Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/348

V Bruselu dne 24. března 2010

Komise připravuje nová jednání s USA o předávání bankovních údajů v rámci potírání terorismu

Komise dnes navrhla mandát k jednání s vládou USA o předávání bankovních údajů v rámci programu pro sledování financování terorismu (TFTP). Dohodu, která by měla zvýšit bezpečnost předávaných údajů, by chtěla Komise uzavřít v létě.

„Terorismus zůstává jednou z hlavních hrozeb pro bezpečnost EU. Potřebujeme účinné nástroje k jeho potírání, které umožní efektivní mezinárodní spolupráci,“ uvedla komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malströmová. „Program, který navrhujeme v dohodě mezi EU a USA o předávání údajů o finančních transakcích zachovat, se v minulosti osvědčil. Věřím, že tomu bude tak i nadále a že program bude v maximální míře chránit osobní údaje občanů EU a umožní jim bránit se správní či soudní cestou proti neoprávněnému zpracování údajů. Zlepší i kontrolu díky pravidelnému přezkumu a zajistí, aby žádosti o poskytnutí údajů povinně schvaloval soud,“ dodala. „Postarám se o to, aby byl Evropský parlament o vývoji jednání průběžně a v plném rozsahu informován a aby byly jeho výhrady a návrhy projednány s americkými partnery.“

Musíme zajistit důslednou ochranu práv občanů a jejich dodržování,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise zodpovědná za agendu spravedlnosti, základních práv a občanství. „Do mandátu k jednání o nové dohodě jsme s komisařkou Malströmovou zapracovaly nejzásadnější výhrady, které vyjádřil Evropský parlament vloni v září. Ty se týkaly předně práva na soukromí a na prostředky účinné a nediskriminační nápravy ve správním a soudním řízení. Podle budoucí dohody by měla Komise v zájmu demokratické kontroly podávat Evropskému parlamentu pravidelně zprávy. Dohoda by měla i nastolit vztah vzájemnosti vůči USA v případě, že by EU začala financování terorismu monitorovat v rámci svého vlastního programu. Věřím, že za těchto předpokladů může jít Unie do dalšího kola jednání s americkými partnery s důvěrou.“

Dnešní návrh dává Komisi mandát k tomu, aby vyjednala přísné záruky pro ochranu osobních údajů, a zavazuje ji, aby Evropský parlament o vývoji jednání průběžně a plně informovala.

Podle návrhu Komise by měly být vyjednány i další silné záruky pro ochranu osobních údajů, například přísné omezení jejich použití na účely boje proti terorismu, absolutní zákaz předávat údaje do třetích zemí v souhrnné podobě (předávat lze pouze důležité informace). Jedním z cílů návrhu je v rámci možností omezit objem osobních údajů, které jsou americkým úřadům předávány.

Podle návrhu mandátu by měly být údaje v souladu s právem EU uchovávány obecně nejdéle po dobu 5 let. Bude-li porušena některá ze záruk jejich ochrany, bude EU oprávněna dohodu vypovědět.

Souvislosti

11. února 2010 odmítl Evropský parlament udělit souhlas s prozatímní dohodou o programu pro sledování financování terorismu. 25. února se členské státy na zasedání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci obecně shodly na tom, že je naléhavě nutné uzavřít novou dohodu mezi EU a USA, která by umožnila, aby tento velmi užitečný program nadále fungoval.

V návaznosti na hlasování v Parlamentu zaslal předseda Rady 22. února americké ministryni zahraničí dopis, v němž vysvětlil, že EU nemůže v důsledku usnesení Parlamentu prozatímní dohodu uzavřít a je nucena prozatímní uplatňování dohody ukončit.

Více informací Vám poskytne:

MEMO/10/101


Side Bar