Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/282

Bruselj, 16 marec 2010

Državna pomoč: Komisija odobrila slovensko shemo za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov

Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila ukrep, ki ga je Slovenija sprejela, da bi omejila negativne učinke trenutne finančne krize na izvozna podjetja. Komisija meni, da je ukrep skladen z njenim začasnim okvirom za ukrepe državne pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi (glej IP/08/1993). Ta ukrep zlasti zahteva višje premije, kot jih nudi zasebni trg, in odpravlja problem trenutnega pomanjkanja kratkoročnih zavarovanj izvoznih kreditov na zasebnem trgu. Komisija je odobrila izvajanje ukrepa do 31. decembra 2010.

Komisar za konkurenco Joaquín Almunia je povedal: „S shemo zavarovanj izvoznih kreditov Slovenija lahko podpre podjetja na področjih, kjer trg trenutno ne deluje pravilno, in obenem zagotovi zaščito za omejevanje neupravičenega izkrivljanja konkurence.“

V okviru priglašene sheme namerava Slovenija prek agencije SID Banka, ki je v državni lasti, zagotoviti kratkoročna pozavarovanja za izvozne kredite in tako dopolniti ponudbo zavarovanj, ki so na voljo na zasebnem trgu. SID Banka bi z zasebnimi zavarovatelji kreditov sklenila pogodbe o pozavarovanju, v okviru katerih bi prevzela del tveganja za transakcije, ki jih zasebni zavarovatelji ne krijejo več. Tako zasebni zavarovatelji kot tudi izvozniki bi še vedno nosili del tveganja.

Komisija je ugotovila, da je ukrep v skladu s pogoji iz začasnega okvira za državno pomoč realnemu gospodarstvu v sedanji krizi (glej IP/08/1993). Ukrep izpolnjuje zlasti naslednja merila:

    Slovenija je pokazala, da je zaradi finančne krize na zasebnem trgu zavarovanj potrebno kritje nezadostno ali ni na voljo;

    v slovenski shemi so premije višje od tistih na zasebnem trgu zavarovanj za izvozne kredite in so tako v skladu s Sporočilom Komisije o kratkoročnem zavarovanju izvoznih kreditov. To izvoznike spodbuja, da uporabijo storitve zasebnih zavarovateljev, ko bo na zasebnem trgu kritje enkrat spet zadostno.

Poleg tega ukrep vključuje varovalo, ki zagotavlja, da finančno nezanesljive transakcije in stranke, ki niti v normalnih tržnih pogojih ne bi dobile kritja, ne bi imele neupravičeno koristi od ukrepa.

Nezaupna različica odločitve bo na voljo pod št. N 713/2009 v registru državnih pomoči na spletni strani generalnega direktorata za konkurenco, ko bodo rešena vprašanja glede zaupnosti. Obvestila o novih objavah odločitev o državni pomoči na spletu in v Uradnem listu so objavljena v tedenskih e-novicah o državnih pomočeh.


Side Bar