Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/348

Брюксел, 24 март 2010 г.

Европейската комисия подготвя нови преговори със САЩ за трансфера на банкови данни за антитерористични цели

Днес Комисията прие проектомандат за преговори с правителството на САЩ за трансферите на банкови данни по Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ). Комисията желае да стигне до споразумение през лятото с цел ограничаване на пропуските в сигурността.

Тероризмът продължава да е сред главните заплахи за сигурността на ЕС и ние трябва да приложим подходящи инструменти, които позволяват ефективно международно сътрудничество“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи. Тя добави, че „програмата, която предлагаме да подкрепим с това споразумение между ЕС и САЩ за трансфера на данни за финансови операции, е доказала ефективността си в миналото и аз съм убедена, че това ще продължи и за в бъдеще, като програмата същевременно ще осигурява възможно най-високо ниво на защита за личните данни на гражданите на ЕС, ще гарантира правото на административна и съдебна защита, ще предоставя засилен мониторинг чрез процес на редовно преразглеждане и ще гарантира, че исканията за данни се одобряват от съдебен публичен орган. Ще предприема мерки за това Европейският парламент да бъде незабавно и пълно осведомяван на всеки етап от процедурата по преговорите, както и за това изразените от него опасения и предложения да бъдат надлежно взети под внимание по време на преговорите с партньорите ни от САЩ.“

Нашата роля е винаги да гарантираме спазването и защитата на правата на гражданите“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по правосъдието, основните права и гражданството. „При изготвянето на мандата за новото споразумение Сесилия и аз взехме предвид най-важните опасения на Европейския парламент, които бяха изразени миналия септември, а именно по отношение на правото на личен живот и правото на ефективна и недискриминационна административна и съдебна защита. В бъдещото споразумение ще се предвиди редовно докладване на Комисията пред Европейския парламент, с което се осигурява демократичен контрол. И накрая, но не последно по важност, в бъдещото споразумение изрично ще се предвижда реципрочност, ако ЕС създаде своя собствена програма за проследяване на финансирането на тероризма. Вярвам, че на тази основа Европейският съюз може уверено за започне нов кръг от преговори с нашите партньори от САЩ.“

С днешното предложение ще се даде мандат на Комисията да преговаря за високо равнище на защита на личните данни. Тя също ще бъде длъжна да дава пълна информация на Европейския парламент на всеки етап от преговорите.

Според предложението на Комисията проектомандатът включва значителни допълнителни гаранции за защитата на данните, като стриктно ограничаване на антитерористичните цели, абсолютна забрана на прехвърлянето на „масиви“ от данни на трети държави (могат да се изпращат само насочващи данни). Предложението цели потенциално ограничаване на количеството лични данни, които се изпращат на органите на САЩ.

В съответствие със законодателството на ЕС в мандата се предлага общ максимален срок на съхраняване на данните от 5 години. ЕС ще има правото да прекрати споразумението в случай на нарушаване на някои от тези мерки за защита на данните.

Контекст

На заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 25 февруари 2010 г. държавите-членки бяха единодушни, че съществува спешна необходимост от ново споразумение между ЕС и САЩ по Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ), за да се запази тази полезна антитерористична програма, след като на 11 февруари Европейският парламент отказа да подкрепи временното споразумение за ППФТ.

В резултат на гласуването на Европейския парламент на 22 февруари бе изпратено писмо до държавния секретар на САЩ, подписано от председателя на Съвета, в което се посочва, че вследствие на резолюцията на Парламента ЕС не може да стане страна по Временното споразумение и временното прилагане на споразумението се прекратява.

За повече информация:

MEMO/10/101


Side Bar