Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/347

Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί με 10 χώρες στην εξασφάλιση ασφάλειας δικαίου για τα παιδιά και τους γονείς σε διασυνοριακούς γάμους

Αυστριακή παντρεύεται Βρετανό στο ΗΒ. Το ζευγάρι ζει για δύο χρόνια στην Αυστρία με το γιό τους. Στη συνέχεια, ο σύζυγος φεύγει και η σύζυγος ζητά διαζύγιο, αλλά δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το εφαρμοστέο δίκαιο. Μπορεί να εκδοθεί το διαζύγιό της βάσει του αυστριακού δικαίου ή εφαρμόζεται το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου; Κάθε χρόνο, χιλιάδες Ευρωπαίοι βρίσκονται σε ανάλογη δύσκολη θέση, γιατί κάθε χώρα της ΕΕ έχει το δικό της σύστημα για να αποφασίσει ποιο είναι το εθνικό δίκαιο που πρέπει να εφαρμοστεί στα διαζύγια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα συγκεκριμένη λύση: Μια ρύθμιση που επιτρέπει στα ζευγάρια να διαλέξουν το εθνικό δίκαιο που εφαρμόζεται στο διαζύγιό τους. Ο προτεινόμενος κανονισμός ΕΕ θα βοηθήσει τα ζευγάρια διαφορετικών εθνικοτήτων που ζουν χωριστά σε διαφορετικές χώρες ή ζουν μαζί σε χώρα που δεν είναι η πατρίδα τους. Σκοπός είναι να επιβαρύνονται λιγότερο τα παιδιά και να προστατεύονται τα ασθενέστερα μέρη στο πλαίσιο των διενέξεων διαζυγίων. Κάθε χρόνο τελούνται περίπου 300.000 διεθνείς γάμοι στην ΕΕ. Η σημερινή πρόταση αποτελεί συνέχεια αιτήματος που υπέβαλαν 10 κράτη μέλη (Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία) και θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ που θα χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός «ενισχυμένης συνεργασίας».

«Τα διεθνή ζευγάρια ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυθαίρετα νομικά προβλήματα που μετατρέπουν την τραγωδία του διαζυγίου σε οικονομική και συναισθηματική καταστροφή και δυσκολεύουν ιδιαίτερα τη ζωή τους», δήλωσε η αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας. «Χιλιάδες ζευγάρια βρίσκονται σε δύσκολη προσωπική κατάσταση γιατί μέχρι στιγμής τα εθνικά νομικά συστήματα δεν έχουν καταφέρει να δώσουν σαφείς απαντήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, τα παιδιά και ο ασθενέστερος σύζυγος υποφέρουν. Δεν θέλω οι άνθρωποι στην ΕΕ να είναι αβοήθητοι στο χειρισμό περίπλοκων διεθνών διαζυγίων. Επιθυμία μου είναι να έχουν σαφείς κανόνες ώστε να μπορούν πάντα να γνωρίζουν που βρίσκονται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε σήμερα να προχωρήσουμε.»

Η τρέχουσα κατάσταση για τα διασυνοριακά ζευγάρια είναι περίπλοκη:

  • 20 χώρες της ΕΕ καθορίζουν ποιο είναι το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο βάσει κριτηρίων σύνδεσης, όπως η ιθαγένεια και η μακροχρόνια διαμονή, έτσι ώστε το διαζύγιο να διέπεται από το δίκαιο που είναι σχετικό με αυτούς.

  • 7 κράτη μέλη της ΕΕ (Δανία, Λετονία, Ιρλανδία, Κύπρος, Φινλανδία, Σουηδία και ΗΒ) εφαρμόζουν το εθνικό τους δίκαιο.

Αυτοί οι αντιφατικοί κανόνες περί εφαρμοστέου δικαίου οδηγούν σε νομικές περιπλοκές και σοβαρές δαπάνες που δυσκολεύουν τα προγραμματισμένα διαζύγια και τα διαζύγια με κοινή συναίνεση.

