Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/338

Bruxelles, 23.03.2010

Kommissionen laver høring om, hvordan statutten for det europæiske selskab (SE) fungerer

Statutten for det europæiske selskab (SE) giver selskaber, der driver virksomhed i mere end et EU-land, mulighed for at organisere deres virksomhed på tværs af grænserne som ét selskab på EU-plan. Dermed kan de arbejde inden for stabile retlige rammer, reducere deres interne udgifter til at drive virksomhed i flere lande og derfor være mere konkurrencedygtige på det indre marked. SE er blevet meget populært i nogle EU-lande, mens det ikke rigtigt er slået an i andre. For at finde ud af, om der er behov for ændringer for at få statutten for det europæiske selskab til at fungere bedre, har Kommissionen iværksat en offentlig høring. Fra Kommissionens side har en revision af SE til formål at øge anvendelsen af SE i hele EU.

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Vi har nu, fem år efter lanceringen, en god mulighed for at se, hvordan det europæiske selskab (SE) fungerer i praksis. Jeg er overbevist om, at SE kan medføre markant færre udgifter for selskaber, der driver virksomhed på tværs af grænserne. Det står imidlertid klart, at ordningen har haft større succes i nogle lande end i andre. Jeg vil gerne finde ud af hvorfor, og om der er behov for, at vi forbedrer de eksisterende regler. Jeg opfordrer alle interesserede parter til at give deres synspunkter til kende."

Undersøgelsen og høringen

I henhold til SE-forordningen skal Kommissionen udarbejde en rapport om anvendelsen af forordningen fem år efter dens ikrafttrædelse og i givet fald forelægge forslag til ændringer. For at få solide fakta som basis for rapporten iværksatte Kommissionen en ekstern undersøgelse i december 2008, og det er den undersøgelse, de interesserede aktører nu bedes forholde sig til. Kommentarerne bliver taget i betragtning ved udarbejdelsen af Kommissionens kommende rapport om SE, som bliver suppleret med en konference på højt plan den 26. maj 2010. Fristen for høringssvarene er sat til den 23. maj 2010.

    Formålet med høringen er at afprøve resultaterne i den eksterne undersøgelse og give Kommissionen input om aspekter, der har relevans for vurderingen af SE. Spørgsmålene vedrører: incitamenter til at etablere et SE eller ej, de vigtigste tendenser i fordelingen af SE'er i EU-/EØS-landene, praktiske problemer, som selskaber støder på, når de etablerer eller driver et SE, og mulige forbedringer af de eksisterende regler.

Baggrund

Forordningen om det europæiske selskab, der forkortes SE efter den latinske betegnelse Societas Europaea, blev vedtaget den 8. oktober 2001 (IP/01/1376, MEMO/01/314) efter over 30 års forhandlinger og trådte i kraft den 8. oktober 2004 (IP/04/1195, MEMO/04/235). Pr. 10. september 2009 var der registreret i alt 431 SE'er.

SE er blevet meget populær i nogle EU-lande. SE'er med succes er f.eks. kendte firmaer som Allianz, BASF, Porsche, Fresenius og MAN fra Tyskland, SCOR fra Frankrig, Elcoteq fra Luxembourg og Strabag fra Østrig. I andre medlemsstater har SE dog ikke haft vind i sejlene.

Hvordan deltager man i høringen

Spørgeskemaet og yderligere oplysninger om SE findes på:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm

Ofte stillede spørgsmål om høringen vedrørende statutten for det europæiske selskab: MEMO/10/97


Side Bar