Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/326

Brussel, 19 maart 2010

Telecommunicatie: Commissie maakt het gebruik van mobiele telefoon aan boord van vaartuigen in de Europese wateren makkelijker

De Europese Commissie heeft nieuwe regels vastgesteld om het passagiers en bemanning aan boord van vaartuigen in de territoriale wateren van de EU makkelijker te maken mobiele telefoongesprekken te voeren of sms-berichten te verzenden en te ontvangen wanneer zij buiten het bereik zijn van terrestrische mobiele netwerken. De nieuwe regels houden een harmonisering in van de technische en juridische voorwaarden voor communicatiediensten aan boord en effenen het pad voor innoverende toepassingen zoals monitoring op afstand van containers aan boord. Dit verschaft dienstverleners die een naadloze maritieme mobiele connectiviteit willen leveren over de grenzen heen, nieuwe rechtszekerheid en economische mogelijkheden.

Neelie Kroes, Europees commissaris voor de digitale agenda, verklaarde:"Tientallen miljoenen mensen die aan boord van vaartuigen ergens in de Europese territoriale wateren reizen en werken, zullen als gevolg van de nieuwe, zojuist door de Commissie vastgestelde regels, hun mobiele telefoon kunnen gebruiken zonder enige last van interferentie".

De nieuwe regels zouden een eind moeten maken aan de lappendeken van zevenentwintig verschillende nationale wetgevingen op het gebied van mobiele telefoondekking aan boord van cruiseschepen, vrachtschepen en veerboten in de Europese territoriale wateren die tot op heden golden. Met deze regels krijgen telecommunicatie-exploitanten die hun klanten maritieme mobiele diensten willen verlenen, rechtszekerheid.

Mobiele communicatiediensten aan boord opereren via kleine (“pico-cell”) basisstations aan boord die gebruik maken van een satelliet om de telefoon van reizigers op zee te verbinden met terrestrische netwerkapparatuur. Deze diensten aan boord zorgen voor connectiviteit van gebruikers via telecommunicatienetwerken met een normale mobiele telefoon.

Een zojuist door de Commissie vastgesteld besluit waarborgt de beschikbaarheid van 900 MHz- en/of 1800 MHz-gsm-radiofrequenties voor communicatiediensten aan boord onder geharmoniseerde technische en operationele voorwaarden. Het besluit zorgt er tevens voor dat mobiele diensten aan boord geen interferentie veroorzaken met terrestrische mobiele diensten zodat mobiele gebruikers aan de kust niet per ongeluk worden verbonden met mobiele systemen aan boord.

Tegelijkertijd heeft de Commissie een aanbeveling vastgesteld die EU-landen ertoe aanzet hun machtigingsregelingen zodanig te liberaliseren dat een exploitant van diensten aan boord, die in het bezit is van een machtiging van een bepaald land, ook diensten kan verlenen in de territoriale wateren van andere EU-landen zonder dat hij hiervoor andere vergunningen nodig heeft.

Door deze twee maatregelen tezamen wordt het makkelijker voor passagiers en bemanning aan boord van vaartuigen om op zee via hun mobiele telefoon contact te blijven onderhouden met familie en vrienden. Dankzij de voortdurende maritieme connectiviteit zal het ook mogelijk worden met behulp van sensoren op afstand goederen aan boord in real time te volgen. De temperatuur en vochtigheidsgraad van een container kunnen bijvoorbeeld op afstand worden gevolgd zodat de kwaliteit van goederen aan boord van vaartuigen op elk moment kan worden gecontroleerd.

De EU-lidstaten krijgen twaalf maanden de tijd om de desbetreffende radiospectrumbanden beschikbaar te maken voor mobiele communicatiediensten aan boord van vaartuigen en hun nationale wetgeving aan te passen aan het besluit. De lidstaten zouden er ook voor moeten zorgen dat consumenten adequaat op de hoogte worden gebracht van de voorwaarden voor het gebruik van mobiele communicatiediensten aan boord van vaartuigen.

Achtergrond

Mobiele communicatiediensten aan boord van vaartuigen (MCV-diensten) zijn grensoverschrijdende telecommunicatiediensten. Tot op heden waren deze slechts in beperkte mate beschikbaar in Europa en meestal buiten de territoriale wateren van lidstaten, in de internationale wateren.

Technisch gezien wordt de telefoon van een passagier op zee verbonden met een cellulair basisstation aan boord dat gebruik maakt van de 900 MHz- en de 1800 MHz-radiobanden (ook wel de "gsm-frequenties" genoemd), die per satelliet weer verbonden zijn met een terrestrisch kernnetwerk, zodat communicatie mogelijk wordt met gebruikers van alle telecommunicatienetwerken die een gewone mobiele telefoon gebruiken.

Commercieel gezien kunnen MCV-systemen aan boord dezelfde diensten leveren (spraakoproepen, tekstberichten) als terrestrische mobiele netwerken, maar tegen hogere kosten (hetgeen verklaard wordt door de noodzaak een satelliet in te schakelen) en met minder capaciteit voor geavanceerde diensten zoals mobiele datadiensten.

De industrie die MCV-systemen en -diensten levert, is echter wel bezorgd over het feit dat de huidige regelgevingssystemen tussen de EU-lidstaten verschillen zowel wat betreft de technische en operationele voorwaarden voor het gebruik van radiospectrum als wat betreft de soorten machtigingen, met name wanneer het gaat om het verschaffen van MCV-diensten binnen de territoriale wateren van de lidstaten.

In april 2008 heeft de Commissie al een reeks geharmoniseerde regels vastgesteld (besluit en aanbeveling) over mobiele communicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA) (IP/08/537) om tegemoet te komen aan de behoeften van mobiele telefoongebruikers aan boord van vliegtuigen.

Zie ook MEMO/10/88 voor verdere details.

Links:

Het besluit en de aanbeveling van de Commissie inzake mobiele communicatiediensten aan boord van vaartuigen is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mcv/index_en.htm


Side Bar