Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/32

Bruxelles, 19 ianuarie 2010

Protecția biodiversității în UE – ce urmează?

Comisia Europeană a inaugurat astăzi deschiderea anului internațional al biodiversității prin publicarea unui document care prezintă posibilele alternative viitoare ale politicii în domeniul biodiversității. În ciuda eforturilor anterioare, speciile continuă să dispară într-un ritm alarmant. Pentru a pune capăt acestor pierderi este necesară o nouă viziune strategică. Comunicarea de astăzi prezintă o astfel de viziune, subliniind patru obiective care pot conduce la concretizarea sa și care reflectă niveluri de ambiție diferite. Scopul este de a lansa și de a facilita o dezbare între statele membre în vederea elaborării, înainte de sfârșitul acestui an, a unui nou cadru politic al UE în domeniul biodiversității, aplicabil după 2010. Este necesar să se stabilească noi obiective, întrucât cele actuale stabilite la nivel european și internațional expiră la sfârșitul acestui an.

Comisarul pentru Mediu, Stavros Dimas, a declarat: „Ne vom dubla eforturile pentru a elabora o nouă politică și o nouă strategie pentru perioada de după 2010. Ținând seama de dispariția continuă a speciilor, avem nevoie de o viziune strategică nouă și de obiective mai ambițioase în materie de biodiversitate, care să reflecte importanța pe care o acordăm acestei probleme. Nu ne putem permite să rămânem pasivi în lupta împotriva pierderii biodiversității. Este esențial ca politica pe care o vom desfășura în perioada următoare să fie extrem de ambițioasă.”

Care sunt posibilele măsuri propuse?

Comunicarea adoptată astăzi propune o viziune strategică pe termen lung (2050) în materie de biodiversitate, precum și patru opțiuni pentru atingerea obiectivului intermediar (2020), care constituie o etapă indispensabilă pe ntru concretizarea viziunii globale. Potrivit acestei viziuni, biodiversitatea și serviciile ecosistemice pe care ni le oferă natura sunt păstrate, valorificate și, pe cât posibil, refăcute pentru valoarea lor intrinsecă, în beneficiul prosperității economice și al bunăstării oamenilor, evitându-se astfel schimbările catastrofale cauzate de pierderea biodiversității.

Pentru obiectivul intermediar (2020) care va conduce la concretizarea viziunii strategice globale sunt propuse patru opțiuni, prezentate în funcție de nivelul lor de ambiție:

Opțiunea 1: reducerea semnificativă a ritmului pierderii biodiversității și a serviciilor ecosistemice în UE până în 2020.

Opțiunea 2: stoparea pierderii biodiversității și a serviciilor ecosistemice în UE până în 2020.

Opț iunea 3: stoparea pierderii biodiversității și a serviciilor ecosistemice în UE până în 2020 și, pe cât posibil, refacerea acestora.

Opțiunea 4: stoparea pierderii biodiversității și a serviciilor ecosistemice în UE până în 2020 și, pe cât posibil, refacerea acestora, precum și sporirea eforturilor UE în lupta împotriva pierderii biodiversității pe plan mondial.

Această viziune strategică și obiectivul intermediar îi vor permite UE să definească o poziție comună puternică în perspectiva viitoarelor negocieri internaționale cu privire la noua strategie și la noul obiectiv mondial în materie de biodiversitate pentru perioada de după 2010, negocieri care vor avea loc în această toamnă la Nagoya, în Japonia.

De asemenea, Comisia descrie în comunicarea sa amplo area crizei care afectează biodiversitatea și situația biodiversității atât în UE, cât și în restul lumii, subliniind principalele cauze care conduc la pierderea biodiversității și consecințele asupra mediului, economiei și societății în general. Comunicarea evidențiază totodată principalele rezultate și eșecuri ale politicii actuale, făcând referire și la negocierile internaționale.

Context: care este problema?

Biodiversitatea mondială este grav amenințată, rata dispariției speciilor fiind de între 100 și 1000 de ori mai mare decât rata normală. Peste o treime din speciile evaluate sunt amenințate cu dispariția și se estimează că 60% din serviciile ecosistemice ale Terrei s-au degradat în cursul ultimilor 50 de ani. La originea acestei situații se află activitățile umane, în special schimbarea destinației terenurilor, exploatarea excesivă, practicile nesustenabile, poluarea și introducerea unor specii invadatoare, activități care conduc la distrugerea, fragmentarea și degradarea habitatelor, precum și la dispariția speciilor care locuiesc în aceste habitate. Un alt factor sunt schimbările climatice.

În 2001, UE își propunea să stopeze pierderea biodiversității pe teritoriul său până în 2010. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor considerabile, există indicii care arată în mod clar că acest obiectiv nu va fi atins. Pierderea biodiversității are consecințe diverse, de la schimbări minore la colapsul unor întregi ecosisteme și dispariția serviciilor aferente, cum ar fi aprovizionarea cu apă și hrană sau reglarea climei, compromițându–ne prosperitatea și bunăstarea viitoare. Biodiversitatea joacă un rol esențial și în îndeplinirea altor obiective strategice, în special a celor în materie de siguranță alimentară și de combatere a schimbărilor climatice. Ea este totodată o importantă sursă de venit în sectoare precum agricultura, pescuitul și turismul. După cum s-a subliniat și într-un studiu recent consacrat economiei ecosistemelor și a biodiversității ( The Economics of Ecosystems and Biodiversity - TEEB), dispariția mediului natural are repercusiuni economice directe care sunt în mare parte subestimate. Biodiversitatea și serviciile ecosistemice sunt valori naturale care joacă un rol esențial în strategiile economice viitoare destinate să promoveze creșterea și prosperitatea. Din aceste motive, este absolut necesar să se definească un nou obiectiv în materie de biodiversitate pentru perioada de după 2010.

Etapele următoare

Vor avea loc discuții ample cu statele membre, cu instituțiile europene și cu alte părți interesate. Aceste discuții vor fi lansate în cadrul unei conferințe europene la nivel înalt cu tema „Dincolo de 2010: Viziune și obiective în materie de biodiversitate”, organizată de Spania, la Madrid, în perioada 26-27 ianuarie 2010. Discuțiile vor continua, având drept obiectiv atingerea unui acord la nivel înalt în lunile următoare. Pe baza acestui acord și a activităților ulterioare, Comisia va prezenta, până la sfârșitul anului, o nouă strategie a UE în domeniul biodiversității, destinată să conducă la atingerea obiectivului convenit.

Pentru mai multe informații:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm  


Side Bar