Przyszła umowa zapewniałaby regularne zdawanie sprawozdań przez Komisję przed Parlamentem Europejskim, gwarantując tym samym kontrolę demokratyczną. Umowa będzie również wyraźnie przewidywać wzajemność ze strony USA na wypadek, gdyby Unia ustanowiła własny program śledzenia środków finansowych należących do terrorystów. Wierzę, iż na tej podstawie Unia Europejska może pewnie rozpocząć nową turę negocjacji z naszymi partnerami z USA.”

Dzisiejszy wniosek zapewniłby Komisji mandat do negocjowania wyższego poziomu ochrony danych osobowych. Zobowiązałby również Komisję do pełnego informowania Parlamentu Europejskiego na wszystkich etapach negocjacji.

Zgodnie z wnioskiem Komisji projekt mandatu zawiera dalsze istotne gwarancje w zakresie danych osobowych, takie jak gwarancja ograniczenia przetwarzania danych jedynie do celów zwalczania terroryzmu czy całkowity zakaz przekazywania dużych ilości danych do państw trzecich (przekazywaniu mogą podlegać wyłącznie wskazówki wiodące). Jego celem jest potencjalne ograniczenie ilości danych osobowych przekazywanych władzom amerykańskim.

Zgodnie z prawem UE w mandacie jako maksymalny okres przechowywania danych zaproponowano 5 lat. Unia będzie miała prawo wypowiedzieć umowę w przypadku naruszenia jakichkolwiek gwarancji ochrony danych.

Informacje dodatkowe

Na posiedzeniu Rady WSiSW w dniu 25 lutego 2010 r. państwa członkowskie były zgodne co do tego, że istnieje paląca potrzeba zawarcia nowej umowy TFTP między UE i USA w celu utrzymania tego wartościowego programu walki z terroryzmem, po tym jak w dniu 11 lutego Parlament Europejski odmówił wydania zgody na zawarcie przejściowej umowy dotyczącej TFTP.

Po głosowaniu Parlamentu Europejskiego w dniu 22 lutego sekretarzowi stanu USA doręczono pismo, podpisane przez Przewodniczącego Rady, w którym oświadczono, że w związku z rezolucją Parlamentu UE nie może stać się stroną umowy przejściowej i przerwano tymczasowe stosowanie umowy.

Szczegółowych informacji udziela:

MEMO/10/101


Side Bar