Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/284

Brüsszel, 2010. március 16.

Az Európai Bizottság 346,5 millió eurónyi KAP-kiadást fizettet vissza a tagállamokkal

A tagállamoknak összesen 346,5 millió eurónyi szabálytalanul felhasznált agrártámogatást kell visszafizetniük az elszámolások megfelelőségét ellenőrző vizsgálatokkal kapcsolatban hozott bizottsági határozat értelmében. A pénzt azért kell visszajuttatni a közösségi költségvetésbe, mert felhasználása során nem tartották be az uniós előírásokat, vagy nem voltak megfelelőek a mezőgazdasági kiadások ellenőrzésére szolgáló eljárások. A közös agrárpolitika (KAP) keretébe tartozó kifizetések folyósításáért és ellenőrzéséért a tagállamok felelősek, és a Bizottság feladata meggyőződni arról, hogy a tagállamok szabályosan használták fel a támogatást.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos, Dacian Cioloș a következőket fűzte a bizottsági határozathoz: „A számlaelszámolási eljárás fontos eszköz ahhoz, hogy garantálhassuk: a tagállamok megfelelően ellenőrzik az adófizetők pénzének felhasználását.”

A főbb pénzügyi korrekciók

A határozat értelmében Belgium, Bulgária, Ciprus, Dánia, Észtország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Nagy-Britannia, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia és Svédország köteles visszatéríteni támogatási összegeket. A legjelentősebb egyedi korrekciók a következők:

  • Spanyolország 47,5 millió eurót fizet vissza a gyümölcs-és zöldségágazatban felmerült nem támogatható költségek finanszírozása és az ellenőrzés hiányosságai következtében;

  • Lengyelország 92 millió eurót fizet vissza a terület-alapú támogatások kapcsán 2006-ban és 2007-ben elkövetett különböző szabálytalanságok miatt;

  • Görögország 105,5 millió eurót fizet vissza a gyapottámogatással kapcsolatos hiányos ellenőrzések, és 18,5 millió eurót az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer súlyos és tartósan fennálló hiányosságai következtében;

  • az Egyesült Királyság 14,2 millió eurót fizet vissza a közvetlen kifizetések határidejének be nem tartása miatt;

  • Hollandia 10,4 millió eurót fizet vissza az export-visszatérítési rendszer kapcsán végzett kicserélési ellenőrzések elégtelen száma következtében.

Az éves számlaelszámolási rendszer működésével kapcsolatos további részletek a MEMO/06/178 számú dokumentumban és a mezőgazdasági költségvetés helyes kezeléséről szóló tájékoztatóban találhatók az alábbi címen:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Az egyedi korrekciókat a mellékelt táblázatok tagállamonkénti és ágazatonkénti bontásban ismertetik (I. és II. melléklet).

I. melléklet

Az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása

32. határozat: Korrekciók tagállamonként

Az ágazat megnevezése és a korrekció oka

Összeg EUR-ban

Belgium

Pénzügyi ellenőrzés – a pénzügyi felső határok túllépése

0,001

Bulgária

Pénzügyi ellenőrzés – a fizetési határidők be nem tartása

0,011

Ciprus

Közvetlen kifizetések – a helyszíni ellenőrzések alacsony színvonala és nem megfelelő időzítése, elégtelen ellenőrzési környezet

0,757

Németország

Közvetlen kifizetések – a csökkentések és kizárások helytelen alkalmazása

6,713

Pénzügyi ellenőrzés – a fizetési határidők be nem tartása

0,037

Dánia

Kölcsönös megfeleltetés – a kulcsfontosságú és a másodlagos ellenőrzések nem megfelelő mennyisége és minősége

4,360

Állattartási támogatások – nem megfelelő számú helyszíni ellenőrzés és az anyatehén meghatározásának figyelmen kívül hagyása

1,589

Észtország

Pénzügyi ellenőrzés – a pénzügyi felső határok túllépése

0,030

Spanyolország

Behajthatatlan követelések

0,012

Kölcsönös megfeleltetés – a kulcsfontosságú és a másodlagos ellenőrzések nem megfelelő mennyisége és minősége

2,245

Pénzügyi ellenőrzés – a fizetési határidők be nem tartása, a pénzügyi felső határok túllépése, nem támogatható kiadások, tejilleték, valamint a kölcsönös megfeleltetés alapján visszatérítendő összegek visszafizetésének elmaradása

4,735

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok: a csomagolás környezetgazdálkodási vonatkozásaival kapcsolatos nem támogatható költségek

35,987

Gyümölcs- és zöldségágazat – termelői csoportok: a csomagolás környezetgazdálkodási vonatkozásaival kapcsolatos nem támogatható költségek és a termelői csoportok elismerését szolgáló ellenőrzésekkel kapcsolatos hiányosságok

11,475

Kendertermelési támogatás – visszafizetés a Bíróság T-259/05. sz. ügyben hozott ítélete alapján

-5,287

Finnország

Pénzügyi ellenőrzés – a pénzügyi felső határok túllépése.

