Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/334

V Bruseli 22. marca 2010

EÚ oslavuje 25. výročie Európskych hlavných miest kultúry

V dňoch 23. – 24. marca sa v Bruseli uskutoční konferencia a výstava s návštevnosťou viac ako 400 zástupcov minulých, súčasných i budúcich európskych hlavných miest kultúry, ako aj mnohých ďalších subjektov pôsobiacich v kultúre. Európska komisia týmto spôsobom oslávi 25. výročie iniciatívy Európske hlavné mestá kultúry. Podujatie otvoria predseda Komisie José Manuel Barroso a komisárka Androulla Vassiliouová spolu s Doris Packovou, predsedníčkou výboru Európskeho parlamentu pre kultúru. Cieľom konferencie je výmena skúseností a osvedčených postupov a posúdenie vplyvu Európskych hlavných miest kultúry od zrodu iniciatívy v roku 1985.

Predseda Barroso povedal: „Táto iniciatíva je dobrou ilustráciou odhodlanosti EÚ podporovať kultúrnu rozmanitosť, ako aj toho, ako kultúra dokáže spojiť ľudí v Európe. Rád by som poďakoval všetkým mestám, ktoré spropagovali Európu počas svojho pôsobenia v role európskych hlavných miest kultúry, a želám iniciatíve ďalších 25 úspešných rokov.“

Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, uviedla: „Dvadsiate piate výročie bude príležitosťou na zamyslenie sa nad obrovským úspechom Európskych hlavných miest kultúry v súvislosti s možnosťami tejto iniciatívy v oblastiach tvorivosti, vytvárania pracovných miest, sociálneho začlenenia, regenerácie a cestovného ruchu. Iniciatíva je jednou z najuznávanejších kultúrnych udalostí v Európe a som presvedčená, že bude naďalej propagovať to najlepšie z Európy ešte ďalších 25 rokov.“

Prvý deň konferencie je venovaný oficiálnej oslave a výmene názorov medzi minulými, súčasnými i budúcimi európskymi hlavnými mestami kultúry. Druhý deň bude mať strategickejší rozmer; zúčastnení zhodnotia vplyv iniciatívy a jej dedičstvo.

Od roku 1985, keď sa prvým európskym hlavným mestom kultúry stali Atény, pripadol tento titul viac ako 40 mestám z celej Európy. Tento rok sú hlavné mestá kultúry Essen za Porúrie (Nemecko), Pécs (Maďarsko) a Istanbul (Turecko).

Hlavné ciele projektu Európskych hlavných miest kultúry sú:

  • zdôraznenie bohatstva a rozmanitosti európskej kultúry;

  • propagácia vzájomného porozumenia medzi európskymi občanmi;

  • podpora pociťovania príslušnosti k jednej európskej rodine prostredníctvom zvyšovania povedomia o našich spoločných európskych koreňoch a o spoločných ambíciách do budúcnosti.

Európske hlavné mestá kultúry sú jedinečnou príležitosťou aj na regeneráciu miest v dlhodobom meradle prostredníctvom oživenia ich kultúrneho života a tvorivého priemyslu a prostredníctvom obmeny ich imidžu.

Myšlienka európskych hlavných miest kultúry sa zrodila v hlavách zosnulej Meliny Mercouriovej, bývalej ministerky kultúry Grécka a slávnej herečky, a Jacka Langa, jej francúzskeho náprotivku. (Úplný zoznam európskych hlavných miest kultúry pozri v texte nižšie.)

Ďalšie informácie:

O oslave

http://ec.europa.eu/culture/news/news2459_en.htm

O európskych hlavných mestách kultúry

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm

Pozri aj MEMO/10/93.

PRÍLOHA: Európske hlavné mestá kultúry v období rokov 1985 – 2011

1985 : Atény (Grécko)

1986 : Florencia (Taliansko)

1987 : Amsterdam (Holandsko)

1988 : Berlín (Nemecko)

1989: Paríž (Francúzsko)

1990 : Glasgow (Spojené kráľovstvo)

1991 : Dublin (Írsko)

1992 : Madrid (Španielsko)

1993 : Antwerpy (Belgicko)

1994: Lisabon (Portugalsko)

1995 : Luxemburg (Luxembursko)

1996 : Kodaň (Dánsko)

1997 Solún (Grécko)

1998: Štokholm (Švédsko)

1999: Weimar (Nemecko)

2000 : Bergen (Nórsko), Bologna (Taliansko), Brusel (Belgicko), Helsinki (Fínsko), Krakov (Poľsko), Praha (Česká republika), Reykjavík (Island), Santiago de Compostela (Španielsko)

2001: Rotterdam (Holandsko) a Porto (Portugalsko)

2002 : Brugy (Belgicko) a Salamanca (Španielsko)

2003 : Graz (Rakúsko)

2004 : Janov (Taliansko) a Lille (Francúzsko)

2005 : Cork (Írsko)

2006 : Patras (Grécko)

2007 : Sibiu (Rumunsko) a Luxemburg (Luxembursko)

2008 : Liverpool (Spojené kráľovstvo) a Stavanger (Nórsko)

2009 : Vilnius (Litva) a Linz (Rakúsko)

2010 : Istanbul (Turecko), Essen za Porúrie (Nemecko) a Pécs (Maďarsko)

2011 : Turku (Fínsko) a Tallinn (Estónsko)

2010 : Guimarães (Portugalsko) a Maribor (Slovinsko)

2011 : Marseille (Francúzsko) a Košice (Slovensko)


Side Bar