Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/334

An Bhruiséil, 22 Márta 2010

Ceiliúradh 25 bliain ar Phríomhchathracha Cultúir na hEorpa san AE

An 23-24 Márta, déanfaidh an Coimisiún Eorpach ceiliúradh 25 bliain ar Phríomhchathracha Cultúir na hEorpa nuair a eagrófar comhdháil agus taispeántas sa Bhruiséil, áit a mbeidh breis is 400 ionadaí ó na Príomhchathracha a bhí ann, atá ann is a bheidh ann agus ionadaithe ó eagraíochtaí cultúir eile. Is iad an tUachtarán José Manuel Barroso agus an Coimisinéir Androulla Vassiliou, i dteannta Doris Pack, cathoirleach Choiste Cultúir Pharlaimint na hEorpa, a osclóidh an ócáid go hoifigiúil. Is éard is cuspóir don chomhdháil taithí agus dea-chleachtais a mhalartú, mar aon leis an tionchar a bhí ag Príomhchathracha Cultúir na hEorpa ó bunaíodh an tionscnamh i 1985 a mheas.

Seo a bhí le rá ag an Uachtarán Barroso: "Is léargas maith é an tionscnamh seo ar thiomantas an AE don éagsúlacht chultúrtha agus ar an tslí inar féidir leis an gcultúr daoine ar fud na hEorpa a aontú. Ba mhian liom buíochas a ghabháil leis na príomhchathracha uile a chuir an Eoraip chun cinn agus iad ina bPríomhchathracha oifigiúla ar feadh bliana agus guím gach rath ar Phríomhchathracha Cultúir na hEorpa sna 25 bliain amach romhainn."

Seo a bhí le rá ag an gCoimisinéir um Oideachas, Cultúr, Ilteangachas agus Óige, Androulla Vassiliou: "Deis thábhachtach a bheidh sa cheiliúradh 25 bliain seo athmhachnamh a dhéanamh ar an rath as cuimse a bhí ar Phríomhchathracha Cultúir na hEorpa mar uirlis chun an chruthaitheacht, cruthú post, cuimsiú sóisialta, atógáil agus an turasóireacht a bhrú chun cinn. Tá sé ar cheann de na hócáidí cultúrtha is cáiliúla san Eoraip agus táim lánchinnte go leanfaidh sé de bheith ina eiseamláir ar an rogha is fearr den chultúr atá againn san Eoraip go ceann 25 bliain eile. "

Le linn an chéad lá den chomhdháil, díreofar ar an gceiliúradh oifigiúil, agus ar mhalartú tuairimí idir na Príomhchathracha a bhí ann, atá ann is a bheidh ann. Beidh gné níos straitéisí i gceist an dara lá den chomhdháil, tráth a chaithfear súil ar an tionchar a bhí ag an tionscnamh agus ar an oidhreacht atá fágtha ina dhiaidh.

Breis is 40 cathair fud fad na hEorpa a ainmníodh ón uair a eagraíodh an chéad Phríomhchathair Chultúir san Aithin i 1985. Is iad Essen sa Ruhr (an Ghearmáin), Pécs (an Ungáir) agus Iostanbúl (an Tuirc) Príomhchathracha Cultúir na bliana seo.

Seo a leanas na príomhspriocanna atá le tionscadal Phríomhchathracha Cultúir na hEorpa:

  • Saibhreas agus éagsúlacht chultúir na hEorpa a thabhairt chun suntais;

  • Comhthuiscint a chur chun cinn idir saoránaigh na hEorpa;

  • Cómhuintearas a spreagadh trí fheasacht a chraobhscaoileadh faoinár gcomhoidhreacht Eorpach agus faoin dóchas céanna atá againn uile mar Eorpaigh don todhchaí.

Deis shármhaith atá sa tionscnamh seo, freisin, cathracha a athbheochan arís don am amach romhainn, trí bheocht úrnua a chur i saol cultúrtha agus i dtionscail chruthaitheacha na gcathracha sin agus a n-íomhá a athrú.

Is í iar-Aire Cultúir na Gréige agus aisteoir cáiliúil, Melina Mercouri, nach maireann, agus Aire Cultúir na Fraince, Jack Lang, a shamhlaigh Príomhchathair Chultúir na hEorpa a chéaduair. (Tá liosta iomlán na bpríomhchathracha thíos).

Tuilleadh eolais:

Faoin gceiliúradh féin

http://ec.europa.eu/culture/news/news2459_en.htm

Faoi Phríomhchathracha Cultúir na hEorpa

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm

Féach freisin MEMO/10/93.

AGUISÍN: Príomhchathracha Cultúir na hEorpa, 1985-2011

1985 : An Aithin (an Ghréig)

1986 : Flórans (an Iodáil)

1987 : Amstardam (an Ísiltír)

1988 : Beirlín (an Ghearmáin)

1989: Páras (an Fhrainc)

1990 : Glaschú (an Ríocht Aontaithe)

1991 : Baile Átha Cliath (Éire)

1992 : Maidrid (an Spáinn)

1993 : Antuairp (an Bheilg)

1994: Liospóin (an Phortaingéil)

1995 : Lucsamburg (Lucsamburg)

1996 : Cóbanhávan (an Danmhairg)

1997 Thessaloniki (an Ghréig)

1998: Stócólm (an tSualainn)

1999: Weimar (an Ghearmáin)

2000 : Bergen (an Iorua), Bologna (an Iodáil), An Bhruiséil (an Bheilg), Heilsincí (an Fhionlainn), Kraków (an Pholainn), Prág (Poblacht na Seice), Reykjavík (an Íoslainn), Santiago de Compostela (an Spáinn)

2001: Rotterdam (an Ísiltír) agus Porto (an Phortaingéil)

2002 : Brugge (an Bheilg) agus Salamanca (an Spáinn)

2003 : Graz (an Ostair)

2004 : Genova (an Iodáil) agus Lille (an Fhrainc)

2005 : Corcaigh (Éire)

2006 : Patras (an Ghréig)

2007 : Sibiu (an Rómáin) agus Lucsamburg (Lucsamburg)

2008 : Learpholl (an Ríocht Aontaithe) agus Stavanger (an Iorua)

2009 : Vilnias (an Liotuáin) agus Linz (an Ostair)

2010 : Iostanbúl (an Tuirc), Essen sa Ruhr (an Ghearmáin) agus Pécs (an Ungáir)

2011 : Turku (an Fhionlainn) agus Taillinn (an Eastóin)

2010 : Guimarães (an Phortaingéil) agus Maribor (an tSlóivéin)

2011 : Marseille (an Fhrainc) agus Košice (an tSlóvaic)


Side Bar