Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/326

V Bruselu dne 19. března 2010

Telekomunikace: Komise usnadňuje používání mobilních telefonů na lodích v evropských vodách

Evropská komise přijala nová pravidla, která cestujícím a posádce na lodích v teritoriálních vodách EU usnadňují volání z mobilních telefonů nebo posílání a přijímání textových zpráv i mimo dosah sítí poskytujících mobilní telefonní služby na pevnině. Nová pravidla harmonizují technické a právní podmínky poskytování komunikačních služeb na lodích a razí cestu inovativním aplikacím, jako je dálkové monitorování kontejnerů uložených na lodi. To přináší novou právní jistotu a hospodářské příležitosti poskytovatelům služeb, kteří chtějí nabízet přímé mobilní spojení na moři bez ohledu na hranice.

Komisařka EU pro digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Miliony lidí, kteří cestují a pracují na lodích v evropských teritoriálních vodách, budou moci díky novým pravidlům, které Komise právě přijala, používat své mobilní telefony bez rizika interferencí.“

Nová pravidla by měla ukončit dřívější složitý systém sestávající z dvaceti sedmi různých souborů vnitrostátních právních předpisů pro poskytování mobilních telefonních služeb na velkých výletních lodích, nákladních plavidlech a trajektech v evropských teritoriálních vodách. Pravidla zajišťují právní jistotu pro poskytovatele telekomunikačních služeb, kteří chtějí nabízet svým zákazníkům mobilní služby na moři.

Poskytování mobilních komunikačních služeb na palubách lodí umožňují malé (pikobuňkové) základnové stanice umístěné na lodích, jež přes satelit spojují telefony cestujících na moři se sítěmi na pevnině. Služby poskytované na lodích zajišťují propojení uživatelů běžných mobilních telefonů prostřednictvím telekomunikačních sítí.

Rozhodnutí, které Komise právě přijala, zaručuje dostupnost rádiového kmitočtu GSM 900 MHz a/nebo 1800 MHz pro poskytování komunikačních služeb v harmonizovaných technických a provozních podmínkách. Zajišťuje rovněž, aby nedocházelo k interferenci mobilních služeb na lodích se službami pozemními a aby uživatelé mobilních telefonů na pobřeží nebyli nedobrovolně připojeni na systémy na palubách plavidel.

Komise současně přijala doporučení pro země EU, aby liberalizovaly své režimy udílení licencí tak, aby operátor poskytující služby na palubách lodí, který získal povolení v jedné zemi, mohl tyto služby poskytovat v teritoriálních vodách jiných zemí EU, aniž by musel žádat o další licence.

Společně tato dvě opatření usnadní cestujícím a posádkám lodí zůstat ve spojení s rodinami a přáteli prostřednictvím svých mobilních telefonů i na moři. Průběžné spojení na moři za pomoci dálkových senzorů umožní také sledování přepravovaného zboží v reálném čase. Na dálku lze například sledovat teplotu a vlhkost v kontejneru, a kontrolovat tak kdykoli jakost zboží skladovaného na lodích.

Členské státy EU mají dvanáct měsíců na to, aby umožnily poskytování mobilních služeb na lodích v daných rádiových pásmech a upravily své vnitrostátní předpisy v souladu s uvedeným rozhodnutím. Měly by rovněž zajistit, aby spotřebitelé byli o možnostech a podmínkách užívání mobilních komunikačních služeb na lodích náležitě informováni.

Souvislosti

Mobilní komunikační služby na palubách plavidel (služby MCV) jsou telekomunikační služby přesahující hranice. Až dosud byly v Evropě dostupné pouze v omezeném rozsahu a obvykle za hranicemi teritoriálních vod členských států, v mezinárodních vodách.

Z technického hlediska jsou telefony cestujících na moři připojeny k buňkovým základnovým stanicím na lodích, které využívají rádiová pásma 900 MHz a 1800 MHz (často označovaných jako „kmitočtová pásma GSM“), a ty jsou zase přes satelit propojeny s pozemní centrální sítí, čímž je zajištěna komunikace s uživateli běžných mobilních telefonů v rámci všech telekomunikačních sítí.

Z komerčního hlediska jsou v rámci systémů MCV na lodích nabízeny služby ve stejném rozsahu (hlasové, textové) jako služby běžně poskytované pozemními sítěmi mobilních komunikací, ovšem za vyšší cenu (vzhledem k nezbytnému použití satelitu) a s nižší možností využívání služeb, jako jsou mobilní data.

Pro odvětví poskytující systémy a služby MCV bylo doposud největším problémem, že současné režimy regulace se v jednotlivých členských státech liší technickými a provozními podmínkami používání rádiového spektra i druhy licencí, zejména pokud jde o poskytování služeb MCV v teritoriálních vodách členských států.

Komise již v dubnu roku 2008 přijala soubor harmonizovaných pravidel (rozhodnutí a doporučení) o mobilních komunikačních službách v letadlech (IP/08/537), aby tak vyšla vstříc potřebám uživatelů mobilních telefonních služeb cestujícím na palubách letadel.

Další podrobnosti jsou uvedeny rovněž v MEMO/10/88.

Odkazy:

Rozhodnutí a doporučení Komise o mobilních komunikačních službách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mcv/index_en.htm


Side Bar