Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/2

Bruxelles, 6 ianuarie 2010

Antitrust: o mai mare transparență și previzibilitate a procedurilor

Pentru a spori transparența și previzibilitatea procedurilor antitrust, Direcția Generală Concurență (DG Concurență) și consilierii-auditori au publicat de curând pe site-ul Europa explicații detaliate privind modul în care se derulează efectiv aceste proceduri ale Comisiei. Explicațiile sunt oferite în următoarele trei documente: „Cele mai bune practici privind procedurile antitrust”, „Cele mai bune practici privind comunicarea de date economice” (atât în cadrul procedurilor antitrust, cât și în cel al procedurilor privind concentrările economice) și „Orientări privind rolul consilierilor-auditori în contextul procedurilor antitrust”. Aceste documente vor permite societăților care fac obiectul unor proceduri de investigare să înțeleagă mai ușor atât modul în care se desfășoară aceste proceduri, cât și la ce se pot aștepta din partea Comisiei și ceea ce așteaptă Comisia din partea lor. Începând de astăzi, Comisia va aplica aceste documente cu titlu provizoriu, însă părțile interesate sunt invitate să prezinte observații cu privire la aceste documente în termen de 8 săptămâni, astfel încât Comisia să le modifice în funcție de observațiile primite.

Comisarul pentru concurență, dna Neelie Kroes, a declarat: „Comisia a acordat întotdeauna o prioritate sporită bunei derulări și echității procedurilor antitrust. Aceste trei documente conferă societăților o mai mare siguranță și transparență în relațiile pe care le au cu Comisia în cadrul investigării unui caz antitrust. Invit călduros toate părțile interesate să ne trimită observații privind modul în care ne putem îmbunătăți în continuare propriile proceduri.”

Cele mai bune practici privind procedurile antitrust

„Cele mai bune practici privind procedurile antitrust” oferă cititorului o imagine de ansamblu a tuturor procedurilor antitrust, de la modul în care Comisia decide să acorde sau nu prioritate unui anumit caz până la eventuala adoptare a unei decizii de căt re aceasta.

Acest document își propune să îmbunătățească procedurile prin sporirea transparenței, asigurând, în același timp, eficiența investigațiilor întreprinse de Comisie. Printre aspectele importante pe care Comisia le va avea în vedere atunci când își va modifica propriile proceduri se numără:

  • inițierea mai rapidă a procedurilor oficiale, imediat după încheierea fazei inițiale de evaluare;

  • posibilitatea de a organiza împreună cu părțile interesate reuniuni de analiză a situației în etape-cheie ale procedurilor;

  • divulgarea principalelor observații primite, inclusiv garantarea unui acces într-o etapă inițială a procedurii la plângerea depusă, astfel încât părțile să își poată prezenta observațiile în faza de investigare;

  • anunțarea publică a inițierii și a încheierii procedurilor, precum și a momentului în care a fost transmisă comunicarea privind obiecțiunile;

  • oferirea de orientări privind utilizarea practică a noului instrument al procedurilor de angajare.

Orientări privind consilierii-auditori

Consilierii-auditori sunt gardienii independenți ai dreptului de apărare și ai altor drepturi procedurale de care se bucură societățile implicate în procedurile din domeniul concurenței. Acest document are ca scop creșterea transparenței rolului pe care îl dețin aceștia. Pe lângă prezentarea diverselor sarcini pe care le îndeplinesc consilierii-auditori în virtutea mandatului pe care îl dețin, acest document descrie modul în care sunt îndeplinite, în general, aceste sarcini. Aceste orientări explică, de asemenea, modul în care societățile pot profita la maximum de o audiere orală. În plus, aceste orientări oferă societăților care fac obiectul unei investigații, reclamanților și altor părți terțe un manual care cuprinde informații privind momentul în care se pot adresa consilierilor-auditori, garantând astfel buna desfășurare a procedurilor. În final, acest document explică atât obligațiile consilierilor-auditori de a prezenta rapoarte comisarului pentru concurență, Colegiului comisarilor și destinatarilor deciziilor Comisiei, cât și rolul consultativ pe care îl au pe lângă aceștia.

Cele mai bune practici privind comunicarea de date economice

Având în vedere importanța tot mai mare a aspectelor economice în cazurile complexe, serviciile Comisiei responsabile cu concurența solicită de multe ori informații privind date economice esențiale (folosite, de exemplu, pentru analizele econometrice) în cadrul investigațiilor. De multe ori, părțile prezintă, din proprie inițiativă, argumente bazate pe teorii economice complexe. Pentru a eficientiza modul în care sunt comunicate aceste date economice, „Cele mai bune practici privind comunicarea de date economice” prezintă criteriile care trebuie îndeplinite în acest sens. Acest document explică, de asemenea, modul în care lucrează echipele din cadrul serviciilor de concurență responsabile de diferite cazuri și economistul-șef atunci când interacționează cu părțile care comunică date economice.

Aceste documente pot fi consultate la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html

Observațiile trebuie trimise până la cel târziu 3 martie 2010 la una dintre următoarele adrese: COMP-Best-Practices@ec.europa.eu sau Hearing.Officer@ec.europa.eu .


Side Bar