Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/338

Bruxelles, 23.03.2010

Comisia lansează o consultare cu privire la modul în care funcționează statutul de societate europeană (SE)

Statutul de societate europeană (SE) dă posibilitatea societăților care își desfășoară activitatea în mai multe state membre să își reorganizeze activitatea transfrontalieră într-o singură structură europeană. Acest lucru le permite să își desfășoare activitatea într-un cadru legal stabil, să reducă costurile interne de desfășurare a activității în mai multe țări, fiind astfel mult mai competitive pe piața internă. SE s-a dovedit foarte popular în unele state membre, dar nu a reușit să se impună în altele. Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru a determina dacă sunt necesare schimbări astfel încât statutul SE să funcționeze mai bine. Prin revizuirea statutului SE, Comisia dorește să sporească gradul de utilizare a SE în Uniunea Europeană.

Michel Barnier, comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „Acesta este un bun prilej pentru a vedea cum funcționează în practică statutul de societate europeană (SE) la cinci ani de la lansarea lui. Sunt convins că SE poate ajuta societățile care desfășoară activități transfrontaliere să își reducă costurile în mod substanțial. Este însă evident că acesta a avut mult mai mult succes în unele țări decât altele. Aș vrea să aflăm cauzele acestei diferențieri și să determinăm dacă trebuie să îmbunătățim normele existente. Încurajez toate părțile interesate să își prezinte punctul de vedere.”

Studiul și consultarea

În temeiul regulamentului SE, la cinci ani de la intrarea lui în vigoare Comisia trebuie să prezinte un raport privind aplicarea acestuia în practică și să propună modificarea lui acolo unde este cazul. Pentru a asigura o bază solidă raportului, Comisia a lansat un studiu extern în luna decembrie a anului 2008, cu privire la care se așteaptă acum opiniile părților interesate. Răspunsurile vor fi luate în considerare în viitorul raport al Comisiei referitor la SE, care va fi completat cu o conferință la nivel înalt ce va avea loc pe 26 mai 2010. Termenul limită pentru trimiterea răspunsurilor la consultare este 23 mai 2010.

    Consultarea urmărește să testeze concluziile studiului extern și să furnizeze Comisiei informații referitoare la aspecte relevante pentru evaluarea SE. Întrebările se referă la: aspectele pozitive și negative legate de crearea unei SE, principalele trenduri în privința repartizării SE în statele membre UE/SEE, problemele concrete de care s-au lovit societățile în timpul înființării sau funcționării unei SE, și posibila îmbunătățire a cadrului legislativ actual.

Context

Statutul de societate europeană, cunoscută sub denumirea sa latină „Societas Europaea” sau SE, a fost adoptat la 8 octombrie 2001 (IP/01/1376, MEMO/01/314), după mai bine de 30 de ani de negocieri, și este utilizabil de la 8 octombrie 2004 (IP/04/1195, MEMO/04/235). La 10 septembrie 2009 erau înregistrate 431 SE.

SE s-a dovedit foarte populară în unele state membre. Printre exemplele bine-cunoscute de SE încununate de succes se numără: Allianz, BASF, Porsche, Fresenius - MAN din Germania, SCOR din Franța, Elcoteq din Luxemburg și Strabag din Austria. În alte state membre SE nu a reușit să se impună.

Cum puteți participa la consultare?

Chestionarul și informații suplimentare referitoare la SE se găsesc la adresa:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm

Întrebări frecvente privind consultarea referitoare la statutul de societate europeană: MEMO/10/97


Side Bar