Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/291

Bruxelles, den 17. marts 2010

Kommissionen sikrer en bedre beskyttelse af de grundlæggende rettigheder i EU

Kommissionen har i dag fremlagt forslag til forhandlingsdirektiver med henblik på EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettigheds­konvention. Med Lissabon-traktaten som retsgrundlag kan EU nu tiltræde den europæiske menneskerettighedskonvention; denne konvention er den vigtigste retsakt for beskyttelse af menneske- og frihedsrettighederne i Europa. EU's tiltrædelse af konventionen betyder en yderligere styrkelse af EU's system for beskyttelse af de grundlæggende rettigheder.

Kommissionens formand José Manuel Barroso udtalte følgende: "EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention har stor politisk, retlig og symbolsk betydning. Hermed etableres der nemlig et fælles system for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder for hele kontinentet. Ordningen kompletterer det beskyttelsesniveau, der blev etableret ved Lissabon-traktaten med det retligt bindende charter om grundlæggende rettigheder".

Med tiltrædelsen indføres der en yderligere domstolskontrol i beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder i EU, idet Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg nu får kompetence til at tage stilling til, hvorvidt EU-institutioners, ‑organers og ‑agenturers handlinger og retsakter samt EU-Domstolens domme opfylder kravene i den europæiske menneskerettighedskonvention. Tiltrædelsen betyder også, at EU-borgerne får adgang til flere retsmidler, idet de - efter at have udtømt landets egne retsmidler - kan indklage krænkelser af de grundlæggende rettigheder for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Tiltrædelsen vil også:

  • hjælpe med til at skabe en fælles EU-kultur for de grundlæggende rettigheder

  • styrke tilliden til EU's menneskerettighedssystem og EU's udenrigspolitik

  • vise, at EU giver sin fulde opbakning til Strasbourgs system for beskyttelse af de grundlæggende rettigheder

  • sikre, at Den Europæiske Domstols og Menneskerettighedsdomstolens retspraksis udvikler sig i harmoni med hinanden.

Baggrund

Med Lissabon-traktatens ikrafttræden den 1. december 2009 fik EU mulighed for at tiltræde menneskerettighedskonventionen. Retsgrundlaget herfor er traktatens artikel 6, stk. 2. Det forventes, at EU bliver den 48. kontraherende part i konventionen; EU bliver ikke medlem af Europarådet. Alle 47 medlemmer af Europarådet - der inkluderer samtlige EU-medlemslande - har ratificeret konventionen. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der håndhæver medlemsstaternes overholdelse af menneskerettighedsprincipperne, er etableret ved konventionen.

Yderligere oplysninger: MEMO/10/84


Side Bar