Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/347

V Bruselu dne 24. března 2010

Evropská komise a deset členských států pokročily v oblasti poskytování právní jistoty ve prospěch dětí a rodičů z přeshraničních manželství

Rakouská občanka uzavírá manželství ve Spojeném království s britským občanem. Manželský pár žije dva roky v Rakousku se svým synem. Manžel později ženu opouští a ta žádá o rozvod. Neví však, které právní předpisy se v případě rozvodu, o který požádala, použijí. Může se nechat rozvést podle rakouského práva, nebo se použije právo Spojeného království? Tisíce Evropanů se tak každoročně nacházejí v obtížných situacích, neboť každá země EU má svůj vlastní systém pro určení země, jejíž právní řád se v případě rozvodu použije. Evropská komise dnes navrhla konkrétní řešení: právní řád, na základě kterého si manželé budou moci vybrat zemi, jejíž právní předpisy se v případě jejich rozvodu použijí. Navrhované nařízení EU pomůže párům různých národností, párům žijícím odděleně v různých zemích nebo žijícím společně v zemi, která není jejich zemí původu. Jeho cílem je omezit zátěž, která tím dítěti vznikla, a v průběhu rozvodových sporů poskytnout ochranu partnerovi nacházejícímu se ve slabším postavení. V Evropské unii se ročně uzavírá zhruba 300 000 mezinárodních manželství. Dnešní návrh byl předložen na základě žádosti desíti členských států EU (Bulharska, Francie, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovinska a Španělska) a poprvé v historii EU by se použil mechanismus „posílené spolupráce“.

Mezinárodní páry se mohou setkávat s arbitrárními právními problémy, jež zapříčiní to, že tragedie v podobě rozvodu vyústí ve finanční a emoční katastrofu výrazně komplikující lidské životy,“ uvedla komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Vivian Redingová. „Tisíce párů se nachází v obtížných životních situacích, neboť vnitrostátním právním systémům se doposud nepodařilo zajistit jasná řešení. Děti a ten z manželů, který se nachází ve slabším postavení, v mnoha případech trpí. Nechci, aby občané EU museli řešit komplikované mezinárodní rozvody sami. Ráda bych, aby měli k dispozici jasná pravidla, a vždy tak věděli, jak dále postupovat. Proto jsme se dnes rozhodli udělat krok kupředu.“

Stávající situace je pro přeshraniční páry složitá:

  • 20 členských zemí EU určuje zemi, jejíž právní řád se použije, a to na základě kritérií jako je státní příslušnost a dlouhodobý pobyt. Rozvod manželů je tak upraven právním řádem, který je pro ně relevantní.

  • 7 členských států EU (Dánsko, Finsko, Irsko, Kypr, Lotyšsko, Spojené království a Švédsko) uplatňuje své vnitrostátní právo.

Tyto kolidující použitelné právní normy vedou k právním problémům a velkým nákladům a komplikují rozvody na základě vzájemné dohody a rozvody plánované.

Komise dnes navrhla společné pravidlo pro určení země, jejíž právní řád se pro mezinárodní páry použije. Podle navrhovaného nařízení platí následující:

  • Mezinárodní páry budou mít větší kontrolu nad svou rozlukou. Mohly by si zvolit zemi, jejíž právní řád se pro rozvod použije, a to za předpokladu, že jeden z manželů má na tuto zemi určitou vazbu. Například švédsko-litevský pár žijící v Itálii by mohl požádat italský soud, aby použil švédské či litevské právní předpisy.

  • Soudy by měly k dispozici společná pravidla pro určení země, jejíž právní řád se použije v případě, že se manželské páry nebudou schopny v této otázce shodnout.

Páry by se rovněž mohly domluvit, kterého právního řádu by pro svůj rozvod použily, a to i v případě, že rozluku neplánují. To by jim poskytlo větší právní jistotu, předvídatelnost a pružnost a pomohlo by to ochránit manžele a jejich děti před komplikovanými, zdlouhavými a bolestivými řízeními.

Cílem návrhů je rovněž ochrana toho z manželů, který se nachází ve slabším postavení. Tato ochrana spočívá v zamezení jeho/jejího nespravedlivého znevýhodnění v průběhu rozvodového řízení. V současnosti může partner, který je schopen nést cestovní náklady a soudní poplatky, „nepřiměřeně spěchat k soudu" v jiné členské zemi, aby byla věc upravena právními předpisy zajišťujícími jeho zájmy. Pokud se například jeden z manželů polského páru odstěhuje do Finska, může tam požádat o rozvod po uplynutí jednoho roku, aniž by potřeboval souhlas druhého z manželů.

Proti tomuto typu takzvaného „forum shopping“ v zúčastněných členských státech by nová pravidla bojovala tak, že by zajistila použití právních předpisů země, ve které ten z manželů, který se nachází ve slabším postavení, se svým partnerem žije nebo ve které s ním naposledy pobýval.

Členské státy nyní musí přistoupit k hlasování ohledně toho, zda bude moci deset uvedených členských zemí přistoupit k posílené spolupráci. Evropský parlament musí rovněž vyjádřit svůj souhlas. „Deset vlád požádalo, aby Komise navrhla řešení. Použití postupu posílené spolupráce je dobrým znamením, že Evropská unie je dostatečně pružná na to, aby svým občanům pomohla, a to i při řešení obtížných právních otázek. Mým cílem je zajistit, aby občané mohli plně využívat svého práva žít a pracovat v přeshraničním kontextu, “ uvedla komisařka pro spravedlnost Vivian Redingová.

Souvislosti

Komise poprvé navrhla pomoc mezinárodním párům v roce 2006, ale tomuto plánu (takzvanému nařízení Řím III) se nedostalo požadované jednomyslné podpory ze strany vlád členských států EU. Od té doby se deset členských států EU (Bulharsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko a Španělsko) vyslovilo pro použití takzvané posílené spolupráce s cílem pokročit v provádění tohoto opatření. Podle smluv EU umožňuje posílená spolupráce devíti či více zemím postoupit kupředu při provádění důležitého opatření, které nicméně blokuje malá menšina členských států. Ostatní členské státy si ponechávají právo se k opatření připojit, pokud si to budou přát.

Nařízení, které bylo dnes navrženo, nijak neovlivňuje schopnost členských států uzavření manželství definovat.

MEMO/10/100

Dnešní návrh naleznete na těchto internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar