Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL EL

IP/10/275

Brusel, 12. marca 2010

Desať spoločností sa usiluje o získanie Európskej ceny životného prostredia pre podnikateľov za rok 2010

Desať európskych spoločností sa dostalo do užšieho výberu v súťaži o Európsku cenu životného prostredia pre podnikateľov za rok 2010. Finalistov predstavujú spoločnosti z Belgicka, Grécka, Nemecka, Rakúska, Spojeného kráľovstva, Španielska a Turecka. Ceny udeľované Európskou komisiou raz za dva roky vyzdvihujú európske spoločnosti, ktoré významne prispeli k trvalo udržateľnému rozvoju, a to v štyroch kategóriách – riadenie, produkty, výrobné postupy a medzinárodná spolupráca. Štyria víťazi budú vyhlásení na ceremoniáli 2. júna 2010 počas Zeleného týždňa, významnej environmentálnej konferencie a výstavy Komisie, ktorá sa každoročne koná v Bruseli. Ceny sa udeľujú spoločnostiam, ktoré napomáhajú hospodársky rast podporou inovácií a súťaživosti a súčasnou ochranou životného prostredia.

„Ochrana životného prostredia má nesmierny hospodársky, sociálny a obchodný význam,“ povedal Janez Potočnik, komisár pre životné prostredie. „Tieto ceny vyzdvihujú najprezieravejšie, najzodpovednejšie a ekologicky najinovačnejšie spoločnosti v Európe a zohrávajú dôležitú úlohu v identifikácii a propagácii osvedčených postupov. Víťazi tejto ceny sú najlepší z najlepších.“

Desať finalistov bolo vybraných zo 141 uchádzačov z 24 členských a kandidátskych krajín EÚ. Ide o najvyšší počet zaznamenaných uchádzačov od prvého vyhlásenia súťaže Európska cena životného prostredia v roku 1987. Tento rekord odráža rastúci záujem spoločností o trvalú udržateľnosť rozvoja a ich pochopenie dnešných výziev týkajúcich sa životného prostredia.

Porota, ktorej predsedá Cristina García-Orcoyen Tormo, výkonná riaditeľka nadácie Fundación Entorno-BCSD España, sa skladá zo 14 expertov na životné prostredie zastupujúcich priemysel, mimovládne organizácie, akademickú obec a verejné orgány. Porota určila do užšieho výberu troch kandidátov v kategóriách Riadenie, Produkt a Výrobný postup a jedného kandidáta v kategórii Medzinárodná spolupráca. Víťazi jednotlivých kategórií budú vyhlásení a prevezmú ocenenia na ceremoniáli v Bruseli v priestoroch Bibliothèque Solvay 2. júna 2010 počas Zeleného týždňa, významnej environmentálnej konferencie Komisie. Téma tohtoročnej konferencie je „Biodiverzita – naše záchranné lano“.

Do súťaže Ceny pre podnikateľov za rok 2010 sa mohli prihlásiť spoločnosti zo všetkých členských štátov EÚ a kandidátskych krajín. Spoločnosti museli najprv uspieť v súťažiach na národnej úrovni, až potom ich príslušné organizácie mohli nominovať na Európsku cenu pre podnikateľov. Účastnícka krajina môže na Európsku cenu nominovať najviac 12 kandidátov, troch v každej kategórii.

Medzi finalistov Európskej ceny pre podnikateľov boli dnes vybrané tieto spoločnosti:

Cena za riadenie

(za strategickú víziu a systémy riadenia, ktoré umožňujú spoločnostiam neustále zlepšovať svoj prínos k trvalo udržateľnému rozvoju)

AEVG Abfall-Entsorgungs-und Verwertungs GmbH, Rakúsko

Porota mimoriadne ocenila rozsah, v ktorom bola obnoviteľná energia integrovaná do systémov riadenia komunálneho odpadu používaných touto spoločnosťou.

ARÇELİK A.Ş, Turecko

Táto výrobná spoločnosť bola odporučená za svoj holistický prístup k všetkým sektorom a za spôsob, akým integruje environmentálne a sociálne problémy do riadenia podniku.

