Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/348

Bryssel 24. maaliskuuta 2010

Euroopan komissio valmistautuu neuvottelemaan Yhdysvaltojen kanssa pankkitietojen siirtämisestä terrorismin torjumiseksi

Komissio hyväksyi tänään luonnoksen valtuutukseksi neuvottelujen aloittamiseksi Yhdysvaltojen hallituksen kanssa pankkitietojen siirtämisestä terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman (TFTP) nojalla. Komissio haluaa saada sopimuksen aikaan tänä kesänä turvallisuusvajeiden välttämiseksi.

Sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström on edelleen vakuuttunut siitä, että terrorismi on yksi suurimmista uhkista EU:n turvallisuudelle ja että sen torjuminen edellyttää tehokkaan kansainvälisen yhteistyön mahdollistavia välineitä. Hän totesi, että ohjelma, jonka jatkamista tällä EU:n ja Yhdysvaltojen välisellä rahaliikenteen sanomanvälitystietojen siirtämistä koskevalla sopimuksella ehdotetaan, on jo osoittautunut tehokkaaksi, ja lisäsi uskovansa ohjelman tehokkuuteen myös tulevaisuudessa. Ohjelmalla varmistetaan EU:n kansalaisten henkilötietojen suurin mahdollinen suoja antamalla kansalaisille oikeus hallinnollisten ja muiden oikeussuojakeinojen käyttöön sekä takaamalla tiukempi valvonta säännöllisillä tarkastuksilla. Siinä myös varmistetaan, että oikeusviranomainen hyväksyy tietopyynnöt. Komissaari Malmström korosti, että Euroopan parlamentille tiedotetaan välittömästi ja yksityiskohtaisesti neuvottelujen kaikissa vaiheissa ja että Euroopan parlamentin ilmaisemat huolenaiheet ja ehdotukset otetaan asianmukaisesti huomioon neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa.

Komission varapuheenjohtaja Viviane Reding, joka vastaa myös oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista, totesi, että on komission tehtävä varmistaa kansalaisten oikeuksien kunnioittaminen ja suojaaminen. Hän korosti, että laatiessaan valtuutusta uuden sopimuksen tekemistä varten hän sekä komissaari Malmström ottivat huomioon Euroopan parlamentin viime syyskuussa ilmaisemat tärkeimmät huolenaiheet, erityisesti oikeuden yksityisyyteen ja oikeuden tehokkaisiin ja syrjimättömiin hallinnollisiin ja muihin oikeussuojakeinoihin. Komissaari Reding jatkoi, että sopimuksella varmistettaisiin komission säännöllinen raportointi Euroopan parlamentille ja taattaisiin näin demokraattinen valvonta. Hän korosti, että sopimuksessa myös määrättäisiin yksiselitteisesti vastavuoroisuudesta Yhdysvaltojen kanssa, jos EU loisi oman terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmansa. Hänen mielestään Euroopan unioni voi tältä pohjalta aloittaa uuden neuvottelukierroksen luottavaisin mielin Yhdysvaltojen kanssa.

Tänään hyväksytyssä ehdotuksessa komissio valtuutettaisiin neuvottelemaan henkilötietojen suojan korkeasta tasosta. Siinä myös sitouduttaisiin tiedottamaan Euroopan parlamentille yksityiskohtaisesti neuvottelujen kaikissa vaiheissa.

Komission ehdotuksen mukaan luonnokseen neuvotteluvaltuutukseksi sisältyvät merkittävät tietosuojatakeet, esimerkiksi tiukka rajoitus, jonka mukaan tietoja luovutetaan yksinomaan terrorismin torjuntaa varten, ja ehdoton kielto siirtää suuria tietokokonaisuuksia kolmansille maille (ainoastaan vihjetietoja voidaan siirtää). Tavoitteena on pyrkiä rajoittamaan Yhdysvaltojen viranomaisille siirrettävien henkilötietojen määrää.

EU:n lainsäädännön mukaisesti neuvotteluvaltuutuksessa ehdotetaan, että tietoja säilytetään yleensä enintään viisi vuotta. EU:lla on oikeus irtisanoa sopimus, jos tietosuojatakeita rikotaan.

Tausta

Euroopan parlamentti kieltäytyi hyväksymästä terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa koskevaa väliaikaista sopimusta 11. helmikuuta 2010. Sen jälkeen oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa 25. helmikuuta kokoontuneet jäsenvaltiot olivat yleisesti ottaen sitä mieltä, että on pakottava tarve tehdä uusi EU:n ja Yhdysvaltojen välinen TFTP-sopimus tämän hyödyllisen ohjelman säilyttämiseksi.

Euroopan parlamentin äänestyksen jälkeen Yhdysvaltojen ulkoministerille toimitettiin 22. helmikuuta 2010 neuvoston puheenjohtajan allekirjoittama kirje, jossa todetaan, että parlamentin päätöslauselman vuoksi EU ei voi liittyy sopimuspuoleksi väliaikaiseen sopimukseen ja että sopimuksen väliaikainen soveltaminen lopetetaan.

Lisätietoja

MEMO/10/101


Side Bar