Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/334

V Bruselu dne 22. března 2010

EU slaví 25. výročí Evropských hlavních měst kultury

Ve dnech 23.–24. března oslaví Evropská komise 25. výročí Evropských hlavních měst kultury a při této příležitosti uspořádá v Bruselu konferenci a výstavu, které se zúčastní více než 400 zástupců bývalých, současných a budoucích hlavních měst kultury a řada dalších subjektů působících v oblasti kultury. Akci zahájí předseda José Manuel Barroso a členka Komise Androulla Vassiliou společně s předsedkyní Výboru pro kulturu Evropského parlamentu Doris Pack. Cílem konference je sdílení zkušeností a osvědčených postupů, jakož i zhodnocení dopadu této iniciativy od jejího zahájení v roce 1985.

Předseda Barroso uvedl: „Tato iniciativa je jasnou ukázkou odhodlání EU v oblasti kulturní rozmanitosti a rovněž toho, jak kultura může Evropany sjednocovat. Rád bych poděkoval všem městům, která během svého působení jako hlavní města kultury zvýraznila Evropu, a Evropským hlavním městům kultury přeji do dalších 25 let vše nejlepší.“

Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, uvedla: „Dvacáté páté výročí bude příležitostí k zamyšlení nad ohromným úspěchem iniciativy Evropská hlavní města, která je hybnou silou tvořivosti, vytváření pracovních příležitostí, sociálního začlenění, obnovy a cestovního ruchu. Iniciativa je jednou z nejuznávanějších kulturních akcí v Evropě a pevně věřím, že i v dalších 25 letech bude reprezentovat to nejlepší v Evropě.

První den konference je věnován oficiální oslavě, jakož i výměně názorů mezi bývalými, současnými a budoucími hlavními městy kultury. Druhý den bude mít strategičtější rozměr a bude zaměřen na dopad a odkaz této iniciativy.

Od roku 1985, kdy prvním Evropským hlavním městem kultury byly vyhlášeny Atény, byl tento titul udělen více než 40 městům v celé Evropě. Letošním hlavním městem kultury je Essen za Porúří (Německo), Pécs (Maďarsko) a Istanbul (Turecko).

Hlavní cíle projektu Evropská hlavní města kultury jsou:

  • zdůraznit bohatství a rozmanitost evropské kultury,

  • prosazovat vzájemné porozumění mezi občany Evropy,

  • podporovat sounáležitost k téže „evropské rodině“ zdůrazněním povědomí o našich společných evropských kořenech a cílech pro budoucnost.

Iniciativa Evropská hlavní města kultury je rovněž jedinečnou příležitostí k obnově měst v dlouhodobém výhledu, jelikož do jejich kulturního života a tvůrčích odvětví vnáší novou vitalitu a přetváří jejich image.

S myšlenkou vytvořit projekt Evropských hlavních měst kultury přišla Melina Mercouri, bývalá ministryně kultury Řecka a uznávaná herečka, společně s Jackem Langem, svým protějškem z Francie. (Úplný seznam hlavních měst kultury viz níže).

Další informace:

O oslavách

http://ec.europa.eu/culture/news/news2459_en.htm

O Evropských hlavních městech kultury

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm

Viz rovněž MEMO/10/93.

PŘÍLOHA: Evropská hlavní města kultury, 1985–2011

1985 : Atény (Řecko)

1986 : Florencie (Itálie)

1987 : Amsterodam (Nizozemsko)

1988 : Berlín (Německo)

1989: Paříž (Francie)

1990 : Glasgow (Spojené království)

1991 : Dublin (Irsko)

1992 : Madrid (Španělsko)

1993 : Antverpy (Belgie)

1994: Lisabon (Portugalsko)

1995 : Lucemburk (Lucembursko)

1996 : Kodaň (Dánsko)

1997 Soluň (Řecko)

1998: Stockholm (Švédsko)

1999: Výmar (Německo)

2000 : Bergen (Norsko), Boloňa (Itálie), Brusel (Belgie), Helsinki (Finsko), Krakov (Polsko), Praha (Česká republika), Reykjavík (Island), Santiago de Compostela (Španělsko)

2001: Rotterdam (Nizozemsko) a Porto (Portugalsko)

2002 : Brugy (Belgie) a Salamanca (Španělsko)

2003 : Štýrský Hradec (Rakousko)

2004 : Janov (Itálie) a Lille (Francie)

2005 : Cork (Irsko)

2006 : Patras (Řecko)

2007 : Sibiu (Rumunsko) a Lucemburk (Lucembursko)

2008 : Liverpool (Spojené království) a Stavanger (Norsko)

2009 : Vilnius (Litva) a Linec (Rakousko)

2010 : Istanbul (Turecko), Essen za Porúří (Německo) a Pécs (Maďarsko)

2011 : Turku (Finsko) a Tallinn (Estonsko)

2010 : Guimarães (Portugalsko) a Maribor (Slovinsko)

2011 : Marseille (Francie) a Košice (Slovensko)


Side Bar