Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE EL

IP/10/309

V Bruselu dne 18. března 2010

Letecká doprava: Komise vyzývá Českou republiku a Řecko, aby zajistily provádění bezpečnostních prohlídek letadel, která používají jejich letiště

Evropská komise dnes zaslala České republice a Řecku odůvodněné stanovisko, protože neprovedly do vnitrostátního práva právní předpisy EU, které stanoví postupy pro bezpečnostní prohlídky letadel EU a třetích zemí používajících jejich letiště. Směrnice 2008/49/ES zavádí pro celou EU bezpečnostní normy pro prohlídky letadel, možná opatření týkající se letadel, jež nejsou bezpečná (včetně zákazu letu), a normy pro odbornou přípravu a kvalifikaci inspektorů. Řecko i Česká republika mají dva měsíce, aby požadavek Komise splnily.

Předpisy EU

Směrnice 2008/49/ES1 stanoví pro celou EU normy a postupy pro účinné uplatňování mezinárodních bezpečnostních norem jak letadly EU, tak letadly třetích zemí používajících letiště Společenství. Stanoví normy pro provádění prohlídek na odbavovací ploše (bezpečnostních prohlídek letadel prováděných zpravidla mezi lety, například zda jsou k dispozici dokumenty potřebné pro provoz, kontrola složení a kvalifikace posádky, kontrola přijatelného stavu letadla a jeho vybavení atd.). Směrnice kromě toho stanoví, že nejsou-li bezpečnostní podmínky splněny, mohou členské státy u letadel a/nebo provozovatelů, kteří vykazují bezpečnostní nedostatky, přijmout určitá opatření včetně zákazu letu. Dále harmonizuje směrnice předpisy pro odbornou přípravu a kvalifikaci personálu, který prohlídky provádí.

Členské státy měly směrnici 2008/49/ES provést do 20. října 2008, a následně oznámit Komisi vnitrostátní právní a správní předpisy přijaté k zajištění souladu s předpisy EU.

Důvod formální žádosti (odůvodněného stanoviska)

Řecko doposud Evropské komisi neoznámilo žádná vnitrostátní opatření k provedení směrnice. Česká republika oznámila jen částečná prováděcí opatření.

Praktické důsledky neprovedení směrnice

Neprovedení směrnice EU může znamenat riziko, že důležité bezpečnostní prohlídky nebudou plně v souladu s normami EU.

Další postup

Zaslání odůvodněného stanoviska je druhým krokem řízení o nesplnění povinnosti. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď od dotčených členských států, a to zpravidla do dvou měsíců, může přikročit ke třetímu kroku řízení o nesplnění povinnosti a podat oficiální stížnost Soudnímu dvoru Evropské unie.

Pro více informací :

MEMO/07/343

1 :

Směrnice 2008/49/ES ze dne 16. dubna 2008, kterou se mění směrnice 2004/36/ES o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství (Úř. věst. L 109, 19.4.2008, s. 17–26).


Side Bar