Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/2

Bruselj, 6. januarja 2010

Boljša preglednost in predvidljivost protimonopolnih postopkov

Za izboljšanje preglednosti in predvidljivosti protimonopolnih postopkov Komisije so generalni direktorat Komisije za konkurenco in pooblaščenci za zaslišanje na spletišču Europa pravkar objavili podrobna pojasnila o delovanju teh postopkov v praksi. Ta pojasnila so vključena v tri dokumente: najboljše prakse za protimonopolne postopke, najboljše prakse za predložitev ekonomskih dokazov (v postopkih v boju proti monopolom in v postopkih združitev) ter smernice o vlogi pooblaščencev za zaslišanje v okviru protimonopolnih postopkov. Družbe v preiskavi bodo lahko na podlagi teh dokumentov bolje razumele, kako bo potekala preiskava, kaj lahko pričakujejo od Komisije in kaj lahko Komisija pričakuje od njih. Komisija jih bo začela začasno uporabljati danes, zainteresirane strani pa so pozvane, da v osmih tednih predložijo pripombe, na podlagi katerih bo lahko Komisija uvedla morebitne spremembe.

Evropska komisarka za konkurenco Neelie Kroes je dejala: „Komisija je ustrezno izvajanje in pravičnost protimonopolnih postopkov vedno postavljala na prvo mesto. S temi tremi dokumenti sta družbam zagotovljeni dodatna zanesljivost in preglednost v okviru odnosov, ki jih imajo med potekom posamezne protimonopolne zadeve s Komisijo. Vse zainteresirane strani vljudno vabim, da predložijo pripombe, ki bi nam pomagale nadalje izboljšati naše prakse.“

Najboljše prakse v protimonopolnih postopkih

Bralec se lahko v dokumentu o najboljših praksah v protimonopolnih postopkih v celoti seznani s temi postopki, in sicer od načina, kako se Komisija odloči dati prednost posameznemu primeru, pa vse do morebitnega sprejetja odločitve.

S tem dokumentom naj bi postopki postali preglednejši, hkrati pa bi se zagotovila učinkovitost preiskav Komisije. Komisija bo spremenila pomembne vidike svojih postopkov, in sicer tako, da bo:

  • hitreje začenjala formalne postopke, tj. takoj po zaključku začetne faze ocene,

  • na ključnih stopnjah postopka strankam ponudila srečanja o trenutnem stanju,

  • razkrivala bistvene podatke, med drugim s predčasno možnostjo pritožbe, da bodo stranke lahko izrazile svoja stališča že v preiskovalni fazi,

  • javno objavljala začetek in zaključek postopkov, pa tudi kdaj je bilo poslano obvestilo o nasprotovanju,

  • dajala navodila o uporabi novega instrumenta za prevzem zavez v praksi.

Smernice o vlogi pooblaščencev za zaslišanje

Pooblaščenci za zaslišanje so neodvisni varuhi pravice do obrambe in drugih procesnih pravic družb, udeleženih v postopkih na področju konkurence. S temi smernicami naj bi njihova vloga postala preglednejša. Dokument določa različne naloge pooblaščencev za zaslišanje v skladu z njihovimi pooblastili, opisuje pa tudi, kako se običajno izvajajo. Družbam prav tako pojasnjuje, kako lahko kar najbolje uporabijo ustno zaslišanje. Družbam v preiskavah, pritožnikom in tretjim stranem pojasnjuje, v kateri fazi se lahko obrnejo na pooblaščence za zaslišanje, da bi postopek pravilno potekal. Smernice vsebujejo pojasnila o obveznostih pooblaščencev za zaslišanje na področju poročanja in njihovi svetovalni vlogi do komisarja za konkurenco, kolegija komisarjev in naslovnikov odločitev Komisije.

Najboljše prakse za predložitev ekonomskih dokazov

Ob upoštevanju vse večjega pomena ekonomskih vidikov v zapletenih primerih službe Komisije za konkurenco v okviru svojih preiskav pogosto predložijo zahtevke po informacijah o bistvenih ekonomskih podatkih (ki se na primer uporabljajo pri ekonometričnih analizah). Stranke prav tako pogosto na lastno pobudo predložijo trditve na podlagi zapletenih ekonomskih teorij. Za racionalizacijo predložitve takih ekonomskih dokazov so v tem dokumentu pojasnjena merila, ki jih morajo dokazi izpolnjevati. Opisuje tudi prakso skupin, ki so znotraj služb za konkurenco odgovorne za posamezne zadeve, in glavnega ekonomista pri stikih s strankami, ki sporočajo ekonomske dokaze.

Dokumenti o posvetovanjih so na voljo na:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html .

Pripombe pošljite najpozneje do 3. marca 2010 na naslov

COMP-Best-Practices@ec.europa.eu ali Hearing.Officer@ec.europa.eu .


Side Bar