Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/338

Bruksela, dnia 23.03.2010 r.

Komisja rozpoczęła konsultacje dotyczące statutu spółki europejskiej (statutu SE)

Dzięki statutowi spółki europejskiej (statutowi SE) spółki, które działają w więcej niż jednym państwie członkowskim, mogą zorganizować swoją działalność transgraniczną pod jedną europejską nazwą. Takie rozwiązanie zapewnia im stabilne ramy prawne, obniża koszty wewnętrzne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w kilku krajach jednocześnie, co sprawia, że są bardziej konkurencyjne na rynku wewnętrznym. W niektórych państwach członkowskich statut SE cieszy się dużą popularnością, ale w innych w ogóle się nie przyjął. Aby ustalić, czy w przepisach dotyczących statutu SE należy wprowadzić zmiany, Komisja Europejska rozpoczęła konsultację społeczną. Dzięki przeglądowi statutu SE Komisja zamierza doprowadzić do szerszego wykorzystania tego rozwiązania w całej Unii Europejskiej.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, Michel Barnier, powiedział: „Konsultacja społeczna to świetna okazja, aby sprawdzić, jak statut spółki europejskiej – zwany statutem SE - działa w praktyce, pięć lat po jego wprowadzeniu. Jestem przekonany, że statut SE może znacznie obniżyć koszty prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej. Jednak nie ulega wątpliwości, że statut SE odniósł sukces tylko w niektórych państwach. Chciałbym dowiedzieć się, jakie są tego przyczyny i czy należy ulepszyć obowiązujące zasady. Pragnę zachęcić wszystkie zainteresowane podmioty do zgłaszania uwag.”

Analiza i konsultacja

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie statutu SE pięć lat po jego wejściu w życie Komisja musi złożyć sprawozdanie z jego stosowania i ewentualnie zaproponować zmiany. Aby sprawozdanie opierało się na rzetelnej podstawie, Komisja zleciła w grudniu 2008 r. analizę zewnętrzną. Zainteresowane podmioty zaprasza się teraz do zgłaszania uwag dotyczących tej analizy. Komisja uwzględni te uwagi w swoim sprawozdaniu na temat statutu SE, a jego uzupełnieniem będzie konferencja wysokiego szczebla, która odbędzie się dnia 26 maja 2010 r. Termin nadsyłania uwag w ramach konsultacji upływa dnia 23 maja 2010 r.

    Celem konsultacji jest sprawdzenie wyników analizy zewnętrznej oraz zapewnienie Komisji danych istotnych dla oceny statutu SE. Zasadnicze pytania dotyczą: pozytywnych i negatywnych czynników powodujących przyjęcie statutu SE; głównych tendencji w zakresie rozmieszczenia spółek SE w państwach członkowskich UE/EOG; problemów praktycznych, które spółki napotykają podczas przyjmowania statutu SE lub korzystania z niego oraz ewentualnych ulepszeń obowiązujących ram prawnych.

Informacje dodatkowe

Statut spółki europejskiej – znany najczęściej pod nazwą łacińską „Societas Europaea” lub jako „statut SE” – przyjęto dnia 8 października 2001 r. (IP/01/1376, MEMO/01/314), po ponad trzydziestu latach negocjacji, a wszedł on w życie dnia 8 października 2004 r. (IP/04/1195, MEMO/04/235). Dnia 10 września 2009 r. liczba zarejestrowanych spółek SE wyniosła 431.

Statut SE zdobył dużą popularność w niektórych państwach członkowskich. Do powszechnie znanych spółek SE należą: Allianz, BASF, Porsche, Fresenius i MAN w Niemczech, SCOR we Francji, Elcoteq w Luksemburgu oraz Strabag w Austrii. Jednak statut SE nie przyjął się w innych państwach członkowskich.

W jaki sposób wziąć udział w konsultacjach

Kwestionariusz oraz dodatkowe informacje dotyczące statutu SE znajdują się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm

Najczęściej zadawane pytania związane z konsultacją dotyczącą statutu spółki europejskiej: MEMO/10/97


Side Bar