Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/326

Bruselj, 19. marca 2010

Telekomunikacije: Komisija poenostavila uporabo mobilnih telefonov na ladjah v evropskih vodah

Evropska komisija je sprejela nove predpise, na podlagi katerih naj bi potniki in posadka na ladjah v teritorialnih vodah EU lažje opravljali mobilne klice ter pošiljali in sprejemali sporočila, kadar so izven dosega kopenskih mobilnih telefonskih omrežij. Novi predpisi usklajujejo tehnične in pravne pogoje za komunikacijske storitve na plovilih ter dopuščajo uporabo inovativnih aplikacij, npr. oddaljenega spremljanja zabojnikov na krovu. Pomenijo novo pravno varnost in nove gospodarske priložnosti za ponudnike storitev, ki bi želeli zagotavljati storitve za neprekinjeno radiokomunikacijsko povezovanje na morju prek meja.

Evropska komisarka za digitalno agendo Neelie Kroes je povedala: „Zaradi novih predpisov, ki jih je sprejela Komisija, bo lahko na desetine milijonov ljudi, ki potujejo in delajo na ladjah v evropskih teritorialnih vodah, uporabljalo mobilne telefone, ne da bi zaradi tega prihajalo do motenja.“

Novi predpisi naj bi odpravili staro pravno krpanje sedemindvajsetih različnih nacionalnih zakonodaj o pokritosti z mobilnim signalom na križarskih in tovornih ladjah ter trajektih v evropskih teritorialnih vodah. Pomenijo pravno varnost za telekomunikacijske operaterje, ki bi svojim strankam želeli zagotavljati mobilne storitve na morju.

Mobilne komunikacijske storitve na plovilih delujejo prek malih (pikoceličnih) baznih postaj na plovilih, ki telefone potnikov na morju prek satelita povežejo s kopenskimi omrežji. Storitve na plovilih zagotavljajo, da so uporabniki povezani s telekomunikacijskimi omrežji prek običajnega mobilnega telefona.

Sklep, ki ga je sprejela Komisija, zagotavlja razpoložljivost radijskih frekvenc GSM za komunikacijske storitve na plovilih v pasu 900 MHz in/ali 1 800 MHz pod usklajenimi tehničnimi in obratovalnimi pogoji. Zagotavlja tudi, da mobilne storitve na plovilih ne motijo kopenskih storitev in da uporabniki mobilnih telefonov na obali niso nenamerno povezani s sistemi na plovilih.

Komisija je hkrati sprejela tudi priporočilo, v katerem državam EU priporoča, da liberalizirajo svoje ureditve dovoljenj, da bodo operaterji, ki zagotavljajo storitve na plovilih v eni državi, lahko brez nadaljnjih dovoljenj zagotavljali storitve tudi v teritorialnih vodah drugih držav EU.

S tema dvema ukrepoma bodo lahko potniki in posadka prek mobilnih telefonov ostali v stiku s svojo družino in prijatelji tudi na morju. Neprekinjeno radiokomunikacijsko povezovanje na morju bo z oddaljenimi senzorji omogočilo spremljanje prevažanega blaga v realnem času, iz oddaljenosti pa se bosta npr. lahko merili tudi temperatura in vlažnost v zabojniku, kar bo omogočalo neprestano nadzorovanje kakovosti shranjenega blaga na ladjah.

Države članice EU morajo v dvanajstih mesecih zagotoviti uporabo mobilnih komunikacijskih storitev na ladjah v ustreznih radiofrekvenčnih pasovih in nacionalno zakonodajo prilagoditi sklepu. Zagotoviti morajo tudi, da bodo potrošniki ustrezno obveščeni o pogojih uporabe mobilnih komunikacijskih storitev na ladjah.

Ozadje

Mobilne komunikacijske storitve na plovilih (storitve MCV) so čezmejne telekomunikacijske storitve. Do zdaj so bile v Evropi na voljo samo v omejenem obsegu, navadno izven teritorialnih voda držav članic, tj. v mednarodnih vodah.

S tehničnega vidika so telefoni potnikov na morju povezani s celično bazno postajo na plovilu, ki uporablja radijske valovne pasove 900 MHz in 1 800 MHz (t.i. frekvence GSM), ki so prek satelita povezani s kopenskim jedrnim omrežjem in tako prek običajnega mobilnega telefona omogočajo komunikacijo z uporabniki vseh telekomunikacijskih omrežij.

S trgovskega vidika se ista vrsta storitev (govorni klici, sporočila), ki se običajno zagotavlja v kopenskih mobilnih omrežjih, zagotavlja prek sistemov MCV na plovilih, vendar z višjimi stroški (zaradi uporabe satelita) in z manj zmogljivosti za napredne storitve, npr. mobilne podatke.

V sektorju, ki zagotavlja sisteme in storitve MCV, so bili nezadovoljni, ker so se tehnični in obratovalni pogoji za uporabo radiofrekvenčnega spektra ter klasifikacije dovoljenj med državami razlikovali, zlasti kar zadeva zagotavljanje storitev MCV v teritorialnih vodah držav članic.

Komisija je aprila 2008 že sprejela usklajene predpise (sklep in priporočilo) o mobilnih komunikacijskih storitvah na letalih (MCA) (IP/08/537), da bi upoštevala potrebe uporabnikov mobilnih telefonov na letalih.

Za nadaljnje informacije glej MEMO/10/88.

Povezava:

Sklep in priporočilo Komisije o mobilnih komunikacijskih storitvah na letalih najdete na:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mcv/index_en.htm


Side Bar