Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/291

Брюксел, 17 март 2010 г.

Европейската комисия предприема действия за укрепване на системата за защита на основните права в ЕС

Днес Комисията предложи указания за водене на преговори за присъединяването на Съюза към Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Договорът от Лисабон предоставя правното основание, за да може ЕС да се присъедини към конвенцията, която е най-важният инструмент за защита на правата на човека и основните свободи в Европа. Присъединяването на ЕС към конвенцията ще укрепи допълнително системата на ЕС за защита на основните права.

Присъединяването към ЕКПЧ има политическо, правно и символично значение“, заяви председателят Жозе Мануел Барозу. Присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека ще осигури една съгласувана система за защита на основните права в целия континент. Това ще допълни защитата, въведена с Договора от Лисабон чрез правно обвързващата Харта за основните права.“

С присъединяването на ЕС към ЕКПЧ ще бъде въведен допълнителен съдебен контрол в областта на защитата на основните права в ЕС. Европейският съд за правата на човека в Страсбург ще стане компетентен да разглежда нормативни актове на европейските институции, органи и агенции, включително решения на Европейския съд, за това дали са съобразени с Европейската конвенция за правата на човека. Присъединяването ще предостави и нова възможност за защитни мерки за физическите лица. След като са изчерпали защитните мерки на националното право, те ще могат да подават жалби относно нарушаването на основните права от ЕС пред Европейския съд за правата на човека. Освен това присъединяването:

  • ще спомогне за изграждането на обща култура на основните права в ЕС.

  • ще засили доверието в системата на ЕС за защита на правата на човека и във външната политика на ЕС.

  • ще покаже, че ЕС подкрепя страсбургската система за защита на основните права.

  • ще гарантира хармоничното развитие на съдебната практика на Европейския съд и на Европейския съд за правата на човека.

Контекст

Присъединяването стана възможно с влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Член 6, параграф 2 от Договора от Лисабон осигурява правното основание в правото на ЕС за присъединяването. ЕС ще стане 48-та договаряща се страна по конвенцията, без да бъде член на Съвета на Европа. 47-те члена на Съвета на Европа, включително държавите-членки на ЕС, са ратифицирали конвенцията.

С конвенцията е създаден Европейският съд за правата на човека, което засилва подкрепата на държавите-членки за принципите в областта на правата на човека.

За повече информация: MEMO/10/84


Side Bar