Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/2

Briuselis, 2010 m. sausio 6 d.

Antimonopolinė politika: skaidresnės ir lengviau nuspėjamos procedūros

Gerindami Komisijos antimonopolinių procedūrų skaidrumą ir nuspėjamumą Komisijos Konkurencijos generalinis direktoratas ir bylas nagrinėjantys pareigūnai interneto svetainėje „Europa“ ką tik paskelbė išsamius praktinio Europos Komisijos antimonopolinių procedūrų vykdymo paaiškinimus. Paaiškinimai išdėstyti trijuose dokumentuose: geriausios antimonopolinių procedūrų vykdymo patirties, geriausios ekonominių įrodymų teikimo patirties (tiek antimonopolinių, tiek susijungimų bylų) ir bylas nagrinėjančių pareigūnų vaidmens vykdant antimonopolines procedūras gairių. Naudodamosi šiais dokumentais tiriamos įmonės galės daugiau sužinoti apie tai, kaip bus vykdomas tyrimas, ko jos gali tikėtis iš Komisijos ir ko Komisija tikėsis iš jų. Komisija šiais dokumentais laikinai vadovausis jau nuo šiandien, tačiau ragina suinteresuotąsias šalis per 8 savaites pateikti pastabas dėl šių dokumentų, kad galėtų juos patiksli nti.

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė: „Komisija visada rūpinosi užtikrinti tinkamas ir sąžiningas antimonopolines procedūras. Šiais trimis dokumentais įmonėms užtikrinami aiškesni ir skaidresni jų ir Komisijos santykiai nagrinėjant antimonopolines bylas. Nuoširdžiai raginu visas suinteresuotąsias šalis teikti pasiūlymus, kaip dar pagerinti mūsų veiklą.“

Geriausia antimonopolinių procedūrų vykdymo patirtis

Geriausios antimonopolinių procedūrų vykdymo patirties dokumente išdėstytos visos antimonopolinės procedūros – pradedant nuo to, kaip Komisija nusprendžia, ar tam tikra byla yra prioritetinė, ir baigiant galimu sprendimo priėmimu.

Geriausios patirties dokumentu siekiama toliau gerinti procedūras didinant skaidrumą ir kartu užtikrinant Komisijos tyrimų veiksmingumą. Numatyti šie svarbūs daliniai procedūrų pakeitimai:

  • oficiali procedūra bus pradedama anksčiau – iš karto užbaigus pirminį vertinimo etapą;

  • šalims bus siūloma rengti posėdžius esamai padėčiai apsvarstyti svarbiausiais procedūros etapais;

  • bus leidžiama susipažinti su pagrindiniais dokumentais, įskaitant skundą, su kuriuo bus galima susipažinti iš anksto, kad šalys galėtų išreikšti savo nuomonę dar vykstant tyrimui;

  • bus viešai skelbdama procedūrų pradžia bei pabaiga ir prieštaravimų pareiškimo išsiuntimo data;

  • bus pateiktos praktinės naudojimosi įsipareigojimų procedūros priemone gairės.

Bylas nagrinėjančių pareigūnų gairės

Bylas nagrinėjantys pareigūnai – nepriklausomi su konkurencijos byla susijusių įmonių teisės į gynybą ir kitų procesinių teisių sergėtojai. Šiomis gairėmis siekiama bylas nagrinėjančių pareigūnų vaidmenį padaryti skaidresnį. Dokumente ne tik išdėstytos bylas nagrinėjančių pareigūnų įgaliojimuose nurodytos įvairios užduotys, bet ir nurodyta įprastinė jų vykdymo praktika. Be to, jame paaiškinta, kaip įmonės gali geriausiai pasinaudoti žodinio bylos nagrinėjimo galimybėmis. Jame taip pat tiriamoms bei skundus teikiančioms įmonėms ir trečiosioms šalims nurodyta, kokiais atvejais jos gali kreiptis į bylas nagrinėjančius pareigūnus, kad būtų užtikrintas tinkamas procesas. Galiausiai šiame dokumente nurodyti ataskaitų teikimo įsipareigojimai ir bylas nagrinėjančių pareigūnų vaidmuo konsultuojant už konkurenciją atsakingą Komisijos narį, Komisijos narių kolegiją ir Komisijos sprendimų adresatus.

Geriausia ekonominių įrodymų teikimo patirtis

Kadangi sudėtingose bylose ekonominiai rodikliai yra vis svarbesni, už konkurenciją atsakingas Komisijos departamentas tyrimo metu dažnai teikia prašymus pateikti ekonominių duomenų, pavyzdžiui, naudojamų atliekant ekonometrinę analizę. Be to, remdamosi sudėtingomis ekonominėmis teorijomis šalys dažnai pateikia argumentus savo iniciatyva. Kad būtų paprasčiau teikti tokius ekonominius įrodymus, geriausios ekonominių įrodymų teikimo patirties dokumente nurodyti kriterijai, kuriuos teikiami duomenys turėtų atitikti. Jame taip pat aprašyta už konkurenciją atsakingo departamento bylą nagrinėjančių ekspertų bei vyriausiojo ekonomisto ir ekonominius duomenis teikiančių šalių bendradarbiavimo patirtis.

Konsultacijų dokumentai pateikti:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html .

Pastabas reikėtų išsiųsti ne vėliau kaip 2010 m. kovo 3 d. adresu

COMP-Best-Practices@ec.europa.eu arba Hearing.Officer@ec.europa.eu .


Side Bar