Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/326

Briuselis, 2010 m. kovo 19 d.

Telekomunikacijos. Komisija palengvino sąlygas naudotis mobiliaisiais telefonais Europos vandenimis plaukiančiuose laivuose

Europos Komisija priėmė naujas taisykles, kad teritoriniais ES vandenimis plaukiančių laivų keleiviams ir įgulos nariams būtų lengviau skambinti mobiliaisiais telefonais ir siųsti ir gauti trumpąsias žinutes, kai sausumos judriojo ryšio tinklai jiems nepasiekiami. Naujomis taisyklėmis suderintos techninės ir teisinės ryšio paslaugų teikimo laivuose sąlygos ir sukurtas pagrindas naudoti naujoviškas taikomąsias, pavyzdžiui, nuotolinio laivais plukdomų konteinerių sekimo, sistemas. Nustačius aiškias teisines sąlygas, paslaugų teikėjams, kurie pageidauja užtikrinti nenutrūkstamą judrųjį ryšį tarptautiniu mastu, atsirado naujų verslo galimybių.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga ES Komisijos narė Neelie Kroes sakė: „Dėl Komisijos ką tik priimtų naujų taisyklių dešimtys milijonų žmonių, keliaujančių Europos teritoriniais vandenimis plaukiančiais laivais arba dirbančių juose, galės naudotis savo mobiliaisiais telefonais nesirūpindami dėl trukdžių.“

Naujosios taisyklės turėtų būti taikomos vietoj nesuderintų dvidešimt septynių sistemų rinkinio, sudaryto iš nacionalinių teisės aktų, kuriais buvo reglamentuojama judriojo ryšio aprėptis kruiziniuose laivuose, krovininiuose laivuose ir keltuose Europos teritoriniuose vandenyse. Taisyklėmis užtikrintas teisinis aiškumas telekomunikacijų operatoriams, pageidaujantiems savo klientams jūroje teikti judriojo ryšio paslaugas.

Judriojo ryšio paslaugoms laivuose teikti naudojamos laivo bazinės stotelės (angl. pico-cell), per kurias laivo keleivių telefonai palydoviniu ryšiu sujungiami su antžemine tinklo įranga. Laivuose teikiamomis ryšio paslaugomis vartotojams suteikiama galimybė įprastais mobiliaisiais telefonais jungtis prie telekomunikacijų tinklų.

Komisijos neseniai priimtu sprendimu garantuojama, kad 900 MHz ir (arba) 1 800 MHz GSM radijo dažnius suderintomis techninėmis ir veiklos sąlygomis būtų galima naudoti ryšio paslaugoms laivuose teikti. Juo taip pat užtikrinta, kad laivuose teikiamos judriojo ryšio paslaugos nekeltų trukdžių sausumoje teikiamoms ryšio paslaugoms, ir kad krante esantys judriojo ryšio naudotojai negalėtų atsitiktinai prisijungti prie laivuose esančių sistemų.

Be to, Komisija priėmė rekomendaciją, kad ES valstybės liberalizuotų savo leidimų išdavimo tvarką taip, kad bet kuris vienos valstybės leidimą turintis judriojo ryšio paslaugų laivuose teikėjas galėtų be papildomų leidimų tas paslaugas teikti kitos ES valstybės teritoriniuose vandenyse.

Kartu taikant šias dvi priemones, laivų keleiviai ir įgulos jūroje mobiliaisiais telefonais galės lengviau palaikyti ryšį su savo šeimomis ir draugais. Naudojantis nuotoliniais jutikliais ir nepertraukimai užtikrinamu ryšiu, taip pat bus galima tikruoju laiku sekti plukdomus krovinius. Pavyzdžiui, nuotoliniu būdu galima stebėti temperatūrą ir drėgmę konteineryje, kad laivu plukdomų prekių kokybė būtų visada kontroliuojama.

Per dvylika mėnesių valstybės narės turi atitinkamose radijo spektro juostose atlaisvinti dažnius laivuose teikiamoms judriojo ryšio paslaugoms ir savo nacionalinius teisės aktus suderinti su Komisijos sprendimu. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad vartotojai būtų tinkamai informuojami apie naudojimosi laivuose teikiamomis judriojo ryšio paslaugomis sąlygas.

Pagrindiniai faktai

Judriojo ryšio paslaugos laivuose (JRL paslaugos) – tai tarptautinės telekomunikacijų paslaugos. Iki šiol Europoje jos teiktos ribotai, paprastai tik už valstybių narių teritorinių vandenų esančiuose tarptautiniuose vandenyse.

Techninis paslaugos veikimo principas toks: laivo keleivių telefonai 900 MHz ir 1 800 MHz radijo bangomis (dažnai vadinamomis GSM dažniais) sujungiami su laive veikiančiomis bazinėmis stotelėmis, kurios savo ruožtu per palydovą sujungtos su pagrindiniu antžeminiu tinklu, todėl įprastu mobiliuoju telefonu galima užmegzti ryšį su visų telekomunikacijų tinklų naudotojais.

Komerciniu požiūriu JRL sistemomis teikiamos tokios pat (balso skambučių, trumpųjų pranešimų) paslaugos, kokios paprastai teikiamos sausumos judriojo ryšio tinklais, tik didesne kaina (reikia palydovinio ryšio) ir mažiau pajėgumo skiriant pažangiosioms (pavyzdžiui, duomenų perdavimo judriuoju ryšiu) paslaugoms.

JRL sistemų ir paslaugų teikimo sektoriaus atstovai nerimavo dėl to, kad pagal ES valstybėse narėse galiojančius reguliavimo reikalavimus taikomos nevienodos techninės ir veiklos sąlygos, susijusios su radijo dažnių naudojimu ir leidimų tipais, ypač tuo atveju, kai JRL paslaugos teikiamos valstybių narių teritoriniuose vandenyse.

Dar 2008 m. balandį Komisija priėmė suderintų taisyklių rinkinį (sprendimą ir rekomendaciją) dėl judriojo ryšio paslaugų orlaiviuose (IP/08/537), kad juose būtų galima naudotis judriuoju ryšiu.

Daugiau informacijos žr. MEMO/10/ .

Nuorodos

Komisijos sprendimas ir rekomendacija dėl judriojo ryšio paslaugų laivuose pateikti

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mcv/index_en.htm


Side Bar