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα μια κοινή μέθοδο για τον καθορισμό των εθνικών κανόνων που θα εφαρμόζονται στα διεθνή ζευγάρια. Βάσει του προτεινόμενου κανονισμού:

  • Τα διεθνή ζευγάρια θα αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τον χωρισμό τους. Θα μπορούν να αποφασίζουν ποιο δίκαιο εφαρμόζεται στο διαζύγιο, υπό τον όρο ότι ένας από τους συζύγους έχει κάποια σύνδεση με τη συγκεκριμένη χώρα. Για παράδειγμα, ένα σουηδο-λιθουανικό ζευγάρι που ζει στην Ιταλία μπορεί να ζητήσει από το ιταλικό δικαστήριο να εφαρμόσει το σουηδικό ή το λιθουανικό δίκαιο·

  • Τα δικαστήρια θα διαθέτουν κοινή μέθοδο για να αποφασίζουν ποιο είναι το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο όταν τα ζευγάρια δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους.

Τα ζευγάρια θα μπορούν επίσης να αποφασίζουν από κοινού ποιο θα είναι το εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαζυγίου τους, ακόμη και εάν δεν σκοπεύουν να χωρίσουν. Αυτό θα προσφέρει στα ζευγάρια μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, ευελιξία και σιγουριά και θα συμβάλει στην προστασία των συζύγων και των παιδιών τους από πολύπλοκες, μακροχρόνιες και επώδυνες διαδικασίες.

Στόχος επίσης των προτάσεων είναι να προστατευτεί ο ασθενέστερος σύζυγος από αθέμιτες διακρίσεις σε βάρος του κατά τη διαδικασία του διαζυγίου. Αυτή τη στιγμή, ο σύζυγος που μπορεί να υποβληθεί στα δικαστικά έξοδα και τις δαπάνες ταξιδίου, έχει τη δυνατότητα να «σπεύσει» στο δικαστήριο μιας άλλης χώρας ώστε η υπόθεση να υπαχθεί στο δίκαιο που προστατεύει τα συμφέροντά του. Για παράδειγμα, εάν σύζυγος πολωνικού ζευγαριού μετακομίσει στη Φιλανδία, μπορεί να ζητήσει εκεί διαζύγιο μετά από ένα χρόνο χωρίς τη συναίνεση του άλλου συζύγου.

Οι κανόνες αυτοί θα λύσουν το πρόβλημα της αναζήτησης του πλέον ευνοϊκού δικαστηρίου («forum shopping») στα συμμετέχοντα κράτη μέλη και θα εγγυώνται την εφαρμογή του δικαίου της χώρας στην οποία ζει η ασθενέστερη σύζυγος με τον σύντροφό της ή η οποία αποτελούσε τον πλέον πρόσφατο τόπο διαμονής της με τον σύντροφό της.

Τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να ψηφίσουν εάν οι 10 χώρες μπορούν να προχωρήσουν με τη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να δώσει τη συγκατάθεσή του. «10 κυβερνήσεις ζήτησαν από την Επιτροπή να προτείνει λύση. Η χρήση της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας αποτελεί καλό σημάδι ότι η ΕΕ έχει την ευελιξία να βοηθήσει τους πολίτες της, ακόμη και με δύσκολα νομικά θέματα. Στόχος μου είναι να εξασφαλίσω ότι οι πολίτες επωφελούνται πλήρως του δικαιώματος εγκατάστασης και εργασίας εντός των ευρωπαϊκών συνόρων», δήλωσε η Viviane Reding, Επίτροπος για θέματα δικαιοσύνης.

Ιστορικό

Η πρώτη φορά που η Επιτροπή πρότεινε την παροχή βοήθειας στα διεθνή ζευγάρια ήταν το 2006, αλλά το σχέδιο (ο αποκαλούμενος κανονισμός «Ρώμη ΙΙΙ») δεν έτυχε της απαιτούμενης ομόφωνης υποστήριξης από τις κυβερνήσεις της ΕΕ. Από τότε, 10 χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία) δήλωσαν ότι θα επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν την επονομαζόμενη ενισχυμένη συνεργασία για να προωθήσουν το μέτρο. Βάσει των συνθηκών της ΕΕ, η ενισχυμένη συνεργασία επιτρέπει σε εννέα ή περισσότερες χώρες να προωθήσουν μέτρο που είναι σημαντικό αλλά η εφαρμογή του παρεμποδίζεται από μικρή μειονότητα κρατών μελών. Οι άλλες χώρες της ΕΕ διατηρούν το δικαίωμα να συμμετάσχουν όταν το επιθυμούν.

Ο κανονισμός που προτείνεται σήμερα δεν θίγει την ικανότητα των κρατών μελών να ορίζουν την έννοια του γάμου.

MEMO/10/100

Η σημερινή πρόταση διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar