Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/326

Brüsszel, 2010. március 19.

Távközlés: zökkenőmentes mobiltelefon-használat az európai felségvizeken közlekedő hajókon

Az Európai Bizottság új szabályokat fogadott el, amelyek az Unió felségvizein, a földi mobiltávközlési hálózatok vételi körzetén kívül hajózó utasok és személyzet számára megkönnyítik a telefonbeszélgetést és a szöveges üzenetek küldését és fogadását. Az új szabályok összehangolják a fedélzeti kommunikációs szolgáltatások műszaki és jogi feltételeit, és megteremtik számos innovatív alkalmazás, például a fedélzeten tárolt konténerek távfelügyeletének alapjait. A szabályok nyomán kibontakozó üzleti lehetőségek és jogbiztonság révén a szolgáltatók ösztönzést nyernek a határfüggetlen tengeri mobiltávközlési szolgáltatások biztosítására.

Az EU digitális politikáért felelős biztosa, Neelie Kroes így nyilatkozott: „A Bizottság most elfogadott rendelkezéseinek köszönhetően az Európa felségvizein utazó vagy dolgozó több millió ember ezentúl gond nélkül, zökkenőmentesen használhatja mobilkészülékét.”

Az európai vizeken közlekedő tengerjáró hajók, teherhajók és kompok fedélzetén a mobiltelefonok használatához szükséges hálózati lefedettséget mind ez ideig 27 különböző nemzeti szabályozás szerint nyújtották a szolgáltatók, ennek a felszabdaltságnak most remélhetőleg vége lesz. Az új szabályok jogbiztonságot teremtenek azoknak a távközlési szolgáltatóknak, akik tengeri mobilszolgáltatásokat szeretnének kínálni ügyfeleiknek.

A fedélzeti mobiltávközlési szolgáltatások kis (pikocellás) bázisállomások segítségével vehetők igénybe, amelyek műholdon keresztül hoznak létre kapcsolatot a hajó utasainak mobilkészülékei és a földi mobilhálózat eszközei között. A fedélzeti szolgáltatások szabványos mobilkészülékkel elérhető távközlési hálózatokon keresztül teremtik meg a kapcsolattartás feltételeit.

Egy nemrégiben elfogadott bizottsági határozat garantálja, hogy a 900 MHz-es és/vagy az 1800 MHz-es GSM-frekvenciasáv összehangolt műszaki és működési feltételek mellett álljon rendelkezésre a fedélzeti kommunikációs szolgáltatások céljaira. A határozat egyben arról is gondoskodik, hogy a fedélzeti mobilszolgáltatások ne okozzanak zavart a földi mobilszolgáltatásokban, és a part mentén élő mobiltelefon-használóknak ne kelljen attól tartaniuk, hogy hívásuk akaratukon kívül fedélzeti rendszereken keresztül bonyolódik majd.

A Bizottság emellett ajánlást fogadott el, melyben engedélyeztetési rendszereik liberalizálására kéri fel az EU tagállamait annak érdekében, hogy egy adott tagállamban engedéllyel rendelkező fedélzeti mobilszolgáltató a többi uniós tagállam felségvizein is bárminemű külön engedély nélkül tudjon szolgáltatásokat nyújtani.

A két említett intézkedés megteremti annak feltételeit, hogy a tengereken hajózó utasok és személyzet saját mobilkészülékén keresztül, könnyebben tudja tartani a kapcsolatot a családdal vagy a barátokkal. A folyamatos tengeri mobil-összeköttetés ezen túlmenően a szállított áruk valós idejű felügyeletére is módot nyújt: a szállítókonténerekben elhelyezett távérzékelők segítségével ugyanis bármikor ellenőrizhető például a hőmérséklet és a páratartalom, s ezáltal a hajón tárolt áruk minősége.

Az uniós tagállamoknak 12 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy a szóban forgó rádiófrekvenciasávokban teret adjanak a fedélzeti mobiltávközlési szolgáltatásoknak és nemzeti jogukat az uniós határozat rendelkezéseihez igazítsák. A tagállamoknak a fogyasztók megfelelő tájékoztatásáról is gondoskodniuk kell, hogy mindenki megismerje a fedélzeti mobiltávközlési szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

Előzmények

A vízi járművek fedélzetén elérhető mobiltávközlési szolgáltatások (MCV-szolgáltatások) határfüggetlenek. Ezek a szolgáltatások egészen mostanáig csak korlátozottan, és általában csak a tagállamok felségvizein kívül, nemzetközi vizeken álltak rendelkezésre Európában.

A műszaki megoldást tekintve a hajók utasainak telefonkészülékei a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es rádiófrekvenciasávban (az úgynevezett „GSM-frekvenciákon") működő, műholdon keresztül földi maghálózatokhoz csatlakozó fedélzeti bázisállomáshoz kapcsolódnak, s így távközlési hálózattól függetlenül, szabványos mobilkészülékről lehetővé válik a kapcsolattartás.

Kereskedelmi szemszögből nézve a földi mobilhálózatokon általában elérhető szolgáltatásokat (hanghívás, szövegesüzenet-küldés) ugyanúgy biztosítani tudják az MCV-rendszerek, még ha a műhold igénybevétele miatt magasabb áron, és korlátozottabb speciális mobiladat-forgalmi szolgáltatáskínálattal is.

Az MCV-rendszereket és -szolgáltatásokat biztosító ágazat számára eddig az egyik legnagyobb gondot az jelentette, hogy a rádiófrekvenciák használatát és az engedélyek típusait szabályozó tagállami rendelkezések mind műszaki, mind működési szempontból igen eltérőek voltak, különösen ami a tagállami felségvizeken nyújtható MCV-szolgáltatásokat illeti.

A légi járműveken biztosított mobiltávközlési szolgáltatásokkal (MCA) kapcsolatban a Bizottság 2008 áprilisában már harmonizált szabályozást (határozatot és ajánlást) fogadott el (IP/08/537), így szolgálva a légi járművek fedélzetén utazó mobiltelefon-használók érdekeit.

További részletekért lásd: MEMO/10/88.

Linkek:

A vízi járműveken hozzáférhető mobiltávközlési szolgáltatásokról szóló bizottsági határozat és ajánlás az alábbi weboldalon tekinthető meg:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mcv/index_en.htm


Side Bar