Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/338

Brussel, 23.03.2010

Commissie begint raadpleging over de toepassing van het Statuut van de Europese vennootschap (SE)

Het Statuut van de Europese vennootschap (SE) geeft ondernemingen die in meer dan één lidstaat werkzaam zijn, de mogelijkheid hun grensoverschrijdende activiteiten onder één Europese noemer samen te brengen. Dit stelt hen in staat om binnen een stabiel wettelijk kader te werken, de interne kosten die voortvloeien uit het in meerdere landen actief zijn, te verminderen en zo beter te concurreren op de interne markt. De SE is erg populair gebleken in sommige lidstaten maar is in andere niet van de grond gekomen. Om uit te maken of er wijzigingen moeten worden aangebracht om het SE-statuut beter te laten functioneren, is de Europese Commissie begonnen met een publieke raadpleging. Door het SE-statuut te herzien, wil de Commissie het gebruik van de SE in de hele Europese Unie stimuleren.

De heer Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten, zei hierover: "Dit is een uitgelezen kans om te zien hoe het Statuut van de Europese vennootschap (SE) het vijf jaar later in de praktijk doet. Ik geloof dat de SE de kosten voor ondernemingen die over de grenzen heen actief zijn, aanzienlijk kan doen dalen. Het is echter duidelijk dat de SE in sommige landen meer succes heeft dan in andere. Ik wil te weten komen waarom dit zo is en uitmaken of we de bestaande regels moeten verbeteren. Ik moedig dan ook alle belanghebbenden aan om hun standpunt bekend te maken."

De studie en de raadpleging

Overeenkomstig de SE-verordening is de Commissie verplicht uiterlijk vijf jaar na haar inwerkingtreding verslag uit te brengen over de praktische toepassing ervan en waar nodig wijzigingen voor te stellen. Om het verslag goed te kunnen onderbouwen, heeft de Commissie in december 2008 opdracht gegeven voor een externe studie, waarover ze nu de standpunten van de geïnteresseerde belanghebbenden wil vernemen. De antwoorden zullen in het komende verslag van de Commissie over de SE worden verwerkt; daarnaast wordt er op 26 mei 2010 ook een conferentie op hoog niveau gehouden. De raadpleging sluit af op 23 mei 2010.

    De raadpleging dient om de bevindingen van de externe studie te toetsen en om de Commissie input te verschaffen over aangelegenheden die voor de beoordeling van de SE relevant zijn. De vragen betreffen: positieve en negatieve factoren voor het opzetten van een SE; de belangrijkste trends inzake verspreiding van SE's over de EU-/EER-lidstaten; praktische problemen die ondernemingen ondervinden bij het opzetten of leiden van een SE; en mogelijke verbeteringen van het huidige wettelijke kader.

Achtergrond

Het Statuut van de Europese vennootschap, ook aangeduid met haar Latijnse naam Societas Europaea of SE, werd na meer dan dertig jaar onderhandelen op 8 oktober 2001 vastgesteld (IP/01/1376, MEMO/01/314)

Sinds 8 oktober 2004 kan van dit statuut worden gebruikgemaakt IP/04/1195, MEMO/04/235

Op 10 september 2009 waren er in totaal 431 SE's geregistreerd.

De SE is in sommige lidstaten erg populair gebleken. Bekende voorbeelden van succesvolle SE's zijn Allianz, BASF, Porsche, Fresenius en MAN in Duitsland, SCOR in Frankrijk, Elcoteq in Luxemburg en Strabag in Oostenrijk. In andere lidstaten is de SE evenwel niet van de grond gekomen.

Hoe kan ik mijn stem laten horen?

De vragenlijst, samen met verdere informatie over de SE, kunt u vinden op de website:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm

Veelgestelde vragen over de raadpleging inzake het Statuut van de Europese vennootschap: MEMO/10/97


Side Bar