Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/338

V Bruselu dne 23.03.2010

Komise zahajuje konzultace o fungování statutu evropské společnosti

Statut evropské společnosti umožňuje společnostem, které provozují svou činnost ve více členských státech, reorganizovat svůj přeshraniční obchod v rámci jedné evropské společnosti. Díky statutu budou moci pracovat ve stabilním právním rámci, snížit vnitřní náklady na provozování činnosti v několika zemích, a zvýšit tak svou konkurenceschopnost na vnitřním trhu. V některých členských zemích se evropská společnost stala velmi oblíbenou, v jiných se však neujala. Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci s cílem zjistit, zda je potřeba provést změny, aby se fungování statutu evropské společnosti zlepšilo. Revizí statutu evropské společnosti zamýšlí Komise zvýšit jeho používání v celé Evropské unii.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michal Barnier uvedl: „Je to skvělá příležitost zjistit, jak statut evropské společnosti po pěti letech uplatňování v praxi funguje. Jsem přesvědčen o tom, že statut evropské společnosti může výrazně snížit náklady pro podniky provozující přeshraniční činnost. Je však zřejmé, že statut zaznamenal v některých zemích větší úspěch než v jiných. Chtěl bych zjistit proč a rozhodnout, zda musíme stávající pravidla zlepšit. Vyzývám všechny zainteresované strany, aby nám sdělily svá stanoviska.“

Studie a konzultace

Podle nařízení o evropské společnosti má Komise po pěti letech ode dne, kdy vstoupilo v platnost, předložit zprávu o jeho uplatňování v praxi a případně návrh na jeho novelizaci. Aby Komise zajistila pro tuto zprávu ověřené faktické údaje, zadala v prosinci 2008 vypracování externí studie, k níž se nyní mají zainteresované strany vyjádřit. Komise odpovědi zohlední v připravované zprávě o evropské společnosti. Na toto téma se kromě toho dne 26. května 2010 uskuteční konference na nejvyšší úrovni. Příspěvky do konzultace musí být zaslány do 23. května 2010.

    Cílem konzultace je ověřit výsledky externí studie a poskytnout Komisi informace o otázkách souvisejících s hodnocením evropské společnosti. Tyto otázky se týkají pozitivních a negativních faktorů pro založení evropské společnosti, hlavních trendů v lokalizaci evropských společností ve všech členských státech EU/EHP, praktických problémů, se kterými se společnosti setkaly při zakládání nebo fungování evropské společnosti, a možného zlepšení současného legislativního rámce.

Souvislosti

Statut evropské společnosti, všeobecně známý pod latinským názvem „Societas Europaea“ nebo SE, byl přijat po více než 30 letech jednání dne 8. října 2001 (IP/01/1376, MEMO/01/314) a použít jej lze od 8. října 2004 (IP/04/1195, MEMO/04/235). Ke dni 10. září 2009 bylo evidováno celkem 431 evropských společností.

V některých členských zemích se evropská společnost stala velmi oblíbenou. Známými příklady úspěšných evropských společností jsou Allianz, BASF, Porsche, Fresenius a MAN z Německa, SCOR z Francie, Elcoteq z Lucemburska a Strabag z Rakouska. V jiných členských státech se však evropská společnost neujala.

Jak se zúčastnit konzultace

Dotazník spolu s dalšími informacemi o evropské společnosti naleznete na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm

Často kladené otázky týkající se konzultace o statutu evropské společnosti: MEMO/10/97


Side Bar