Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/291

Brüsszel, 2010. március 17.

A Bizottság fellép az EU alapjogvédelmi rendszerének megerősítése érdekében

Az Európai Bizottság a mai napon előterjesztette azokat az irányelveket, amelyeket az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez való csatlakozási tárgyalásai során követ majd az EU. Az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmének legfontosabb európai eszközét jelentő egyezményhez való csatlakozás jogi alapját a Lisszaboni Szerződés teremtette meg. Az egyezményhez való csatlakozással tovább erősödik az EU alapjogvédelmi rendszere.

A csatlakozásnak politikai, jogi és szimbolikus jelentősége van” – jelentette ki José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke. Az emberi jogok európai egyezményéhez való uniós csatlakozással az egész kontinensre kiterjedő, egységes alapjogvédelmi rendszer jön létre. Ez kiegészíti a Lisszaboni Szerződés által a jogilag kötelező Alapjogi Chartán keresztül biztosított védelmet.

Az EU csatlakozása az emberi jogok európai egyezményéhez az alapjogok védelmét biztosító újabb jogi kontrollmechanizmust vezet be az Unióban. A csatlakozás nyomán a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága vizsgálhatja majd, hogy az uniós intézmények, testületek és ügynökségek aktusai, így például az Európai Bíróság ítéletei, tiszteletben tartják‑e az emberi jogok európai egyezményét. A csatlakozás emellett új jogorvoslati lehetőségét jelent az állampolgárok számára, akik – miután hazai jogorvoslati lehetőségeiket kimerítették – a jövőben az Emberi Jogok Bíróságához fordulhatnak az EU alapjogsértéseit érintő panaszaikkal. A csatlakozás továbbá:

  • elősegíti a közös alapjogi kultúra kialakulását az EU-ban;

  • hitelesebbé teszi az EU emberjogi rendszerét és külpolitikáját;

  • jelzi az EU elkötelezettségét az alapjogvédelem strasbourgi rendszere mellett;

  • biztosítja, hogy az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlata egymással összhangban fejlődjön.

Előzmények

A csatlakozást a 2009. december 1‑jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés tette lehetővé. A csatlakozás jogi alapját a Szerződés 6. cikkének (2) bekezdése biztosítja. Az EU 48. szerződő félként csatlakozik az egyezményhez, anélkül azonban, hogy az Európa Tanács tagjává válna. Az Európa Tanács 47 tagjának mindegyike, köztük az EU valamennyi tagállama ratifikálta az egyezményt. Az egyezmény hozta létre az Emberi Jogok Európai Bíróságát, amely az emberi jogok elveinek betartását biztosítja a tagállamokban.

További információk: MEMO/10/84


Side Bar