Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/338

Brüssel, 23.03.2010

Komisjon algatas arutelu Euroopa äriühingu põhikirja toimimise üle

Euroopa äriühingu põhikiri annab enam kui ühes liikmesriigis tegutsevatele äriühingutele võimaluse koondada oma piiriülene äritegevus ühtse Euroopa märgise alla. See võimaldab äriühingutel tegutseda stabiilses õigusraamistikus, vähendada mitmes riigis tegutsemisega kaasnevaid kulutusi ja sellest tulenevalt olla siseturul konkurentsivõimelisem. Mõnes liikmesriigis on Euroopa äriühingud kujunenud väga populaarseks, ent teistes pole veel hoogu sisse saanud. Selleks, et selgitada välja, kas põhikirja paremaks toimimiseks tuleks sisse viia muudatusi, algatas Euroopa Komisjon avaliku arutelu. Põhikirja läbivaatamise teel soovib komisjon laiendada selle kasutamist kogu Euroopa Liidus.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier sõnas: Tegemist on suurepärase võimalusega saada ülevaade sellest, kuidas Euroopa äriühingu põhikiri viis aastat hiljem tegelikult toimib. Ma usun, et põhikirja abil on võimalik oluliselt vähendada piiritaguse äritegevuse kulusid. Teisalt aga on selge, et mõnes riigis on seda saatnud suurem edu kui teises. Ma tahan välja selgitada, miks see nii on ja kas olemasolevaid reegleid tuleks kohandada. Selleks kutsun kõiki huvitatud isikuid üles meiega oma arvamust jagama.

Uuring ja arutelu

Euroopa äriühingu määruse kohaselt peab komisjon viis aastat pärast selle jõustumist koostama määruse tegeliku rakendamise kohta aruande ja esitama vajaduse korral muudatusettepanekud. Selleks, et aruandes oleks võimalik toetuda faktidele, tellis komisjon 2008. aasta detsembris välisuuringu, mille kohta nüüd soovitakse kuulda huvitatud isikute arvamust. Saadud vastuseid võetakse arvesse komisjoni järgmises Euroopa äriühingut käsitlevas aruandes ning lisaks korraldatakse 26. mail 2010 ka kõrgetasemeline konverents. Vastuste esitamise tähtaeg on 23. mai 2010.

    Arutelu eesmärgiks on kontrollida välisuuringu tulemusi ja anda komisjonile Euroopa äriühingute põhikirja hindamist puudutavate küsimuste kohta teavet. Küsimused käsitlevad järgmist: Euroopa äriühingu loomise positiivsed ja negatiivsed ajendid; Euroopa äriühingute ELi/EMP liikmesriikides jaotumise suundumused; Euroopa äriühingu loomisel või selle juhtimisel tekkinud praktilised probleemid; praeguse õigusraamistiku täiustamine.

Taustteave

Euroopa äriühingu põhikiri, mis on tuntud ka ladinakeelse nimetuse Societas Europaea järgi, võeti vastu 8. oktoobril 2001 (IP/01/1376, MEMO/01/314) pärast enam kui 30 aastat kestnud läbirääkimisi. Kasutusele võeti see 8. oktoobril 2004 (IP/04/1195, MEMO/04/235). Seisuga 10. september 2009 oli kokku registreeritud 431 Euroopa äriühingut.

Mõnes liikmesriigis on Euroopa äriühingud osutunud väga populaarseks. Tuntud näited edukatest Euroopa äriühingutest on saksa firmad Allianz, BASF, Porsche, Fresenius ja MAN, prantsuse SCOR, luksemburgi Elcoteq ja austria Strabag. Teistes liikmesriikides pole aga Euroopa äriühingud veel hoogu sisse saanud.

Kuidas arutelus osaleda

Küsimustik koos lisateabega Euroopa äriühingute kohta on saadaval aadressil:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm

Korduma kippuvad küsimused Euroopa äriühingut käsitleva arutelu kohta: MEMO/10/97


Side Bar