Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/2

Brüsszel, 2010. január 6.

Trösztellenes politika: átláthatóbb és előrejelezhetőbb eljárások

A Versenypolitikai Főigazgatóság (DG COMP) és a meghallgató tisztviselők nemrég az Európai Bizottság antitröszt-eljárásainak gyakorlati működésére vonatkozó részletes magyarázatot tettek közzé az Europa-honlapon ezen eljárások átláthatóságának és előrejelezhetőségének javítása érdekében. A magyarázatokat három dokumentum foglalja magában: az antitröszt-eljárások bevált módszerei, a gazdasági bizonyítékok benyújtásának bevált módszerei (mind az antitröszt-, mind az összefonódás-ellenőrzési eljárások esetében), valamint a meghallgató tisztviselő antitröszt-eljárásokban játszott szerepéről szóló útmutató. E dokumentumok révén azon vállalkozások számára, amelyekkel szemben vizsgálat folyik, érthetőbbé válik az eljárás folyamata, az, hogy mire számíthatnak a Bizottság részéről, valamint az, hogy a Bizottság mit vár el tőlük. A Bizottság a mai naptól ideiglenes jelleggel alkalmazza a dokumentumokat, felkéri azonban a z érdekelt feleket, hogy nyolc héten belül tegyék meg észrevételeiket, hogy megjegyzéseik fényében adott esetben módosíthassa a dokumentumokat.

Neelie Kroes versenypolitikai biztos a következőket nyilatkozta: „A Bizottság következetesen nagy hangsúlyt helyezett az antitröszt-eljárások tisztességes voltára és megfelelő kezelésére. E három dokumentum nagyobb fokú bizonyosságot és átláthatóságot biztosít a vállalkozások számára az antitröszt-eljárás kapcsán a Bizottsággal fennálló kapcsolatukat illetően. Tiszt elettel felkérek minden érdekelt felet, juttassák el hozzánk észrevételeiket, hogyan tökéletesíthetnénk tovább gyakorlatunkat.”

Az antitröszt-eljárások bevált módszerei

Az antitröszt-eljárások bevált módszerei A-tól Z-ig végigvezeti az olvasót az antitröszt-eljárásokon, attól kezdve, hogy hogyan határoz a Bizottság arról, kiemelten kezeljen-e egy ügyet, egészen a határozat esetleges elfogadásáig.

A bevált gyakorlatok gyűjteményének célja az eljárások további tökéletesítése átláthatóságuk fokozása révén, valamint ezzel egyidejűleg a Bizottság vizsgálatai hatékonyságának biztosítása. A főbb területek, amelyeken a Bizottság módosítja eljárásait, az al ábbiak:

  • a hivatalos eljárás korábbi, közvetlenül az elsődleges értékelési szakasz lezárását követő megindítása

  • az eljárás kulcsfontosságú szakaszaiban állapotfelmérő találkozók lehetőségének biztosítása az érintett felek részére

  • a főbb benyújtott anyagok n yilvánosságra hozatala – ide értve a panaszosnak biztosított korai betekintést – annak érdekében, hogy az érintett felek már a vizsgálati szakaszban kifejthessék álláspontjukat

  • az eljárások megindításának és lezárásának, valamint annak nyilvános bejelentése, hogy mikor került megküldésre a kifogásközlés

  • útmutatás nyújtása arra vonatkozóan, hogy hogyan használják a gyakorlatban az új eszközt, a kötelezettségvállalási eljárást.

A meghallgató tisztviselő szerepéről szóló útmutató

A meghallgató tisztviselők a versenyjogi eljárásokban érintett vállalkozások védelemhez való és egyéb eljárási jogainak független őrei. Az útmutató célja a meghallgató tisztviselők szerepének átláthatóbbá tétele. A dokumentum nemcsak a meghallgató tisztviselők különböző, megbízatásukban rögzített feladatait mutatja be, hanem azok szokásos végrehajtási módját is leírja. Emellett azt is bemutatja, hogyan aknázhatják ki legjobban a vállalkozások a szóbeli meghallgatás intézményét. Útmutatást nyújt továbbá a vizsgálat tárgyát képező vállalkozások, a panaszosok és más harmadik felek számára a tekintetben, hogy mikor fordulhatnak a meghallgató tisztviselőhöz az eljárás megfelelő voltának biztosítása érdekében. Végül az útmutató tájékoztatást nyújt a meghallgató tisztviselőknek a versenypolitikai biztos, a biztosok testülete és a bizottsági határozatok címzettjei felé betöltött tanácsadó szerepéről.

A gazdasági bizonyítékok benyújtásának bevált módszerei

Tekintettel a gazdaság összetett ügyekben betöltött növekvő jelentőségére, a Bizottság versenypolitikai részlege vizsgálatai során gyakran kér be lényeges (például ökonometriai elemzések során használt) gazdasági adatokat. Az érintett felek saját kezdeményezésre is gyakran nyújtanak be komplex gazdasági elméleteken alapuló érveket. E gazdasági bizonyítékok benyújtásának ésszerűsítése érdekében a gazdasági bizonyítékok benyújtásának bevált módszereiről szóló dokumentum rögzíti azokat a kritériumokat, amelyeknek teljesülniük kell a bizonyítékok benyújtása során. Emellett bemutatja a versenypolitikai részleg munkacsoportjai és a vezető közgazdász által a gazdasági bizonyítékot benyújtó felekkel való kapcsolattartás során követett gyakorlatot.

A konzultációs dokumentumok az alábbi internet-címen érhetők el:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html

Az észrevételeket legkésőbb 2010. március 3-ig kérjük megküldeni a

COMP-Best-Practices@ec.europa.eu vagy a Hearing.Officer@ec.europa.eu címre.


Side Bar