Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/326

Briselē, 2010. gada 19. martā

Telesakari — Komisija atvieglina mobilo tālruņu lietošanu kuģos Eiropas ūdeņos

Eiropas Komisija ir pieņēmusi jaunus noteikumus, kas kuģu pasažieriem un komandas locekļiem Eiropas teritoriālajos ūdeņos atvieglina mobilās sarunas un īsziņu nosūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus sauszemes mobilo tālruņu tīkliem. Jaunie noteikumi harmonizē tehniskos un juridiskos nosacījumus sakaru pakalpojumiem kuģos un paver ceļu tādiem novatoriskiem lietojumiem kā kuģos glabājamo konteineru attālā uzraudzība. Tie rada jaunu juridisko noteiktību un saimnieciskas iespējas pakalpojumu sniedzējiem, kuri vēlas piedāvāt vienlaidu mobilo savienojamību pāri robežām.

ES digitālās programmas komisāre Nēlī Krusa šajā sakarā saka: „Nupat pieņemto Komisijas noteikumu rezultātā desmitiem miljonu cilvēku, kas ceļo ar kuģi vai strādā uz kuģa, varēs bez traucējumiem lietot savus mobilos tālruņus jebkurā vietā Eiropas teritoriālajos ūdeņos.”

Jaunie noteikumi aizstās divdesmit septiņu dalībvalstu nevienādos noteikumus par mobilo tālruņu pārklājumu pasažieru laineros, kravas kuģos un prāmjos Eiropas teritoriālajos ūdeņos. Noteikumi rada juridisko noteiktību telesakaru operatoriem, kuri vēlas saviem klientiem piedāvāt mobilos pakalpojumus uz jūras.

Mobilo sakaru pakalpojumi kuģos darbojas, izmantojot kuģos esošas nelielas („pikošūnu”) bāzes stacijas, kas kuģotāju tālruņus caur pavadoni savieno ar sauszemes tīklu iekārtām. Pakalpojumi kuģos nodrošina lietotājiem iespēju pieslēgties telesakaru tīkliem ar parasto mobilo tālruni.

Nupat pieņemtais Komisijas lēmums garantē 900 MHz un/vai 1800 MHz GSM radiofrekvenču izmantojamību sakaru pakalpojumiem kuģos, ievērojot harmonizētus tehniskos un ekspluatācijas nosacījumus. Tas nodrošina arī to, ka mobilie pakalpojumi kuģos nerada traucējumus mobilajiem pakalpojumiem uz sauszemes un mobilo sakaru lietotāji krastā netiek nejauši pieslēgti sistēmām kuģos.

Tajā pašā laikā Komisija ir pieņēmusi arī ieteikumu ES valstīm atļauju izdošanas kārtību liberalizēt tā, lai katrs pakalpojumu operators, kam ir atļauja vienā valstī, bez papildu atļaujām varētu sniegt pakalpojumus citu ES valstu teritoriālajos ūdeņos.

Abi šie pasākumi kopā ļaus pasažieriem un kuģu komandām sazināties ar ģimeni un draugiem pa mobilo tālruni, atrodoties jūrā. Nepārtrauktā savienojamība jūrā arī ļaus ar attālo sensoru palīdzību reālajā laikā uzraudzīt pārvadājamās preces. Piemēram, no attāluma var uzraudzīt konteinera temperatūru un mitrumu, lai varētu katrā laikā nodrošināt kuģos glabājamo preču kvalitāti.

ES dalībvalstīm ir doti divpadsmit mēneši, kuru laikā jāizbrīvē vieta attiecīgajās radiofrekvenču spektra joslās mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos un tiesību akti jāpielāgo lēmuma prasībām. Dalībvalstīm arī jānodrošina, lai patērētāji saņemtu pietiekamu informāciju par mobilo sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumiem un nosacījumiem.

Priekšvēsture

Mobilo sakaru pakalpojumi kuģos (MCV pakalpojumi) ir pārrobežu telesakaru pakalpojumi. Līdz šim Eiropā tie ir bijuši pieejami tikai ierobežotā mērā un parasti tikai ārpus dalībvalstu teritoriālajiem ūdeņiem — starptautiskajos ūdeņos.

No tehniskā viedokļa raugoties, kuģotāju tālruņi tiek savienoti ar kuģos esošajām šūnas bāzes stacijām, kas izmanto 900 MHz un 1800 MHz radioviļņu joslas (kuras bieži sauc par “GSM frekvencēm), kuras savukārt caur pavadoni tiek savienotas ar galveno tīklu uz sauszemes, tā nodrošinot sakarus visiem telesakaru tīklu lietotājiem, kuri lieto parastus mobilos tālruņus.

Raugoties no tirdznieciskā viedokļa, kuģos esošās MCV sistēmas piedāvā to pašu pakalpojumu klāstu (balss zvani, īsziņas), ko parasti piedāvā mobilie tīkli uz sauszemes, taču par augstāku maksu (kas skaidrojama ar pavadoņa izmantošanu) un ar mazākām iespējām nodrošināt tādus papildpakalpojumus kā mobilo datu pārraidi.

Lielākā problēma MCV sistēmu un pakalpojumu nodrošinātājiem līdz šim bija tas, ka pašreizējās normas dažādās ES dalībvalstīs atšķiras gan radiofrekvenču spektra izmantošanas tehnisko un ekspluatācijas nosacījumu ziņā, gan attiecībā uz atļauju veidiem, it sevišķi, ja MCV pakalpojumus vēlas sniegt dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos.

2008. gada aprīlī Komisija jau pieņēma harmonizētu noteikumu kompleksu (lēmumu un ieteikumu) par mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA) (IP/08/537), kas atbilst mobilo tālruņu lietotāju vajadzībām ceļojumos ar gaisa kuģiem.

Sīkākas ziņas sk. arī MEMO/10/88.

Saites

Komisijas lēmums un ieteikums par mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos atrodami adresē

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mcv/index_en.htm


Side Bar