Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/291

Bryssel 17. maaliskuuta 2010

Euroopan komissio vahvistaa perusoikeuksien suojelua EU:ssa

Komissio on tänään esittänyt neuvotteluohjeet, joiden pohjalta neuvotellaan unionin liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Lissabonin sopimuksen voimaantulo loi oikeusperustan, jonka nojalla EU voi liittyä tähän ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn tärkeimpään eurooppalaiseen yleissopimukseen. Unionin liittyminen yleissopimukseen vahvistaa entisestään perusoikeuksien suojelua EU:ssa.

EU:n liittyminen ihmisoikeussopimukseen on tärkeää sekä poliittisesti, oikeudellisesti että symbolisesti, komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi. ”EU:n liittymisen myötä Eurooppaan muodostuu perusoikeuksien suojelua koskeva johdonmukainen järjestelmä. Se vahvistaa entisestään perusoikeuksien suojelua, josta tuli oikeudellisesti sitova velvoite, kun EU:n perusoikeuskirja sisällytettiin perussopimuksiin Lissabonin sopimuksella.

EU:n liittyminen ihmisoikeussopimukseen tuo perusoikeuksien suojeluun EU:ssa uuden oikeudellisen valvontamekanismin. Strasbourgissa toimiva Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) saa toimivallan tarkastella EU:n toimielinten, elinten ja virastojen antamia säädöksiä sekä Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioita siltä kannalta, ovatko ne Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisia. Liittyminen tuo myös yksityishenkilöille uuden oikeussuojakeinon, sillä he voivat – kaikki kotimaiset oikeussuojakeinot käytettyään – nostaa EIT:ssä kanteen EU:ta vastaan perusoikeuksien loukkaamisesta. Lisäksi liittyminen

  • edistää perusoikeuksia koskevan yhteisen kulttuurin luomista EU:ssa

  • vahvistaa EU:n ihmisoikeusjärjestelmän ja EU:n ulkopolitiikan uskottavuutta

  • osoittaa, että EU haluaa tukea perusoikeuksien suojelua koskevaa EIT:n järjestelmää

  • takaa, että Euroopan unionin tuomioistuimen ja EIT:n oikeuskäytännöt kehittyvät yhdenmukaisesti.

Tausta

EU:n liittyminen ihmisoikeussopimukseen tuli mahdolliseksi Lissabonin sopimuksen tullessa voimaan 1. joulukuuta 2009, jolloin EU sai liittymiselle oikeusperustan (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohta). EU:sta tulee yleissopimuksen 48. sopimuspuoli, mutta se ei liity Euroopan neuvostoon. Kaikki Euroopan neuvoston 47 jäsentä, EU:n jäsenvaltiot mukaan lukien, ovat ratifioineet ihmisoikeussopimuksen. Ihmisoikeussopimuksella perustetun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tehtävänä on valvoa ihmisoikeusperiaatteiden noudattamista sopimusvaltioissa.

Lisätietoja: MEMO/10/84


Side Bar