0,002

Franciaország

Számlaelszámolás – adósságkezelési hiányosságok, a felső határok túllépése, legvalószínűbb hiba, szisztematikus hiba

1,028

Szárított takarmány – a minták nem elegendő száma és vizsgálatuk alacsony minősége

3,045

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok: a csomagolás környezetgazdálkodási vonatkozásaival kapcsolatos nem támogatható költségek, túl magas személyzeti költségek

6,859

Állattartási támogatások – hiányos ellenőrzési környezet, az állomány tekintetében az anyatehén meghatározásának be nem tartása

8,575

Nagy–Britannia

Közvetlen kifizetések – a csökkentések és kizárások helytelen alkalmazása

0,019

Pénzügyi ellenőrzés – a pénzügyi felső határok túllépése.

0,263

Pénzügyi ellenőrzés – a fizetési határidők be nem tartása.

14,181

Vidékfejlesztés – az alapvető ellenőrzésekkel és az adminisztratív ellenőrzésekkel kapcsolatos hiányosságok, az ERDP előírásainak be nem tartása

3,648

Görögország

Élelmiszersegély a Közösségben – a késedelmes kivonásokból és a késedelmes elosztásból eredően nem támogatható költségek

8,331

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok: a forgalomba hozható termékek értékének hibás meghatározása

0,315

Gyapot – hiányos ellenőrzési rendszer, a területalapú és a környezetvédelmi intézkedések ellenőrzésével kapcsolatos hiányosságok, a rendelet által megengedett termelési mennyiségek túllépése

105,453

Vidékfejlesztés – az IIER tartós hiányosságai, az ellenőrzési jelentésekkel kapcsolatos hiányosságok, a helyszíni ellenőrzések késedelmes teljesítése

18,524

Olívaolaj – visszafizetés a Bíróság T-243/05. sz. ügyben hozott ítélete alapján

-0,200

Magyarország

Pénzügyi ellenőrzés – nem támogatható kiadások

0,006

Pénzügyi ellenőrzés – a pénzügyi felső határok túllépése

-0,022

Vidékfejlesztés – visszafizetés kétszeres korrekció miatt

-0,156

Írország

Tejtámogatás – késedelmes kérelem-benyújtás

0,367

Pénzügyi ellenőrzés – a fizetési határidők be nem tartása

0,153

Olaszország

Pénzügyi ellenőrzés – fizetési határidők, nem támogatható kiadások

0,009

Pénzügyi ellenőrzés – a fizetési határidők be nem tartása

1,878

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok: nem támogatható kiadások

0,019

Luxemburg

Pénzügyi ellenőrzés – a pénzügyi felső határok túllépése

0,001

Állattartási támogatás – a birtokontartási időszakra vonatkozó adminisztratív ellenőrzések hiánya, szankciók hibás kiszámítása

0,363

Hollandia

Számlaelszámolás – a vizsgált populációval kapcsolatos hibák

0,931

Export-visszatérítések – az elvégzett kicserélési ellenőrzések nem megfelelő száma

10,408

Pénzügyi ellenőrzés – a felső határok túllépése és nem támogatható kiadások

0,093

Állattartási támogatások – az állomány-nyilvántartás vezetésével és az igazoló dokumentumokkal kapcsolatos hiányosságok

6,794

Lengyelország

Közvetlen kifizetések – a parcellaazonosító rendszer nem teljes körű vektorizálása, nem támogatható területek elfogadása és bevonása a kifizetésbe, túl kevés helyszíni ellenőrzés azokban a régiókban, ahol a hibaarány magas, a szándékos meg nem felelésre vonatkozó rendelkezések hibás alkalmazása

91,988

Portugália

Közvetlen kifizetések – visszafizetés a Bíróság T-50/07. sz. ügyben hozott ítélete alapján

-1,984

Kendertermelési támogatás – visszafizetés a Bíróság T-183/06. sz. ügyben hozott ítélete alapján

-3,135

Svédország

Pénzügyi ellenőrzés – a fizetési határidők be nem tartása

0,036

Kölcsönös megfeleltetés – a kulcsfontosságú és a másodlagos ellenőrzések nem megfelelő mennyisége és minősége

3,039

Szlovák Köztársaság

Vidékfejlesztés – a helytelen ellenőrzési eljárás következtében a kiválasztott minták elégtelen ellenőrzése

3,034

ÖSSZESEN

346,530

II. melléklet

Az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása

32. határozat: Korrekciók ágazatonként

Millió EUR

Területalapú támogatás

97,49

Állattartási támogatások

17,32

Számlaelszámolás

1,97

Gyapot

105,45

Kölcsönös megfeleltetés

9,65

Szárított takarmány

3,04

Export-visszatérítések

10,41

Pénzügyi ellenőrzés

21,41

Élelmiszersegély

8,33

Gyümölcs- és zöldségágazat

54,66

Kender és len

- 8,42

Tej

0,37

Olívaolaj

- 0,20

Vidékfejlesztés

25,05

ÖSSZESEN

346,53


Side Bar