Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/347

Briuselis, 2010 m. kovo 24 d.

Europos Komisija kartu su 10 šalių sieks tarptautines santuokas sudariusiems asmenims ir jų vaikams suteikti teisinio tikrumo

Austrė išteka už brito Jungtinėje Karalystėje. Pora su savo sūnumi dvejus metus gyvena Austrijoje. Vyras palieka šeimą ir žmona nori nutraukti santuoką. Tačiau nežino, kuri teisė bus taikoma jos skyryboms. Ar moteris gali nutraukti santuoką pagal Austrijos teisę, ar taikoma Jungtinės Karalystės teisė? Į tokias keblias situacijas kasmet patenka tūkstančiai europiečių, nes kiekvienoje ES šalyje yra savo sistemos, pagal kurias sprendžiama, kurios šalies teisė taikoma nutraukiant santuoką. Šiandien Europos Komisija pasiūlė konkretų sprendimą – teisės aktą, pagal kurį išsituokdamos poros galės rinktis, kurios šalies įstatymus taikyti. Siūlomas ES reglamentas padės skirtingas pilietybes turintiems, skyrium skirtingose šalyse arba kartu ne savo gimtojoje šalyje gyvenantiems sutuoktiniams. Tikslas – sumažinti vaikų naštą ir apsaugoti silpnesnius partnerius per skyrybų ginčus. Europos Sąjungoje per metus sudaroma apie 300 000 tarptautinių santuokų. Šiandienos pasiūlymas pateiktas atsižvelgiant į 10 valstybių narių (Austrijos, Bulgarijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Liuksemburgo, Prancūzijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Vengrijos) prašymą – tai būtų pirmasis kartas, kai ES istorijoje būtų pasinaudota „tvirtesnio bendradarbiavimo“ mechanizmu.

„Tarptautinėms poroms gali kilti įvairių teisinių sunkumų, dėl kurių skyrybų tragedija gali virsti finansine ir emocine katastrofa, itin apsunkinančia žmonių gyvenimus, – pažymėjo už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga ES Komisijos narė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Tūkstančiai porų patiria asmeninių sunkumų, nes nacionalinėse teisės sistemose nėra aiškių atsakymų. Dažniausiai nukenčia vaikai ir silpnesnis sutuoktinis. Nenoriu, kad žmonės Europos Sąjungoje būtų palikti vieni spręsti sudėtingų tarptautinės santuokos nutraukimo problemų. Noriu, kad jie visada galėtų naudotis aiškiomis taisyklėmis. Todėl šiandien nusprendėme imtis veiksmų.“

Šiuo metu tarptautinių porų padėtis sudėtinga:

  • 20 ES šalių sprendžia, kurios šalies teisė taikoma, atsižvelgdamos į tokius susijusius veiksnius, kaip pilietybė ir ilgalaikis gyvenimas, taigi sutuoktinių santuokos nutraukimas reglamentuojamas pagal jiems taikomą teisę;

  • 7 ES valstybės narės (Airija, Danija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Suomija ir Švedija) taiko savo šalies teisę.

Dėl nevienodų galiojančių teisės aktų atsiranda teisinių sunkumų ir didelių išlaidų, taigi taikiai ir planuotai nutraukti santuoką sunkiau.

Šiandien Komisija pasiūlė bendrą formulę, pagal kurią būtų sprendžiama, kurios šalies taisyklės taikomos tarptautinėms poroms. Pagal siūlomą reglamentą:

  • Tarptautinės poros galėtų labiau valdyti savo skyrybų procesą. Jos galėtų nuspręsti, kurios šalies teisė taikytina nutraukiant santuoką, jeigu vienas iš sutuoktinių turi ryšių su ta šalimi. Pavyzdžiui, Italijoje gyvenanti švedo ir lietuvės pora galėtų prašyti Italijos teismo taikyti Švedijos arba Lietuvos teisę;

  • Teismai turėtų bendrą formulę, pagal kurią spręstų, kurios šalies teisė taikoma, jeigu poros negali susitarti pačios.

Poros taip pat galėtų susitarti, kuri teisė būtų taikoma joms nutraukiant santuoką, net jeigu neplanuoja jos nutraukti. Taip poros užsitikrintų didesnį teisinį tikrumą, nuspėjamumą ir lankstumą. Sutuoktiniai ir jų vaikai būtų apsaugoti nuo sudėtingų, ištęstų ir skaudžių procedūrų.

Pasiūlymais taip pat siekiama apsaugoti silpnesnius sutuoktinius, kad sprendžiant santuokos nutraukimo bylas jiems nebūtų nesąžiningai sudaroma kliūčių. Šiuo metu kelionės išlaidas ir teisinius mokesčius susimokėti galintis partneris gali „nuskubėti į teismą“ kitoje šalyje, kad bylai būtų taikoma teisė, pagal kurią užtikrinami jo interesai. Pavyzdžiui, į Suomiją persikėlęs vienas iš lenkų šeimos sutuoktinių galėtų prašyti nutraukti santuoką po vienerių metų be kito sutuoktinio sutikimo.

Pagal naująsias taisykles būtų užkertamas kelias tokioms palankiausio teismo dalyvaujančiose valstybėse narėse paieškoms – būtų užtikrinama, kad būtų taikoma tos šalies, kurioje su partneriu gyvena silpnesnis sutuoktinis arba kurioje paskutiniu metu su juo gyveno partneris, teisė.

ES valstybės narės dabar turi balsuoti, ar 10 minėtų šalių gali tęsti tvirtesnį bendradarbiavimą. Pritarti turi ir Europos Parlamentas. „10 vyriausybių paprašė Komisijos pasiūlyti sprendimą. Tai, kad naudojamasi tvirtesnio bendradarbiavimo procedūra, yra geras ženklas, kad ES lanksti ir gali padėti savo piliečiams net sudėtingais teisiniais klausimais. Mano tikslas – užtikrinti, kad piliečiai galėtų visapusiškai naudotis savo teise gyventi ir dirbti bet kurioje Europos šalyje“, – teigė už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding.

Pagrindiniai faktai

Komisija pirmąkart pasiūlė pagalbą tarptautinėms poroms 2006 m., tačiau planui (vadinamajam reglamentui „Roma III“) nesuteikta būtina visuotinė ES vyriausybių parama. Nuo tada 10 ES šalių (Austrija, Bulgarija, Graikija, Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Prancūzija, Rumunija, Slovėnija ir Vengrija) pareiškė norinčios tvirčiau bendradarbiauti, kad minėtoji priemonė būtų įgyvendinta. ES sutartyse numatyta, kad tvirčiau bendradarbiaudamos devynios arba daugiau šalių gali siekti priimti priemonę, kuri svarbi, tačiau kurią blokuoja nedidelė valstybių narių mažuma. Kitos ES šalys turi teisę prisijungti, kai nori.

Šiandien siūlomas reglamentas nekeičia valstybės narės kompetencijos apibrėžti santuoką.

MEMO/10/100

Šiandienos pasiūlymą galima rasti adresu

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm.


Side Bar