Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/287

Brüssel, 17. märts 2010

Banaanikaubandus: komisjon esitab abipaketi AKV riikide konkurentsivõime parandamiseks

Komisjon kiitis täna heaks 190 miljoni euro suuruse abipaketi, millega hakatakse toetama Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide banaanieksportijaid. Kõnealune ettepanek on osa ajaloolise tähtsusega Genfi banaanikaubanduslepingust. EL sõlmis nimetatud lepingu Ladina-Ameerika riikide ja USAga 2009. aasta detsembris ning sellega lõpetati 15 aastat kestnud banaanikaubandust käsitlenud vaidlused. Lepinguga alandati ka tollitariifi, mida EL kohaldab Ladina-Ameerika riikidest imporditud banaanide suhtes. Täna heaks kiidetud meetmete eesmärk on toetada AKV riikide banaanieksportijaid uue kaubanduskeskkonnaga kohanemisel, seejuures võetakse arvesse iga riigi eripärasid. Meetmed keskenduvad kolmele eesmärgile: banaanisektori konkurentsivõime parandamine, majanduse mitmekesistamine ning laiemate sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnamõjudega tegelemine.

Euroopa Komisjoni arenguvolinik Andris Piebalgsi sõnul aitavad kõnealused meetmed AKV riikidel kohaneda banaanikaubanduse uue olukorraga. Volinik Piebalgs ütles: „Komisjon on võtnud kohustuse toetada AKV riike nende tõhusal integreerumisel maailmamajandusse vastavalt rahvusvahelistele kaubanduseeskirjadele. Abipaketiga viime me oma lubaduse täide.”

Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Karel De Gucht märkis, et Genfi banaanilepinguga saavutati kõigi osaliste jaoks kõige parem lahendus. Volinik De Gucht tõdes: „Lepinguga tagatakse AKV tootjatele sooduspääs ELi turule. Samuti lahendatakse lepinguga pikaajalised kaubandusvaidlused ning luuakse banaanisektoris võimalike investorite jaoks vajalik stabiilsus.” Ka volinik De Guchti arvates täidab komisjon kõnealuste meetmetega oma lubaduse anda banaane eksportivatele AKV riikidele uue olukorraga kohanemiseks märkimisväärset rahalist abi.

ELi jätkuv toetus Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide banaanitootjatele

2009. aasta detsembris lubas EL hakata järk-järgult alandama Ladina-Ameerikast eksporditavate banaanide suhtes kohaldatavat imporditariifi 176 eurolt tonni kohta 114 euroni tonni kohta. USA lubas vastusena omalt poolt lõpetada WTOs arutlusel oleva vaidluse ELiga. Nende kahe lepinguga viidi lõpule aastaid kestnud keerulised läbirääkimised. Samal ajal nõustus komisjon heaks kiitma 190 miljoni euro suuruse abipaketi, millega hakatakse toetama AKV riikide banaanieksportijaid. Täna esitatud ettepanek hõlmab kümmet banaane eksportivat AKV riiki: Belize, Kamerun, Côte d'Ivoire, Dominica, Dominikaani Vabariik, Ghana, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinid ning Suriname. Ettepaneku kohaselt tulevad vahendid ühenduse eelarvest. Ajavahemikus 2010–2013 eraldatakse lisaks Euroopa Arengufondi arenguabile banaanisektori kaasnevate meetmete raames täiendavalt 190 miljonit eurot.

Rahaliselt toetatakse:

  • investeeringuid konkurentsivõime parandamisse;

  • majanduse mitmekesistamist;

  • laiemaid sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnameetmeid

Abisaavate riikide kohanemine sõltub banaanisektori tähtsusest vastavas riigis ja riikide kohanemisvõimest. Täiendavate jõupingutuste korral säilitavad mõned riigid oma konkurentsivõime, kuid teised peavad leidma muid lahendusi. Võetavad meetmed on riigipõhised. AKV riigid kooskõlastavad ELiga nende väljavalimise ja ettevalmistamise laiaulatuslike põllumajandus- ja arengustrateegiate raames.

Lisaks sellele on banaane eksportivatel AKV riikidel tänu eraldi majanduspartnerluslepingutele jätkuvalt tolli- ja kvoodivaba juurdepääs ELi turule. Komisjon esitab nüüd oma ettepaneku Euroopa Liidu Nõukogule ja Euroopa Parlamendile, kelle pädevuses on teha lõplik otsus.

Teatise ja määruse ettepaneku kogutekst:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Vt ka

IP/09/1938; MEMO/09/557


Side Bar