Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/326

Bρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2010

Τηλεπικοινωνίες: Η Επιτροπή διευκολύνει τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε πλοία, στα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε νέους κανόνες ώστε να καταστεί ευκολότερη, για τους επιβάτες και το πλήρωμα πλοίων στα χωρικά ύδατα της ΕΕ, η πραγματοποίηση κλήσεων κινητής τηλεφωνίας ή η αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένου όταν είναι εκτός εμβέλειας των χερσαίων δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Οι νέοι κανόνες εναρμονίζουν τις τεχνικές και νομικές προϋποθέσεις για υπηρεσίες επικοινωνίας σε πλοία και ανοίγουν το δρόμο για καινοτόμες εφαρμογές, όπως η εξ αποστάσεως παρακολούθηση εμπορευματοκιβωτίων που αποθηκεύονται σε σκάφη. Η δυνατότητα αυτή δημιουργεί νέα ασφάλεια δικαίου και νέες οικονομικές ευκαιρίες για παρόχους υπηρεσιών που θέλουν να προσφέρουν απρόσκοπτη ναυτιλιακή κινητή συνδεσιμότητα σε διασυνοριακό επίπεδο.

Η Επίτροπος της ΕΕ για το ψηφιακό θεματολόγιο, κα Neelie Kroes είπε: «Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι που ταξιδεύουν και εργάζονται σε πλοία, οπουδήποτε στα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα, θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα παρεμβολών, ως αποτέλεσμα των νέων κανόνων που μόλις εγκρίθηκαν από την Επιτροπή».

Οι νέοι κανόνες αναμένεται να θέσουν τέρμα στον προηγούμενο συνονθύλευμα των είκοσι επτά διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών για την κινητή τηλεφωνία σε κρουαζιερόπλοια, φορτηγά πλοία και οχηματαγωγά πλοία στα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα. Οι κανόνες παρέχουν ασφάλεια δικαίου στους τηλεπικοινωνιακούς φορείς που επιθυμούν να προσφέρουν στους πελάτες τους υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών στη θάλασσα.

υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε πλοία δραστηριοποιούνται μέσω μικρών σταθμών βάσης (κυψελίδες πικοκλίμακας) στο σκάφος που συνδέουν τα τηλέφωνα των ταξιδιωτών με εξοπλισμό δικτύου ξηράς, μέσω δορυφόρου. Οι υπηρεσίες σε πλοία εξασφαλίζουν συνδετικότητα των χρηστών με κανονικό κινητό τηλέφωνο μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

Με απόφαση που μόλις εγκρίθηκε από την Επιτροπή εξασφαλίζεται η διάθεση των ραδιοσυχνοτήτων GSM των 900 MHz ή/και 1800 MHz για υπηρεσίες επικοινωνιών σε πλοία υπό εναρμονισμένες τεχνικές και επιχειρησιακές συνθήκες. Εξασφαλίζεται επίσης ότι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στο πλοίο δεν παρεμβάλλονται με τις χερσαίες, έτσι ώστε οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην ακτή να μην συνδέονται ακούσια με συστήματα σε πλοία.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση ώστε οι χώρες της ΕΕ να ελευθερώσουν τα οικεία καθεστώτα αδειοδότησης με τρόπο που κάθε φορέας εκμετάλλευσης υπηρεσιών σε πλοία που έχει αδειοδοτηθεί σε μια χώρα να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στα χωρικά ύδατα των άλλων χωρών της ΕΕ χωρίς άλλη αδειοδότηση.

Με τα δύο αυτά μέτρα θα καταστεί ευκολότερη για τους επιβάτες και τα πληρώματα των πλοίων η επαφή με την οικογένεια και τους φίλους μέσω του κινητού τους τηλεφώνου τους ενόσω βρίσκονται στη θάλασσα. Η αδιάλειπτη θαλάσσια συνδετικότητα θα επιτρέψει επίσης την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, χάρη σε αισθητήρες εξ αποστάσεως. Για παράδειγμα, η θερμοκρασία και η υγρασία σε ένα εμπορευματοκιβώτιο μπορεί να παρακολουθείται από απόσταση, έτσι ώστε η ποιότητα των εμπορευμάτων που αποθηκεύονται σε πλοία που να μπορούν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν χρονικό περιθώριο δώδεκα μηνών ώστε να εξασφαλίσουν χώρο στις σχετικές ζώνες του ραδιοφάσματος για τις υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε πλοία και να προσαρμόσουν την εθνική νομοθεσία τους προκειμένου να συμμορφωθούν με την απόφαση. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση των υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε πλοία.

Ιστορικό

Οι υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε πλοία (υπηρεσίες MCV) είναι διασυνοριακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Έως τώρα ήταν διαθέσιμες στην Ευρώπη μόνο σε περιορισμένη έκταση, συνήθως έξω από τα χωρικά ύδατα των κρατών μελών, σε διεθνή ύδατα.

Από τεχνική άποψη, τα τηλέφωνα των ταξιδιωτών στη θάλασσα συνδέονται με σταθμούς βάσης κινητών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν τις ζώνες ραδιοκυμάτων των 900 MHz και των 1800 MHz (συχνά αναφερόμενες ως «συχνότητες GSM»), οι οποίες στη συνέχεια συνδέονται με χερσαίο δίκτυο πυρήνα μέσω δορυφόρου, επιτρέποντας την επικοινωνία με χρήστες όλων των τηλεπικοινωνιακών δικτύων που χρησιμοποιούν συμβατικά κινητά τηλέφωνα.

Από εμπορική άποψη, το ίδιο φάσμα των υπηρεσιών (φωνητικές κλήσεις, γραπτά μηνύματα) που κατά κανόνα παρέχονται σε χερσαία δίκτυα κινητής τηλεφωνίας προσφέρεται από συστήματα MCV επί του πλοίου, αλλά με υψηλότερο κόστος (εξαιτίας της χρήσης δορυφόρου) και με μικρότερη χωρητικότητα για προηγμένες υπηρεσίες, όπως τα κινητά δεδομένα.

Μια σημαντική ανησυχία για τη βιομηχανία παροχής συστημάτων και υπηρεσιών MCV ήταν ότι τα τρέχοντα κανονιστικά καθεστώτα διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, τόσο από άποψη τεχνικών και επιχειρησιακών προϋποθέσεων για τη χρήση του ραδιοφάσματος, όσο και σε σχέση με τους τύπους των αδειών, ιδίως εφόσον πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών MCV εντός των χωρικών υδάτων των κρατών μελών.

Ήδη από τον Απρίλιο του 2008, η Επιτροπή έχει εγκρίνει σειρά εναρμονισμένων κανόνων (απόφαση και σύσταση) σχετικά με υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη (MCA) (IP/08/537) σε υποστήριξη των αναγκών των χρηστών κινητής τηλεφωνίας που ταξιδεύουν αεροπορικώς.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. επίσης το MEMO/10/88.

Σύνδεσμοι:

Η απόφαση και η σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε πλοία διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mcv/index_en.htm


Side Bar