Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/326

Bruksela, dnia 19 marca 2010 r.

Telekomunikacja: Komisja ułatwia korzystanie z telefonów komórkowych na pokładzie statków na wodach europejskich

Komisja Europejska przyjęła nowe przepisy ułatwiające pasażerom i członkom załogi na statkach znajdujących się na wodach terytorialnych UE wykonywanie połączeń z telefonów komórkowych lub wysyłanie i otrzymywanie wiadomości tekstowych podczas przebywania poza zasięgiem sieci telefonii komórkowej na lądzie. Nowe przepisy ujednolicają techniczne i prawne warunki dotyczące usług komunikacji na pokładzie i torują drogę dla innowacyjnych aplikacji, takich jak system zdalnego monitorowania kontenerów składowanych na pokładzie. Zapewnia to dostawcom pragnącym zapewniać usługi w zakresie ponadgranicznej, swobodnej łączności ruchomej na morzu, nową pewność prawną i nowe perspektywy gospodarcze.

Komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes stwierdziła: „Dzięki nowym przepisom przyjętym właśnie przez Komisję miliony osób podróżujących i pracujących na pokładzie statków na europejskich wodach terytorialnych będzie mogło bez problemów i zakłóceń korzystać ze swoich telefonów komórkowych.”

Nowe przepisy położą kres dotychczasowej sytuacji, w której obowiązywało 27 różnych zestawów przepisów krajowych dotyczących możliwości korzystania z telefonów na pokładach statków wycieczkowych, towarowych i promów na europejskich wodach terytorialnych. Przepisy stwarzają pewność prawną dla operatorów telekomunikacyjnych pragnących zaoferować swoim klientom usługi łączności ruchomej na morzu.

Usługi łączności ruchomej na pokładzie są świadczone przy pomocy niewielkich („pikokomórka”) przekaźnikowych stacji znajdujących się na pokładzie, które łączą – za pośrednictwem satelity – telefony podróżujących z urządzeniami sieciowymi na lądzie. Usługi na pokładzie zapewniają łączność między użytkownikami za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu zwykłego telefonu komórkowego.

Przyjęta przez Komisję decyzja gwarantuje dostępność częstotliwości radiowych GSM 900 MHz i/lub 1800 MHz w celu świadczenia usług komunikacji na pokładzie w ramach zharmonizowanych warunków technicznych i operacyjnych. Gwarantuje ona również, że usługi łączności ruchomej świadczone na pokładzie nie zakłócają analogicznych usług na lądzie, co oznacza, że korzystający z telefonów komórkowych na wybrzeżu nie są mimowolnie łączeni z systemami na pokładzie.

W tym samym czasie Komisja przyjęła zalecenie, zgodnie z którym państwa UE powinny zliberalizować swoje systemy wydawania zezwoleń, umożliwiając każdemu operatorowi upoważnionemu do świadczenia usług w danym kraju świadczenie ich na wodach terytorialnych innych państw UE bez konieczności uzyskania dodatkowych licencji.

Te dwa środki prawne ułatwią pasażerom i członkom załogi statku utrzymywanie kontaktu z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem telefonu komórkowego podczas przebywania na morzu. Ciągła łączność morska umożliwi również monitorowanie transportowanych towarów w czasie rzeczywistym dzięki stosowaniu zdalnych czujników. Można na przykład zdalnie monitorować temperaturę i wilgotność kontenera, co zapewnia stałą kontrolę jakości towarów składowanych na statkach.

Państwa członkowskie UE powinny w ciągu dwunastu miesięcy udostępnić wolne pasma widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na statkach oraz dostosować krajowe przepisy, tak by były one zgodne z decyzją. Powinny one również zadbać o to, by użytkownicy zostali odpowiednio poinformowani o warunkach korzystania z usług łączności ruchomej na statkach.

Kontekst

Usługi łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) są ponadgranicznymi usługami telekomunikacyjnymi. Dotychczas były one dostępne w Europie tylko w ograniczonym zakresie i zazwyczaj poza wodami terytorialnymi państw członkowskich, na wodach międzynarodowych.

Z technicznego punktu widzenia telefony podróżujących na morzu są łączone z przekaźnikowymi stacjami telefonii komórkowej na pokładzie, wykorzystującymi pasma radiowe (zwane często „częstotliwościami GSM”) 900 MHz i 1800 MHz, które to stacje są z kolei łączone za pośrednictwem satelity z sieciami szkieletowymi na lądzie, umożliwiając komunikację z użytkownikami wszystkich sieci telekomunikacyjnych przy pomocy zwykłego telefonu komórkowego.

Z handlowego punktu widzenia taki sam zakres usług (połączenia, wiadomości tekstowe) świadczonych zazwyczaj w sieci łączności ruchomej na lądzie jest oferowany przez systemy MCV na pokładzie, przy czym ich koszty są większe (ze względu na konieczność korzystania z satelity), a możliwości w zakresie zaawansowanych usług, takich jak usługi ruchomej transmisji danych, są bardziej ograniczone.

Jednym z największych problemów sektora usług MCV była rozbieżność ram regulacyjnych w poszczególnych państwach członkowskich UE, zarówno w odniesieniu do technicznych i operacyjnych warunków korzystania z widma radiowego, jak i w zakresie zezwoleń, zwłaszcza jeśli chodzi o świadczenie usług MCV na wodach terytorialnych państw członkowskich.

W kwietniu 2008 r. Komisja przyjęła już zestaw zharmonizowanych zasad (decyzja i zalecenie) dotyczących usług łączności ruchomej na pokładach samolotów (usługi MCA) (IP/08/537), by wyjść naprzeciw potrzebom użytkowników telefonów komórkowych podróżujących samolotami.

Dalsze informacje można znaleźć w MEMO/10/88.

Strony internetowe:

Decyzja i zalecenie Komisji dotyczące usług łączności ruchomej na pokładzie statków są dostępne na stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mcv/index_en.htm


Side Bar