Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/338

Bryssel, 23.03.2010

Komissio käynnistää eurooppayhtiömuotoa koskevan kyselyn

Eurooppayhtiön (SE) perustaminen antaa useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa toimiville yrityksille mahdollisuuden siirtää rajojen yli harjoittamansa liiketoiminta yhteen eurooppalaiseen yhtiömuotoon. Tämän ansiosta ne voivat toimia vakaissa oikeudellisissa puitteissa, vähentää sisäisiä kustannuksiaan, joita useassa maassa toimiminen aiheuttaa, ja parantaa kilpailukykyään sisämarkkinoilla. Eurooppayhtiömuoto on osoittautunut hyvin suosituksi joissakin jäsenvaltioissa, kun taas toisissa se ei ole saanut tuulta purjeisiinsa. Nyt Euroopan komissio on käynnistänyt eurooppayhtiön sääntöjä koskevan julkisen kyselyn, jonka tavoitteena on selvittää, onko niihin tarpeen tehdä muutoksia, jotta ne toimisivat nykyistä paremmin. Komissio tarkastelee eurooppayhtiömuotoa uudelleen voidakseen lisätä sen käyttöä koko Euroopan unionissa.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnierin mukaan eurooppayhtiömuodon uudelleentarkastelu on erinomainen tilaisuus selvittää, miten tämä yhtiömuoto toimii käytännössä viisi vuotta sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön. Uskon, että eurooppayhtiömuoto voi vähentää merkittävästi rajojen yli toimivien yritysten kustannuksia", komissaari toteaa. On kuitenkin selvää, että sen suosio vaihtelee suuresti maasta toiseen. Haluan selvittää, mistä vaihteleva suosio johtuu ja onko nykyisiä sääntöjä tarpeen muuttaa. Kehotan kaikkia osapuolia osallistumaan kyselyyn ja esittämään komissiolle näkemyksiään”, komissaari jatkaa.

Selvitys ja kysely

Eurooppayhtiömuotoa koskevan asetuksen mukaan komission on annettava viiden vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta raportti sen soveltamisesta käytäntöön ja esitettävä tarvittaessa muutosehdotuksia. Voidakseen laatia raportin vankkojen tosiseikkojen pohjalta komissio teetätti vuonna 2008 selvityksen, jota sidosryhmien toivotaan nyt kommentoivan. Vastaukset otetaan huomioon komission tulevassa eurooppayhtiöraportissa, jonka lisäksi asiasta järjestetään korkean tason konferenssi 26. toukokuuta 2010. Kyselyyn voi vastata 23. toukokuuta 2010 saakka.

    Kyselyn tavoitteena on testata komission teettämän selvityksen tuloksia ja antaa sille tietoa euroopayhtiömuodon arvioinnin kannalta tärkeistä kysymyksistä. Kyselyn aiheita ovat eurooppayhtiön perustamista edistävät ja haittaavat tekijät, tärkeimmät suuntaukset siinä, miten eurooppayhtiöt ovat jakautuneet eri EU- ja ETA-maiden kesken, käytännön ongelmat, joita yritykset ovat kohdanneet perustaessaan tai hoitaessaan eurooppayhtiöitä, ja mahdolliset parannukset nykyiseen lainsäädäntöön.

Taustaa

Eurooppayhtiömuoto, josta käytetään yleisesti latinankielistä nimeä ”Societas Europaea” (SE), hyväksyttiin 8. lokakuuta 2001 yli 30 vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen (IP/01/1376, MEMO/01/314). Eurooppayhtiöiden perustaminen on ollut mahdollista 8. lokakuuta 2004 alkaen (IP/04/1195, MEMO/04/235). Rekisteröityjä eurooppayhtiöitä oli 10. syyskuuta 2009 yhteensä 431.

Eurooppayhtiömuoto on osoittautunut hyvin suosituksi joissakin jäsenvaltioissa. Tunnettuja esimerkkejä menestyvistä eurooppayhtiöistä ovat saksalaiset yhtiöt Allianz, BASF, Porsche, Fresenius ja MAN, ranskalainen yhtiö SCOR, luxemburgilainen Elcoteq ja itävaltalainen Strabag. Muissa jäsenvaltioissa eurooppayhtiömuoto ei ole kuitenkaan saanut tuulta purjeisiinsa.

Kyselyyn osallistuminen

Kyselylomake on seuraavassa osoitteessa, jossa annetaan myös lisätietoa eurooppayhtiömuodosta:

HREF="http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm" MACROBUTTON HtmlResAnchor http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm

Usein esitettyjä kysymyksiä eurooppayhtiömuotoa koskevasta kyselystä : MEMO/10/97


Side Bar