Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/333

Briselē, 2010. gada 22. martā

Haiti atjaunošana: komisārs Piebalgs organizē vienas dienas konferenci ar nevalstiskajām organizācijām

Komisārs Andris Piebalgs rīt organizēs vienas dienas konferenci, lai apspriestu atjaunošanas procesu Haiti. Šis pasākums sapulcinās kopā apmēram 50 nevalstiskās organizācijas (NVO) no Haiti, Eiropas un ASV, kā arī Haiti valdības pārstāvjus. Konference ir daļa no līdzekļu devēju kopienas sagatavošanas darba un apspriedēm pirms starptautiskās līdzekļu devēju konferences „Ceļā uz jaunu nākotni Haiti”, kas notiks 31. martā Ņujorkā. Rīt notiekošās konferences mērķis ir apzināt kopīgās prioritātes un apspriest veidus, kā NVO darbību Haiti var vislabāk apvienot ar valdības vispārējo valsts atjaunošanas un attīstības stratēģiju. Komisārs Piebalgs 23. martā uzsāks arī dialogu ar pilsonisko sabiedrību un vietējām iestādēm par to lomu Eiropas attīstības politikā.

„Haiti atjaunošanas procesā kopīgas pūles jāpieliek visiem dalībniekiem visos līmeņos. Šis uzdevums nebūs atrisināms, izmantojot vienīgi no oficiālām iestādēm un starptautiskām organizācijām saņemto palīdzību; ļoti būtiska loma ir arī nevalstiskajām organizācijām, kas sniedz savus resursus un padomus. Tādēļ rītdienas konference par Haiti atjaunošanu ļaus noteikt prioritātes, lai saskaņotu NVO iniciatīvas ar Haiti valdības stratēģiju”, teica par attīstību atbildīgais komisārs Andris Piebalgs.

Pēc 12. janvārī Haiti notikušās zemestrīces vēl nebijušā mērogā ir mobilizēta starptautiskā palīdzība. Lai uzsāktu atjaunošanas posmu Haiti, Eiropas Komisija 2. martā piešķīra pirmo finansējumu 100 miljonu euro apmērā, kas paredzēts valdības ēkām, skolām, ceļiem un tehniskai palīdzībai. Šie 100 miljoni euro ir pirmā daļa no vairāk nekā 300 miljoniem euro finansējuma, ko Komisija piešķīra Haiti.

Lai atrisinātu problēmas, ar kurām Haiti valsts un iedzīvotāji saskaras atjaunošanas procesa gaitā, šobrīd ir vajadzīga vienota rīcība, apvienojot valsts iestāžu, pilsoniskās sabiedrības, līdzekļu devēju, NVO un privātā sektora centienus. Eiropas Savienībai ir liela pieredze sadarbībā ar Haiti attīstības jomā, un tā jau sen iesaista pilsonisko sabiedrību un sadarbojas ar to. Rītdienas konferences gaitā Eiropas Komisija un Eiropas, ASV un Haiti nevalstiskās organizācijas, kas piedalās konferencē, centīsies sasniegt četrus mērķus, proti:

  • noteikt nevalstisko organizāciju svarīgākos uzdevumus Haiti;

  • precizēt NVO lomu šajā saistībā;

  • saskaņot NVO centienus un nodrošināt atbilstību Haiti valdības prioritātēm;

  • un panākt organizāciju vienprātību par to attiecīgajiem uzdevumiem.

Pilsoniskā sabiedrība ir būtiska Eiropas Komisijas attīstības sadarbības daļa visā pasaulē. Komisārs Piebalgs 23. martā uzsāks arī strukturētu dialogu ar pilsonisko sabiedrību un vietējām iestādēm, lai vēl vairāk palielinātu to ieguldījumu EK attīstības sadarbībā. Šo mērķi sasniegs,

  • panākot vienprātību par svarīgākajiem risināmajiem jautājumiem, kas attiecas uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju un vietējo un reģionālo iestāžu lomu attīstības politikā;

  • atrodot veidus, lai uzlabotu šo organizāciju un iestāžu iesaistes efektivitāti, tām sadarbojoties ar Eiropas Komisiju, un atbilstoši pielāgotu Komisijas darbības kārtību.

Dialogs ir pasaules mēroga process, kas notiek vairākos līmeņos un tiek risināts pasākumos uz vietas un diskusijās tiešsaistē. Paredzams, ka iesaistītās personas apmainīsies ar informāciju un zināšanām un veicinās savstarpējo sapratni un uzticēšanos. Pēc dialoga uzsākšanas pasākuma, kas notiks 23. martā Briselē, dialogs tiks risināts (konferencēs un internetā) līdz pat noslēguma konferencei 2011. gada pavasarī.

Lai palīdzētu NVO/pilsoniskās sabiedrības organizācijām un vietējām iestādēm piekļūt EK finansējumam attīstības jomā, Eiropas Komisijas sadarbības birojs EuropeAid 2007. gadā izveidoja datu bāzi iespējamo pieteikuma iesniedzēju tiešsaistes reģistrācijai (Potential Applicant Data On-line Registration, PADOR). Pateicoties PADOR, organizācijām, kuras atsaucas uz uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, sava informācija un apliecinošie dokumenti jāiesniedz tikai vienreiz. PADOR atvieglo arī piekļuvi informācijai par organizācijām, kas vēlas saņemt dotācijas. Līdz šim ir reģistrējušās vairāk nekā 23 000 organizācijas.

Turklāt Eiropas Komisija šobrīd izveido pilsoniskās sabiedrības palīdzības dienestu (Civil Society Helpdesk, CISOCH), lai apstrādātu informāciju, kas attiecas uz pilsonisko sabiedrību un ir paredzēta tās vajadzībām. Šis palīdzības dienests būs „vienas pieturas aģentūra” saistībā ar visiem jautājumiem par sadarbību starp EuropeAid un pilsonisko sabiedrību, padarot procedūras, izmantotos terminus, darba metodes u. tml. vieglāk saprotamus.

Papildu informācija

ES delegācija Haiti:

http://ec.europa.eu/delegations/haiti/index_fr.htm

ES sadarbības programmas ar Haiti:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/haiti/haiti_en.htm

Strukturētais dialogs:

http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/structured-dialogue_en.htm

PADOR:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm

Kontaktpersona:

Preses sekretāre Catherine Ray: +32 2 296 99 21 vai +32 498 96 99 21 – catherine.ray@ec.europa.eu


Side Bar