Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/334

Bryssel den 22 mars 2010

EU firar Europeiska kulturhuvudstädernas 25-årsjubileum

Den 23-24 mars firar Europeiska kommissionen Europeiska kulturhuvudstädernas 25-årsjubileum med en konferens och en utställning i Bryssel i närvaro av mer än 400 företrädare för tidigare, aktuella och blivande kulturhuvudstäder och med många andra verksamma inom kultur. Evenemanget kommer att invigas av kommissionens ordförande José Manuel Barroso och kommissionsledamot Androulla Vassiliou tillsammans med Doris Pack, ordförande för Europaparlamentets kulturutskott. Syftet med konferensen är att man ska dela med sig av erfarenheter och goda lösningar samt bedöma Europeiska kulturhuvudstädernas effekter sedan verksamheten inleddes 1985.

Initiativet är ett tydligt exempel på hur EU engagerar sig i den kulturella mångfalden och hur kultur förenar människor i Europa. Jag vill tacka alla städer som placerat Europa i förgrunden under sina år som kulturhuvudstäder och jag önskar Europeiska kulturhuvudstäderna mycket framgång under de kommande 25 åren, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

25-årsjubileet blir ett tillfälle till funderingar kring kulturhuvudstädernas enorma framgång som en drivkraft för skaparglädje, sysselsättning, social integration, stadsförnyelse och turism. Europeisk kulturhuvudstad är ett av de mest ansedda kulturevenemangen i Europa och jag är övertygad om att de även under de kommande 25 åren kommer att representera det bästa som finns i Europa, kommenterar Androulla Vassiliou, kommissionsledamot med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Konferensens första dag är avsedd för officiella ceremonier samt till en diskussion mellan tidigare, aktuella och blivande Europeiska kulturhuvudstäder. Den andra dagen får en mer strategisk inriktning och man kommer att titta på initiativets genomslagskraft och effekter.

Allt sedan den första Europeiska kulturhuvudstaden som var Aten (1985) har mer än 40 städer i hela Europa haft titeln. Årets kulturhuvudstäder är Essen för Ruhr-området (Tyskland), Pécs (Ungern) och Istanbul (Turkiet).

Huvudmålen med projektet Europeiska kulturhuvudstäder är att

  • uppmärksamma rikedomen och mångfalden i Europas kulturer,

  • främja de europeiska medborgarnas kunskaper om varandra, och

  • främja känslan av att tillhöra samma europeiska familj genom att vi blir medvetna om våra gemensamma europeiska rötter och våra gemensamma framtidssträvanden.

Europeiska kulturhuvudstäder utgör också ett utmärkt tillfälle till långsiktig upprustning av städer genom att blåsa nytt liv i deras kulturverksamhet och kreativa sektor och omvandla bilden som man har av dem.

Idén om Europeiska kulturhuvudstäder utformades av Melina Mercouri, dåvarande grekisk kulturminister, tillsammans med hennes franske kollega Jack Lang. Förteckningen över alla kulturhuvudstäder återfinns nedan.

Mer uppgifter:

Om ceremonin

http://ec.europa.eu/culture/news/news2459_en.htm

Om Europeiska kulturhuvudstäder

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm

Se även MEMO/10/93.

BILAGA: Europeiska kulturhuvudstäder 1985-2011

1985 : Aten (Grekland)

1986 : Florens (Italien)

1987 : Amsterdam (Nederländerna)

1988 : Berlin (Tyskland)

1989: Paris (Frankrike)

1990 : Glasgow (Förenade kungariket)

1991 : Dublin (Irland)

1992 : Madrid (Spanien)

1993 : Antwerpen (Belgien)

1994: Lissabon (Portugal)

1995 : Luxemburg (Luxemburg)

1996 : Köpenhamn (Danmark)

1997 Thessaloniki (Grekland)

1998: Stockholm (Sverige)

1999: Weimar (Tyskland)

2000 : Bergen (Norge), Bologna (Italien), Bryssel (Belgien), Helsingfors (Finland), Kraków (Polen), Prag (Tjeckien), Reykjavík (Island), Santiago de Compostela (Spanien)

2001: Rotterdam (Nederländerna) och Porto (Portugal)

2002 : Brygge (Belgien) och Salamanca (Spanien)

2003 : Graz (Österrike)

2004 : Genua (Italien) och Lille (Frankrike)

2005 : Cork (Irland)

2006 : Patras (Grekland)

2007 : Sibiu (Rumänien) och Luxemburg (Luxemburg)

2008 : Liverpool (Förenade kungariket) och Stavanger (Norge)

2009 : Vilnius (Litauen) och Linz (Österrike)

2010 : Istanbul (Turkiet), Essen för Ruhrområdet (Tyskland) och Pécs (Ungern)

2011 : Åbo (Finland) och Tallinn (Estland)

2012 : Guimarães (Portugal) och Maribor (Slovenien)

2013 : Marseille (Frankrike) och Košice (Slovakien)


Side Bar