Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/348

Briselē, 2010. gada 24. martā

Eiropas Komisija gatavojas jaunām sarunām ar ASV par banku datu nosūtīšanu pretterorisma mērķiem

Šodien Komisija pieņēma pilnvaru projektu sarunu uzsākšanai ar Amerikas Savienoto Valstu valdību par banku datu nosūtīšanu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmas (TFTP) ietvaros. Komisija vēlas šovasar noslēgt nolīgumu, lai samazinātu trūkumus drošības jomā.

Terorisms joprojām ir viens no galvenajiem draudiem ES drošībai, un mums ir jāievieš instrumenti to novēršanai, vienlaikus nodrošinot efektīvu starptautisko sadarbību,” teica iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma. Turklāt viņa piebilda: „Programma, ko mēs ierosinām turpināt ar šo ES un ASV nolīgumu par finanšu ziņojumapmaiņas datu nosūtīšanu, iepriekš ir izrādījusies efektīva, un es esmu pārliecināta, ka tāda tā būs arī turpmāk un ka vienlaikus tiks nodrošināts ES pilsoņu personas datu visaugstākais iespējamais aizsardzības līmenis un tiesības uz tiesību aizsardzību gan administratīvā kārtā, gan tiesā, kā arī tiks nodrošināta ciešāka uzraudzība, pateicoties regulārai pārskatīšanai un tam, ka datu pieprasījumi ir jāapstiprina publiskai tiesu iestādei. Es raudzīšos, lai Eiropas Parlaments tiktu nekavējoties un pilnībā informēts par visiem sarunu procedūras posmiem un lai sarunās ar mūsu ASV partneriem tiktu pilnībā ņemtas vērā Eiropas Parlamenta paustās bažas un ieteikumi.”

„Mūsu uzdevums ir nodrošināt, ka vienmēr tiek ievērotas un aizsargātas pilsoņu tiesības,” teica ES komisāre tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga. „Izstrādājot pilnvaras jaunajam nolīgumam, mēs ņēmām vērā vissvarīgākos problēmjautājumus, ko Eiropas Parlaments izvirzīja pagājušajā septembrī, jo īpaši par tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību un tiesībām uz efektīvu un nediskriminējošu tiesību aizsardzību administratīvā kārtā un tiesā. Ar topošo nolīgumu tiktu nodrošināts, ka Komisija regulāri ziņo Eiropas Parlamentam, tādējādi garantējot demokrātisku kontroli. Visbeidzot, šajā nākotnes nolīgumā tiktu skaidri paredzēts ASV pienākums ievērot savstarpības principu, ja ES izveidotu savu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu. Es domāju, ka, pamatojoties uz iepriekš minēto, Eiropas Savienība var ar pārliecību uzsākt jaunu sarunu kārtu ar mūsu ASV partneriem.”

Līdz ar šo priekšlikumu Komisijai tiktu dotas pilnvaras risināt sarunas par personas datu augsta līmeņa aizsardzību. Turklāt tajā Komisijai tiktu noteiktas saistības visos sarunu posmos informēt Eiropas Parlamentu.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu pilnvaru projekts ietver nozīmīgas papildu garantijas datu aizsardzībai, piemēram, datu izmantošanu vienīgi pretterorisma mērķiem un pilnīgu aizliegumu veikt datu masveida pārsūtīšanu trešām valstīm (var nosūtīt tikai uzvedinošu informāciju). Tā mērķis ir potenciāli samazināt ASV iestādēm nosūtīto personas datu apjomu.

Atbilstoši ES tiesību aktiem pilnvaru projektā ir ierosināts, ka vispārējais maksimālais datu uzglabāšanas laiks ir pieci gadi. ES būs tiesīga izbeigt šo nolīgumu, ja tiks pārkāpta kāda no datu aizsardzības garantijām.

Priekšvēsture

Pēc tam, kad Eiropas Parlaments 11. februārī noraidīja TFTP pagaidu nolīgumu, Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē 2010. gada 25. februārī dalībvalstis panāca vispārēju vienošanos par to, ka ir steidzami jāizstrādā jauns TFTP nolīgums starp ES un ASV, lai saglabātu šo vērtīgo pretterorisma programmu.

Pēc Eiropas Parlamenta balsojuma ASV Valsts sekretārei 22. februārī tika nosūtīta Padomes priekšsēdētāja parakstīta vēstule, kurā norādīts, ka saskaņā ar Parlamenta rezolūciju ES nevar kļūt par pagaidu nolīguma dalībnieci, tādējādi izbeidzot šā nolīguma pagaidu piemērošanu.

Sīkāka informācija

MEMO/10/101


Side Bar