Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/338

Brüsszel, 23.03.2010

A Bizottság konzultációt kezdeményez az európai részvénytársasági forma beválásáról

Az európai részvénytársasági forma (SE) lehetőséget ad arra, hogy az egynél több tagállamban működő társaságok határokon átnyúló tevékenységeiket egyetlen, európai társasági formát öltő cégbe szervezzék át. E társasági forma révén stabil jogi környezetben működhetnek, csökkenthetik a több országban való tevékenység belső költségeit, így versenyképesebbé válhatnak a belső piacon. Az SE egyes tagállamokban igen népszerű, másokban viszont még nem igazán terjedt el. Az Európai Bizottság konzultációt kezdeményez annak megállapítása céljából, hogy szükség van-e módosításokra az SE forma jobb működése érdekében. Az SE forma felülvizsgálatával a Bizottság azt kívánja elérni, hogy e társasági forma az Európai Unió egészében elterjedjen.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Öt év elteltével ideje megvizsgálni, hogy miként válik be az európai részvénytársasági forma (SE) a gyakorlatban. Úgy hiszem, az SE forma lényegesen csökkentheti a határokon átnyúlóan tevékenykedő vállalkozások költségeit. Ugyanakkor egyértelmű, hogy egyes országokban kevésbé sikeres, mint másokban. Ki kell derítenünk ennek okát, és meg kell vizsgálnunk, hogy szükség van-e a jelenlegi szabályok módosítására. Így minden érdekelt felet arra bátorítok, hogy ossza meg velünk véleményét.”

Tanulmány és konzultáció

Az SE-rendelet értelmében a Bizottságnak a hatálybalépés után öt évvel jelentést kell tennie a rendelet gyakorlati alkalmazásáról, és szükség esetén módosításokat kell előterjesztenie. A jelentés ténybeli megalapozása érdekében a Bizottság 2008 decemberében megbízást adott egy külső tanulmány elkészítésére, most e tanulmány kapcsán kéri az érdekelt felek véleményét. A Bizottság e véleményeket – egy 2010. május 26-án tartandó, magas szintű konferencia megállapításaival együtt – fel fogja használni az SE formáról készülő jelentésében. A konzultációval kapcsolatos válaszadásra kijelölt határidő 2010. május 23.

    A konzultáció célja, hogy vitára bocsássa a külső tanulmány megállapításait, és információval lássa el a Bizottságot az SE forma értékelésénél fontos szempontokról. E szempontok a következők: az SE forma választására ösztönző, illetve attól elriasztó tényezők; az SE formát választó társaságok eloszlása az EU/EGT-tagállamokban; a társaságok gyakorlati problémái az SE alapítása vagy működtetése során; a jelenlegi jogi keret lehetséges javításai.

Előzmények

Az európai részvénytársasági forma – latin nevén „Societas Europaea”, rövidítve SE – jogalapját 2001. október 8-án, több mint 30 évnyi tárgyalás után fogadták el (IP/01/1376, MEMO/01/314), gyakorlati alkalmazása 2004. október 8-tól lehetséges (IP/04/1195, MEMO/04/235). 2009. szeptember 10-ig összesen 431 SE-t vettek nyilvántartásba.

Az SE forma egyes tagállamokban igen népszerűvé vált. Az európai részvénytársasági forma terjedésére a következő nagy nevű cégek sorolhatók fel példaként: Németországban az Allianz, a BASF, a Porsche, a Fresenius és a MAN, Franciaországban a SCOR, Luxemburgban az Elcoteq, Ausztriában a Strabag. Más tagállamokban azonban még nem indult meg az SE forma elterjedése.

Hogyan lehet részt venni a konzultáción?

A kérdőív és az SE formáról adott további tájékoztatás a következő linken érhető el:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm

Gyakori kérdések az európai részvénytársasági formáról szóló konzultációval kapcsolatban: MEMO/10/97


Side Bar