Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/348

Brüsszel, 2010. március 24.

Az Európai Bizottság új tárgyalásokra készül az Egyesült Államokkal a banki adatoknak a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő átadásáról

A Bizottság a mai napon elfogadta azon felhatalmazás tervezetét, amelynek tárgya a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program (TFTP) keretében az Egyesült Államok kormányával a banki adatok átadásáról folytatandó tárgyalások megindítása. A Bizottság szándéka, hogy ez év nyarán aláírásra kerüljön egy olyan megállapodás, amely kiküszöböli a még meglévő biztonsági hiányosságokat.

„Továbbra is a terrorizmus jelenti az egyik legfőbb fenyegetést az Európai Unió biztonságára, ezért olyan eszközöket kell bevezetnünk, amelyek valóban lehetővé teszik, hogy eredményesen megbirkózzunk e feladattal, és hatékony nemzetközi együttműködés alakuljon ki” – nyilatkozta Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos. „Az a program, amelynek támogatását javasoljuk az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a pénzügyi üzenetadatok továbbításáról szóló megállapodással, a korábbiakban már bizonyította hatékonyságát. Meggyőződésem, hogy továbbra is hatékony eszközül szolgál majd, ugyanakkor biztosítja az uniós polgárok személyes adatainak lehető legmagasabb szintű védelmét és megfelelő közigazgatási és bírósági jogorvoslati lehetőséget nyújt polgáraink számára. Ezenfelül a rendszeres felülvizsgálati eljárásnak köszönhetően jobb ellenőrzést tesz lehetővé, és biztosítékot jelent arra, hogy adatok iránti kérelmeket csak az igazságügyi hatóság jóváhagyásával lehessen benyújtani. Gondoskodom róla, hogy az Európai Parlament a tárgyalási folyamat minden egyes szakaszában azonnali és teljes körű tájékoztatást kapjon, valamint hogy az amerikai partnereinkkel folytatott megbeszélések során az Európai Parlament által felvetett aggályokat és javaslatokat megfelelően figyelembe vegyék” – tette hozzá Malmström biztos.

Vivane Reding, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős uniós biztos kijelentette: „A mi feladatunk annak biztosítása, hogy polgáraink jogait mindenkor tiszteletben tartják és védelmezik.” „Az új megállapodásra irányuló tárgyalási felhatalmazás kidolgozásakor Ceciliával messzemenően figyelembe vettük az Európai Parlament tavaly szeptemberben kifejezett legfőbb aggályait, nevezetesen a magánélet tiszteletben tartásához való jog, valamint a hatékony és hátrányos megkülönböztetéstől mentes közigazgatási és bírósági jogorvoslathoz való jog kérdését. A jövőbeni megállapodás előírja majd, hogy a Bizottságnak rendszeres jelentést kell benyújtania az Európai Parlament felé, ezáltal biztosítva a demokratikus ellenőrzést. Végül, de nem utolsó sorban a jövőbeni megállapodás kifejezetten előírja a viszonosságot az Egyesült Államokkal abban az esetben, ha az Európai Unió saját TFTP-t hozna létre. Meggyőződésem, hogy ezek alapján az Európai Unió magabiztosan léphet fel az amerikai partnerekkel folytatandó újabb tárgyalási forduló folyamán.”

A mai javaslat arra hatalmazná fel a Bizottságot, hogy a személyes adatok magas szintű védelmének érdekében tárgyaljon. A javaslat kötelezi a Bizottságot arra is, hogy a tárgyalások minden egyes szakaszában folyamatos és teljes körű tájékoztatást nyújtson az Európai Parlament számára.

A Bizottság javaslata értelmében a felhatalmazástervezet jelentős további adatvédelmi biztosítékokat foglal magában, köztük a szigorúan terrorizmusellenes célra történő korlátozást, illetve az ömlesztett adatok harmadik országok részére történő továbbításának teljes tilalmát (kizárólag nyomravezető információk továbbítása engedélyezett). A javaslat kilátásba helyezi az amerikai hatóságok felé továbbított személyes adatok mennyiségének esetleges korlátozását is.

Az uniós jogszabályokkal összhangban a felhatalmazás javasolja, hogy az adatmegőrzési időszak általában legfeljebb 5 évig terjedjen. A javaslat jogot biztosít az Európai Uniónak arra, hogy bármely adatvédelmi védintézkedés megszegése esetén a megállapodást felbontsa.

Háttér

Miután az Európai Parlament az átmeneti TFTP-megállapodást február 11-én elutasította, a Bel- és Igazságügyi Tanács 2010. február 25-i ülésén általános egyetértés alakult ki a tagállamok között arról, hogy elengedhetetlenül szükséges az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti új TFTP-megállapodás kidolgozása e hatékony terrorizmusellenes program fenntartása érdekében.

Az Európai Parlament szavazását követően február 22-én kézbesítették az Egyesült Államok külügyminisztere számára a Tanács elnökének levelét, amely az amerikai hatóságok tudomására hozta, hogy a Parlament döntésének következtében az Európai Unió nem vehet részt az átmeneti megállapodásban, és a megállapodás ideiglenes alkalmazását megszünteti.

További információk

MEMO/10/101


Side Bar