Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/326

Bryssel 19. maaliskuuta 2010

Komissio helpottaa matkapuhelimen käyttöä EU:n vesillä

Euroopan komissio on vahvistanut uudet säännöt, joiden ansiosta EU:n aluevesillä liikennöivien alusten matkustajien ja henkilöstön on helpompi soittaa matkapuheluja tai lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä, kun alukset liikkuvat mantereella toimivien matkaviestintäverkkojen ulkopuolella. Uusilla säännöillä yhdenmukaistetaan alusten viestintäpalvelujen tekniset ja oikeudelliset ehdot, ja ne avaavat tietä innovatiivisille sovelluksille, kuten aluksilla kuljetettavien konttien etävalvonnalle. Tämä lisää oikeusvarmuutta ja taloudellisia mahdollisuuksia palveluntarjoajille, jotka haluavat tarjota vesiliikenteeseen saumatonta matkaviestintää rajojen yli.

Digitaaliasioista vastaavan EU-komissaari Neelie Kroesin mukaan komission juuri vahvistamien sääntöjen ansiosta kymmenet miljoonat EU:n aluevesillä matkustavat ja työskentelevät ihmiset voivat vastedes käyttää matkapuhelimiaan ilman häiriöitä.

Uusilla säännöillä on tarkoitus panna piste 27 erilaisen kansallisen lainsäädännön muodostamalle tilkkutäkille, jolla säänneltiin matkapuhelimien käyttöä risteilyaluksilla, rahtilaivoilla ja matkustaja- ja autolautoilla EU:n aluevesillä. Säännöt antavat oikeusvarmuutta teleyhtiöille, jotka haluavat tarjota asiakkailleen mobiilipalveluja merialueilla.

Alusten matkaviestintäpalvelut toimivat aluksille asennettujen pienten ns. pikosolupohjaisten tukiasemien avulla. Tukiasemat yhdistävät merimatkustajien matkapuhelimet mantereella toimivaan verkkoon satelliitin välityksellä. Palvelujen ansiosta käyttäjät voivat aluksella ollessaan kytkeytyä televerkkoihin tavallisen matkapuhelimen avulla.

Komission juuri tekemällä päätöksellä taataan 900 MHz:n ja/tai 1800 MHz:n GSM-radiotaajuuksien käytettävyys alusten viestintäpalveluihin yhdenmukaistetuin teknisin ja toiminnallisin ehdoin. Sillä varmistetaan myös, että alusten mobiilipalvelut eivät vaikuta mantereella toimiviin palveluihin siten, että rannikolla matkapuhelintaan käyttävät voisivat tahtomattaan joutua alusten mobiilipalvelujen piiriin.

Samalla komissio on antanut suosituksen, jossa EU-maita kehotetaan vapauttamaan lupamenettelyjään siten, että yhdessä maassa alusten mobiilipalvelujen tarjoamiseen luvan saanut operaattori voisi samalla luvalla tarjota palvelujaan muidenkin EU-maiden aluevesillä.

Yhdessä nämä kaksi toimenpidettä helpottavat merimatkustajien ja alushenkilökunnan yhteydenpitoa perheisiinsä ja ystäviinsä matkapuhelimen avulla. Keskeytymätön yhteys merellä liikkuviin aluksiin mahdollistaa myös rahdin reaaliaikaisen valvonnan etäantureiden välityksellä. Esimerkiksi kontin lämpötilaa ja kosteutta voidaan valvoa etäältä käsin, minkä ansiosta aluksilla kuljettavien tavaroiden laatu voidaan tarkastaa milloin tahansa.

EU:n jäsenvaltioilla on kaksitoista kuukautta aikaa tehdä kyseisillä taajuuskaistoilla tilaa alusten mobiilipalveluille ja mukauttaa kansallisia lakejaan päätöksen mukaisiksi. Niiden olisi myös huolehdittava siitä, että kuluttajat saavat riittävästi tietoa alusten mobiilipalvelujen käyttöehdoista.

Taustaa

Aluksilla tarjottavat mobiilipalvelut (MCV-palvelut) ovat rajat ylittäviä televiestintäpalveluja. Tähän saakka niitä on Euroopassa ollut saatavilla vain rajallisesti ja silloinkin yleensä jäsenvaltioiden aluevesien ulkopuolella kansainvälisillä vesillä.

Teknisesti kyse on siitä, että merimatkustajien puhelimet linkitetään aluksilla sijaitseviin tukiasemiin, jotka käyttävät 900 MHz:n ja 1800 MHz:n taajuusalueita (ns. GSM-taajuuksia). Tukiasemat puolestaan ottavat yhteyden mantereella sijaitsevaan runkoverkkoon satelliitin välityksellä, jolloin kaikkien televerkkojen käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa tavallisen matkapuhelimen avulla.

Kaupallisesta näkökulmasta kyse on siitä, että alusten MCV-järjestelmissä tarjotaan samoja palveluja kuin mantereella sijaitsevissa mobiiliverkoissa (puhelut, tekstiviestit), mutta korkeampaan hintaan (satelliitin takia). Kapasiteetti, joka on käytettävissä edistyneempiin palveluihin, kuten mobiilidatasiirtoon, on myös rajallisempi.

MCV-järjestelmiä ja ‑palveluja tarjoavien yritysten murheenkryyninä on ollut nykyisten sääntelyjärjestelmien erilaisuus EU:n jäsenvaltioissa niin taajuuksien teknisten ja toiminnallisten käyttöehtojen kuin lupamenettelyjenkin suhteen. Erityisesti tämä koskee MCV-palvelujen tarjontaa jäsenvaltioiden aluevesillä.

Huhtikuussa 2008 komissio vahvisti jo eräitä yhdenmukaistettuja sääntöjä (päätös ja suositus) viestintäpalvelujen käytöstä ilma-aluksissa (IP/08/537) tukeakseen mobiililaitteiden käyttäjien tarpeita ulkomaanlennoilla.

Lisätietoja: MEMO/10/88.

Linkkejä:

Komission päätös ja suositus mobiilipalvelujen käytöstä aluksilla löytyvät osoitteesta:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mcv/index_en.htm


Side Bar