Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/345

Bruxelles, 24 martie 2010

Comisia Europeană face primul pas spre revizuirea normelor privind timpul de lucru

Comisia Europeană a cerut astăzi părerea reprezentanților lucrătorilor și angajatorilor privind opțiunile de revizuire a normelor UE privind timpul de lucru. Prima etapă a consultărilor cere partenerilor sociali europeni să se pronunțe asupra necesității unei acțiuni la nivel UE în legătură cu Directiva privind timpul de lucru (2003/88/CE) și asupra domeniului de aplicare al acestei acțiuni. Acesta reprezintă primul pas către o revizuire cuprinzătoare a directivei și urmează impasului la care au ajuns încercările de reexaminare a legislației existente în aprilie 2009.

László Andor, comisar UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune a declarat: Dacă nu am reușit să ajungem anul trecut la un acord privind revizuirea legislației privind timpul de lucru, nu înseamnă că problemele normelor actuale au dispărut. Trebuie în continuare să găsim o soluție echilibrată la necesitățile reale ale lucrătorilor, întreprinderilor și consumatorilor din secolul 21. El a subliniat: Avem nevoie de o revizuire cuprinzătoare a normelor, pe baza unei evaluări profunde a impactului cu o puternică dimensiune socială. Astăzi îi invităm pe partenerii sociali să reflecteze asupra acestui subiect crucial de o manieră generală și să prezinte propuneri inovatoare prin care să depășim dezbaterile fără succes din trecut.

În 2004, Comisia a prezentat, în urma unor consultări extinse, o propunere de modificare a Directivei 2003/88/CE. Propunerea avea drept obiectiv abordarea unei serii de probleme rămase nerezolvate de legislația existentă și de jurisprudența Curții de Justiție, mai precis să clarifice modul de aplicare al directivei la timpul de gardă în anumite sectoare de activitate; să acorde o mai mare flexibilitate la calcularea timpului de lucru săptămânal; și să revizuiască excluderea voluntară individuală de la limita de 48 de ore. Cu toate acestea, în aprilie 2009, reprezentanții guvernelor și Parlamentul European au concluzionat că nu pot ajunge la un acord cu privire la propunere, în ciuda negocierilor prelungite.

Între timp s-au adăugat la dezbatere alte subiecte care reflectă schimbări fundamentale survenite în ultimii 20 de ani în universul muncii. De exemplu, timpul de lucru mediu săptămânal în UE a scăzut de la 39 de ore în 1990, la 37,8 ore în 2006, iar procentajul lucrătorilor cu timp parțial în totalul forței de muncă a crescut de la 14 % în 1992, la 18,8 % în 2009. De asemenea, timpul de lucru individual variază din ce în ce mai mult de la individ la individ de-a lungul unui an și de-a lungul întregii activități lucrative, reflectând un accent mai mare pus pe măsuri de echilibrare a relației între muncă și viața personală, de exemplu programul de muncă flexibil și sistemele de credit-timp, precum și sporirea autonomiei lucrătorilor în paralel cu dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere.

Drept rezultat, Comisia plănuiește o revizuire cuprinzătoare a normelor existente privind timpul de lucru, începând cu o evaluare profundă a dispozițiilor actuale și a problemelor de aplicare a acestora, înainte de a se lua în considerare diferitele opțiuni de rezolvare a acestor probleme. Revizuirea va fi încadrată de un set de obiective politice, inclusiv protejarea sănătății și securității lucrătorilor, îmbunătățirea echilibrului între muncă și viața personală, acordarea de flexibilitate întreprinderilor și lucrătorilor fără să se adauge sarcini administrative inutile pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri.

Prima etapă a consultărilor partenerilor sociali reprezintă un pas important către o astfel de revizuire cuprinzătoare a Directivei privind timpul de lucru. Partenerii sociali au la dispoziție șase săptămâni pentru a-și prezenta observațiile Comisiei. În paralel cu consultările, Comisia va realiza o evaluare extinsă a impactului, inclusiv o examinare a aplicării juridice a directivei în statele membre și un studiu al aspectelor sociale și economice relevante pentru o revizuire cuprinzătoare a directivei.

Context

Prima fază a consultărilor cu partenerii sociali la nivel UE este prevăzută la articolul 154 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În această fază, Comisia solicită opiniile partenerilor sociali privind necesitatea unei acțiuni la nivelul Uniunii Europene în legătură cu Directiva privind timpul de lucru și în legătură cu domeniul de aplicare al unei astfel de inițiative.

Comisia va examina opiniile exprimate în timpul acestei prime faze și va decide apoi dacă acțiunea UE este recomandabilă. În cazul în care decide că acțiunea este recomandabilă, Comisia va lansa o a doua etapă de consultări cu partenerii sociali la nivel UE. Această etapă va lua în discuție conținutul oricărei propuneri de acțiune, în conformitate cu articolul 154 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Informații suplimentare

Directiva privind timpul de lucru

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=ro&intPageId=205


Side Bar