The Findus Group, Spojené kráľovstvo

Spoločnosť Findus bola nominovaná za implementáciu systému riadenia, ktorý má zaistiť, že zisky sa nebudú dosahovať za cenu vyčerpania zdrojov v mimoriadne citlivom sektore rybolovu.

Cena za produkt v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

(za rozvoj nového produktu alebo služby, ktorá významne prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju)

Energy ICT, Belgicko

Systém monitorovania a kontroly používaný významným maloobchodným predajcom na dosiahnutie podstatného zníženia spotreby energie.

Frigoglass Saic, Grécko

Za nový energeticky účinný chladiaci systém pre odborníkov na reklamu chladených produktov.

Siemens AG, Nemecko

Spoločnosť Siemens bola odporučená za významné zlepšenia energetickej účinnosti veľkých plynových turbín.

Špeciálne odporúčanie: EDF Group, Slovensko

Atraktívne riešenie s jednoduchým zavedením na zabránenie usmrtenia vtákov drôtmi elektrického vedenia.

Cena za výrobný postup v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

(za rozvoj a aplikáciu novej výrobnej technológie, ktorá významne prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju)

Ecover – Ecosurfactants, Belgicko

Výroba ekologických surfaktantov – aktívnych zložiek čistiacich prostriedkov – prostredníctvom procesu prirodzenej fermentácie a pomocou plne obnoviteľných surovín namiesto fosílnych zdrojov.

Zenergy Power GmbH a Bültmann GmbH, Nemecko

Prvé použitie technológie supravodičov v procese priemyselnej výroby, ktorým sa znížilo množstvo energie potrebnej na zohrievanie medených a hliníkových bochníkov o 50 %.

Dr.-Ing. Werner Neu Verfahrenstechnik GmbH, Nemecko

Nový postup výroby termoplastických plátov, ktorý prináša významnú úsporu energie a vyššiu produktivitu.

Cena za medzinárodnú spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

(za zdieľanie poznatkov a technológie v medzinárodných partnerstvách v rôznych sektoroch, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju v rozvojových krajinách)

Grupo Ferrovial, Španielsko

Poskytovanie bezpečnej pitnej vody ľuďom v Serengeti, Tanzánii, významne zvyšuje životnú úroveň predovšetkým ženám a deťom. Tento prebiehajúci projekt má potenciál získať širokú odozvu a jasne naznačuje spôsoby riešenia endémií v ďalších rozvojových krajinách.

Pozadie

Európska komisia vyhlásila v roku 1987 súťaž Európska cena životného prostredia pre podnikateľov (European Business Awards for the Environment, EBAE) s cieľom vyzdvihnúť, oceniť a propagovať výsledky dosiahnuté spoločnosťami, ktoré sú priekopníkmi v postupoch a produktoch súvisiacich s ochranou životného prostredia.

Európska cena životného prostredia pre podnikateľov sa udeľuje v štyroch kategóriách: riadenie, produkty, výrobné postupy a aktivity medzinárodnej spolupráce, ktoré prispievajú k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju bez poškodzovania životného prostredia. Napriek súčasnej hospodárskej situácii sa do súťaže o cenu za rok 2010 prihlásil mimoriadne vysoký počet uchádzačov – 141 rozličných spoločností z celej Európy, pričom v roku 2008 to bolo len 125 uchádzačov.

Do súťaže sa môže prihlásiť akákoľvek spoločnosť bez ohľadu na veľkosť zo všetkých členských štátov EÚ a kandidátskych krajín. Všetci uchádzači sú finalisti z národných súťaží, ktoré predstavujú základný predpoklad pre účasť na úrovni EÚ, keďže sa môžu prihlásiť len najlepšie spoločnosti z EÚ a kandidátskych krajín. Znamená to, že spoločnosti, ktoré získajú Európsku cenu, sú „najlepšími z najlepších“: najprezieravejšie, najzodpovednejšie a ekologicky najinovačnejšie v celej Európe.

Ďalšie informácie o Európskej cene životného prostredia pre podnikateľov nájdete na stránke:

www.ebae.eu

Informácie o konferencii Zelený týždeň nájdete na stránke:

http://www.greenweek2010.eu


Side Bar