Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/291

Bruselj, 17. marca 2010

Evropska komisija bo okrepila sistem EU za varstvo temeljnih pravic

Komisija je danes predlagala pogajalske smernice za pristop Unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP). Lizbonska pogodba zagotavlja pravno podlago za pristop EU k EKČP, ki je najpomembnejši pravni akt varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Evropi. Pristop EU h Konvenciji bo še okrepil sistem EU za varstvo temeljnih pravic.

„Pristop k EKČP ima politični, pravni in simbolični pomen,“ je dejal predsednik Komisije José Manuel Barroso. „Pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah bo vzpostavil skladen sistem varstva temeljnih pravic na celini. Dopolnil bo raven varstva, ki jo je uvedla Lizbonska pogodba s pravno zavezujočo Listino o temeljnih pravicah.“

Pristop EU k EKČP bo uvedel dodatni sodni nadzor na področju varstva temeljnih pravic v EU. Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu bo postalo pristojno za presojo skladnosti pravnih aktov institucij, organov in agencij EU, tudi sodb Sodišča Evropske unije, z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Pristop bo posameznikom omogočil nove možnosti sodnega varstva. Potem ko bodo izčrpali vsa domača pravna sredstva, bodo lahko pri Evropskem sodišču za človekove pravice vložili pritožbo zaradi kršitve temeljnih pravic s strani EU. Pristop bo tudi:

  • pomagal razviti skupno kulturo temeljnih pravic v EU,

  • okrepil verodostojnost sistema EU za človekove pravice in zunanje politike EU,

  • dokazal, da EU podpira strasbourški sistem varstva temeljnih pravic,

  • zagotovil, da se sodna praksa Sodišča Evropske unije in sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice skladno razvijata.

Ozadje

Začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe dne 1. decembra 2009 je omogočil pristop k EKČP. Pravna podlaga za pristop je člen 6(2) Lizbonske pogodbe. EU bi postala 48. pogodbenica Konvencije, ne da bi postala članica Sveta Evrope. Vseh 47 članic Sveta Evrope, vključno z državami članicami EU, je ratificiralo Konvencijo. S Konvencijo je bilo ustanovljeno Evropsko sodišče za človekove pravice, ki zagotavlja, da države članice spoštujejo načela varstva človekovih pravic.

Dodatne informacije: MEMO/10/84


Side Bar