Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/291

Bruxelles, 17 martie 2010

Comisia Europeană acționează în vederea consolidării sistemului Uniunii Europene de protecție a drepturilor fundamentale

Comisia a propus astăzi directivele de negociere în vederea aderării Uniunii la Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Tratatul de la Lisabona conține temeiul juridic pentru aderarea UE la CEDO, care reprezintă cel mai important instrument de protecție a drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Europa. Aderarea UE la Convenție va consolida și mai mult sistemul UE de protecție a drepturilor fundamentale.

Aderarea la CEDO are o importanță politică, juridică și simbolică”, a afirmat președintele José Manuel Barroso. Aderarea UE la Convenția Europeană a Drepturilor Omului va pune la dispoziție un sistem coerent de protecție a drepturilor fundamentale pe întregul continent și va completa nivelul de protecție instituit de Tratatul de la Lisabona prin Carta drepturilor fundamentale, care are forță juridică obligatorie.”

Aderarea UE la CEDO va introduce un control judiciar suplimentar în domeniul protecției drepturilor fundamentale în cadrul UE. Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg va dobândi astfel competența de a exercita un control judiciar asupra actelor instituțiilor, organismelor și agențiilor UE, inclusiv asupra hotărârilor Curții Europene de Justiție, în privința respectării Convenției Europene a Drepturilor Omului. De asemenea, aderarea va pune la dispoziția persoanelor o nouă posibilitate de reparare a prejudiciilor suferite. Acestea vor putea – după epuizarea căilor de atac disponibile în dreptul intern – să depună la Curtea Europeană a Drepturilor Omului plângeri având ca obiect încălcarea drepturilor omului de către UE. De asemenea, aderarea:

  • va contribui la dezvoltarea unei culturi comune a drepturilor omului la nivelul UE;

  • va spori credibilitatea sistemului UE de protecție a drepturilor omului și a politicii externe a UE;

  • va demonstra că UE acordă importanță sistemului de la Strasbourg de protecție a drepturilor fundamentale;

  • va asigura o dezvoltare armonioasă a jurisprudenței Curții Europene de Justiție și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Context

Aderarea a devenit posibilă prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009. Articolul 6 alineatul (2) din Tratatul de la Lisabona constituie, în dreptul UE, temeiul juridic pentru aderare. UE ar deveni astfel cea de a 48-a parte contractantă la Convenție, fără a deveni membră a Consiliului Europei. Toți cei 47 de membri ai Consiliului Europei, inclusiv toate statele membre ale UE, au ratificat Convenția prin care a fost înființată Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru a veghea la respectarea de către membri a principiilor drepturilor omului.

Pentru informații suplimentare: MEMO/10/84


Side Bar